Assoc. Prof. Meryem OKUMUŞ


İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, Political Science, Mass Communications and Mass Media, Public Relations

Metrics

Publication

50

Project

2

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2016 - 2022

2016 - 2022

Associate Degree

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Aşçılık, Turkey

2013 - 2018

2013 - 2018

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler, Temel İletişim Bilimleri, Turkey

2009 - 2016

2009 - 2016

Undergraduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Sosyoloji, Turkey

2010 - 2013

2010 - 2013

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Communication, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

2004 - 2006

2004 - 2006

Associate Degree

Ordu University, Vocatıonal School, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

KAMU DİPLOMASİSİ VE İTİBAR İLİŞKİSİNDE İLİŞKİ YÖNETİMİNİN ROLÜ: TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler

2013

2013

Postgraduate

Kurumsal vatandaşlık anlayışı ve kurumsal imaj ilişkisi: Tüketiciler üzerinde bir uygulama

Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Sociology

Political Science

Mass Communications and Mass Media

Public Relations

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Projesi II

Undergraduate

Undergraduate

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

İkna Edici İletişim

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Halkla İlişkilerde Güncel Eğilimler

Undergraduate

Undergraduate

Halkla İlişkilerde Kampanya Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Medya Okuryazarlığı

Undergraduate

Undergraduate

Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Halkla İlişkiler Kampanyası Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Diplomasisi

Postgraduate

Postgraduate

İkna Kuramları ve Retorik

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Projesi I

Undergraduate

Undergraduate

İkna Edici İletişim

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Kültürel Diplomasi Bağlamında Sanal Müzeler

Okumuş M.

Selçuk İletişim, vol.14, no.4, pp.1972-2002, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Yumuşak Gücün Etkili Aracı Kültürel Diplomasi: Bibliyometrik Haritalama

OKUMUŞ M.

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Turkey, 05 July 2021

2021

2021

Küresel Gözetim Çağında Akademisyenlerin Dijital Mahremiyet Kaygıları: Whatsapp Krizi Örneği

Okumuş M.

8. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2021, pp.147

2017

2017

Hastalığın Şova Dönüştürülmesi “Ağır Yaşamlar” ve “Ağır Yaşamlar Şimdi Ne Yapıyorlar?”

CEZİK A., ZİNDEREN İ. E., OKUMUŞ M.

III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.246-257

2017

2017

Diyalojik İlişki Çerçevesinde İnternetin Kamu Diplomasisi Amacıyla Kullanımı: AB Ülkeleri ve Türkiye Örneği

AKBULUT E., OKUMUŞ M.

Dijital İletişim Etkisi Uluslararası Akademik Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2017, pp.224-236

2016

2016

KENT PAZARLAMASI VE KENT MARKALAMASI ERZİNCAN KENTİ ÖRNEĞİ

OKUMUŞ M.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, pp.1

2015

2015

Dijital Oyunlarda Müstehcenlik

Solmaz A., OKUMUŞ M., Okumuş K.

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.1

2014

2014

Diyalojik İlişki Çerçevesinde İnternetin Kamu Diplomasisi Amacıyla Kullanımı AB Ülkeleri ve Türkiye Örneği

AKBULUT E., OKUMUŞ M.

Dijital İletişim Etkisi Konferansı Uluslararası Akademik Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.1

2012

2012

Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Odaklı Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Algı ve Tutumları Üzerine Uygulamalı Bir İnceleme

OKUMUŞ M., KAZAN F.

II. Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı, İstanbul, Turkey, 7 - 08 May 2012, pp.1

2012

2012

Egemen İdeolojinin Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden Üretimi Sanal Cemaatler

OKUMUŞ M., KAZAN F.

I. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 27 April 2012

Books & Book Chapters

2022

2022

DİJİTAL DÜNYANIN MAHREMİYET SORUNSALI

OKUMUŞ M.

in: Dijital Okuryazarlık, Karaoğlu, Gülhanım, Editor, Efeakademi Yayınları, pp.263-273, 2022

2021

2021

ULUSLARARASI STRATEJİK İLİŞKİ YÖNETİMİ OLARAK KAMU DİPLOMASİSi

Okumuş M.

in: STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ: KAVRAM, KURAM VE UYGULAMALAR, Fatma GEÇİKLİ, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.295-315, 2021

2021

2021

Toplumsal Değişim Bağlamında Dijital Diplomasi

Okumuş M.

in: Dijital Sosyoloji Çalışmaları, Zinderen Aslıhan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.189-215, 2021

2021

2021

Dijital Kamu Diplomasisi

Okumuş M.

in: Dijital Halkla İlişkilerde Güncel Konular, Ayhan DOĞAN, Editor, Litera-Türk Academia, Konya, pp.85-117, 2021

2020

2020

Dijital Uçurum ve Dijital Medya Okuryazarlığı

Okumuş M.

in: Dijital Okuryazarlık Boyutuyla Dijital Dünyanın Yeni Kavramları, Sait Sinan ATİLGAN, Editor, Litera-Türk Academia, Konya, pp.1-2, 2020

2020

2020

Kriz İletişim Kuramları

Okumuş M.

in: Kriz Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar İletişim Temelli Uygulama Alanları, Ayhan DOĞAN, Editor, Litera-Türk Academia, Konya, pp.99-130, 2020

2020

2020

Digital Diplomacy

OKUMUŞ M.

in: New Communication Approaches in the Digitalized World, Erciş, Mehmet Serdar, Başar, Enes Emre, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.229-242, 2020

2019

2019

Reklamların Toplum Üzerindeki Etkisi

OKUMUŞ M.

in: Reklam Kampanyaları Uygulamaları, Ata, A., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, pp.1, 2019

2019

2019

Etkinlik Yönetimi

OKUMUŞ M.

in: Halkla İlişkiler Uygulamaları, Dinçer Ker, M., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, pp.1, 2019

2018

2018

Çağrı Merkezlerinde Grup Oluşumu ve Takım Yönetimi

OKUMUŞ M.

in: Çağrı Merkezleri, Akbulut, E., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, pp.1, 2018

2017

2017

Kamu Diplomasisi

OKUMUŞ M.

in: ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER, Geçikli, F., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, pp.1, 2017

2014

2014

Muhafazakar Moda Dergileri

OKUMUŞ M.

in: Medya ve Din, Mete Çamdereli, Editor, Köprü Yayıncılık, İstanbul, pp.93-113, 2014

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2014 - 2015

2014 - 2015

Atatürk İletişim Dergisi

Assistant Editor/Section EditorJury Memberships

August-2022

August 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

May-2022

May 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

May-2020

May 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi