Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Din Sosyolojisi, Türkiye 2011 - 2015
Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Din Sosyolojisi, Türkiye 2001 - 2010
Lisans, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye 1996 - 2001

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, Sosyal medyada din algısı (Twitter örneği), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi, 2015
Yüksek Lisans, İmam hatip lisesi öğrencilerinin 'din-toplum ilşkleri' konusunda ki mülahazaları (Erzurum örneği), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi, 2010

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Din Sosyolojisi, Sosyal Hizmetler

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet, 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet, 2016 - 2018

Akademik İdari Deneyim

Merkez Müdür Yardımcısı, Atatürk Üniversitesi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet, 2020 - Devam Ediyor
Atatürk Üniversitesi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Atatürk Üniversitesi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet, 2016 - 2017

Verdiği Dersler

Okul Sosyal Hizmeti, Lisans, 2021 - 2022
Okul Sosyal Hizmeti, Lisans, 2021 - 2022
Kriz Durumlarında Müdahale, Lisans, 2020 - 2021
Kurumlar Sosyolojisi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Türkiye'nin Toplumsal yapısı, Lisans, 2020 - 2021
Din Sosyolojisi, Lisans, 2020 - 2021
Okul Sosyal Hizmeti, Lisans, 2020 - 2021
Sosyal Hizmete Giriş, Lisans, 2020 - 2021
Sosyal Değişme ve Din, Lisans, 2020 - 2021
Sosyolojiye Giriş, Lisans, 2020 - 2021
Din sosyolojisi, Lisans, 2012 - 2013
Sosyolojiye Giriş, Lisans, 2012 - 2013
Çevre ve Din, Lisans, 2012 - 2013

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

CERRAH L., BİLEN Ö., KARAKUŞ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ergenlerde Din ve Dindar İnsan Algısı, 2021 - Devam Ediyor
GÖVDELİ T., ALTINKAYNAK F., KARAKUŞ UMAR E., ÖZDEMİR BAKİ G., YILMAZ H., CERRAH L., DİLMAÇ M., BEYAZ R., PAK M., BİLEN Ö., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atatürk Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2021 - Devam Ediyor
Özsoy A., Cerrah L., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pandemi Sürecinin Hadis Metinlerine Yaklaşıma Etkisi (Erzurum Örneği), 2021 - 2021
CERRAH L., KARAKUŞ UMAR E., DİLMAÇ M., ÖZDEMİR BAKİ G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pandemi Sürecinin Sosyal,Dini ve Ekonomik Hayata Etkisi (Oltu Örneği), 2021 - 2021
Cerrah L., Karakuş Umar E., Oral M., TÜBİTAK Projesi, Kırsal Kesimde Ekosistem Yaklaşımı Odaklı Evde Yaşlı Bakımı Destek Hizmeti Modeli: Oltu Örneği, 2019 - 2021

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Cerrah L., Karakuş Umar E., Oral M., Karakuş A., Başerer Berber Z., Bilen Ö., Pak M., Gözel M., Kutlu M., Kırsal Kesimde Evde Bakım Çalıştayı, Çalıştay Organizasyonu, Erzurum, Türkiye, Kasım 2021
Başerer Berber Z., Karakuş Umar E., Cerrah L., Kutlu M., Taşci A., Pak M., Sosyal Hizmet Lisans Öğretim Programlarının Güncellenmesi Çalıştayı, Çalıştay Organizasyonu, Erzurum, Türkiye, Temmuz 2021

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

KARADENİZ ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Katılımcı, Rize, Türkiye, 2019
Uluslararası İslam Ve Kadın Çalıştayı, Katılımcı, Iğdır, Türkiye, 2018
İslam Ve Yorum II, Katılımcı, Malatya, Türkiye, 2018