Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ADİE'NİN TONİK PUPİLLASI

56.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November 2020

NADİR BİR OLGU: BİLATERAL OPPENHEİM’IN KULLANILMAYAN EL SENDROMU

11.KLİNİK NÖROİMMÜNOLOJİ SEMPOZYUMU, ONLİNE, Turkey, 19 - 21 November 2020

YANLIŞ EPİLEPSİ TANISI ALAN UZUN QT SENDROMLU OLGU

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Dissemine İntravasküler Koagülasyon ve İskemik İnme Birlikteliği: Olgu Sunumu

13. Çukurova Nöroloji Günleri., Gaziantep, Turkey, 19 - 21 October 2018

Steele Richardson Olszewski Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

13. Çukurova Nöroloji Günleri., Gaziantep, Turkey, 19 - 21 October 2018

SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU İLE PREZENTE OLAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS: OLGU SUNUMU

8. ULUSAL BEYİN DAMAR HASTALIKLARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 3 - 06 May 2018, pp.1

SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU İLE PREZENTE OLAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS: OLGU SUNUMU

8. ULUSAL BEYİN DAMAR HASTALIKLARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 3 - 06 May 2018, pp.1