Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji/Zooloji, Türkiye 2011 - 2017
Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji/Zooloji, Türkiye 2008 - 2011
Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 2004 - 2008

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, DENEYSEL BEYİN TÜMÖRÜ MODELİNDE Inula helenium EKSTRELERİNİN ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ , Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji/Zooloji, 2017
Yüksek Lisans, Bazı Yenilebilen Böceklerin in vitro Genotoksik ve Oksidatif Etki Potansiyellerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2011

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Hayvan Biyolojisi, Hayvan Fizyolojisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2013 - 2019

Verdiği Dersler

Endokrinoloji, Lisans, 2022 - 2023
Endokrinoloji, Lisans, 2021 - 2022
Biyolojiye Giriş, Lisans, 2022 - 2023
Biyoloji, Lisans, 2021 - 2022
Radyasyon, Yüksek Lisans, 2020 - 2021

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

KOÇ K., TÜZÜN B., GÜNDOĞDU R., KIRICI M., AYBEK H., ERDOĞAN M. K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Paklitaksel ve PDE5 İnhibitörü Avanafil Kombinasyonunun Glioma ve Glioblastoma Beyin Tümör Hücre Hatları Üzerindeki Rollerinin Araştırılması, 2022 - 2024
Koç K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hispidulinin Sıçanlarda Oleik Asit ile İndüklenen Akut Akciğer Hasarı Modeli Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2021 - 2022
Kavakcıoglu Yardımcı B., Koç K., Aysin F., TÜBİTAK Projesi, Esmolol, ICI 118,551, Nadolol Beta Blokerlerinin ve Metotreksat Kombinlerinin Kanserli ve Sağlıklı Akciğer Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması, 2019 - 2020
KOÇ K., GEYİKOĞLU F., YILDIRIM S., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., KAVAKCIOĞLU YARDIMCI B., ÇAKMAK Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sıçan Böbreğinde İskemiReperfüzyon Hasarı Üzerine Propolis ve Bor Bileşiklerinin Etkileri, 2018 - 2020
Koç K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İn vitro Beyin Tümörü Modelinde Cimin Üzümü Ekstrelerinin Antikanser Aktivitesinin İncelenmesi, 2018 - 2019
YILDIZ DENİZ G., ÇERİĞ S., GEZER A., KOÇ K., HACIMÜFTÜOĞLU A., GEYİKOĞLU F., YİGİT N., ÇOLAK S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Alzheimer hastalığının tedavisinde Asetilkolinesteraz AChE inhibitörleri üzerine çeşitli bitki ekstrelerinin terapötik etkileri, 2017 - 2019
GEYİKOĞLU F., KOÇ K., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Inula graveolens Bitkisinin K562 Hücre Hattı Üzerinde Antioksidan ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi, 2018 - 2018
YILDIZ DENİZ G., GEYİKOĞLU F., YİGİT N., KOÇ K., GEZER A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sisplatin İle İndüklenmiş Sıçan Böbrek Testis ve Karaciğer Hasarı Üzerine Vitex agnus ve Ceratonia silique Bitkilerinin Ekstre ve Etken Maddelerinin Kıyaslamalı Etkileri Biyokimyasal Immünohistokimyasal Moleküler ve Histopatolojik Değerlendirmeler, 2018 - 2018
GEYİKOĞLU F., ŞİŞMAN T., ÇERİĞ S., ÇOLAK S., BAKIR M., BAKIR T. Ö., TÜRKEZ H., KOÇ K., EKİNCİ N., HOSSEINIGOUZDAGANI M., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sıçan Ovaryumunda İskemiReperfüzyon Hasarı üzerine Propolis ve Borik asitin Etkileri Biyokimyasal İmmünohistokimyasal Moleküler ve Histopatolojik Değerlendirmeler, 2017 - 2018
GEYİKOĞLU F., TÜRKEZ H., KOÇ K., YILDIZ DENİZ G., ÇERİĞ S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Deneysel Lösemi ve Beyin Tümörü Modelinde Inula helenium Ekstrelerinin Linn Antikanser Aktivitelerinin incelenmesi, 2017 - 2017
GEYİKOĞLU F., EROL H. S., ÇOLAK S., ŞİŞMAN T., KOÇ K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SIÇANLARDA İNDOMETAZİN İLE TEŞVİK EDİLMİŞ GASTRİK ÜLSERE KARŞI TİMOL VE OLEUROPEİN'İN ETKİLERİ, 2015 - 2017
Koç K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kemoterapik ilaç maruziyetinden sonra sıçanların karaciğer ve diğer dokuları üzerine fenolik bileşiklerin etkileri, 2015 - 2016
Koç K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Dünya Genelinde Yaygın Olarak Tüketilen Bazı Yenilebilir Böcek Türlerinin Karaciğer hücre Kültürleri Üzerine Sitolojik ve Genetik Etkilerinin Araştırılması, 2012 - 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Turkish Journal of Zoology, Editörler Kurulu Üyesi, 2019 - 2020
Turkish Journal of Zoology, Editör, 2019 - 2020

Bilimsel Hakemlikler

SCIENTIFIC REPORTS, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2024
BIOTECHNIC AND HISTOCHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2024
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2023
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2023
NAUNYN-SCHMIEDEBERG'S ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2023
HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2023
PHYTOMEDICINE, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2023
ASIAN BIOMEDICINE, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2023
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2023
RENAL FAILURE, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
BIOTECHNIC AND HISTOCHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
PHYTOMEDICINE, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
EUROPEAN JOURNAL OF INFLAMMATION, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2022
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2022
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2022
PHYTOMEDICINE, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2022
PHYTOMEDICINE, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2021
PHYTOMEDICINE, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2021
JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE-JIM, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2021
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Bingöl Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Bingöl Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Bingöl Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2019

Metrikler

Akademi Dışı Deneyim

MILLI EGITIM BAKANLIGI