Education Information

Doctorate, Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Turkey 2010 - 2016
Postgraduate, Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Turkey 2006 - 2010
Undergraduate, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey 2002 - 2006

Research Areas

Life Sciences, Molecular Biology and Genetics, Microbial Genetics, Natural Sciences

Academic and Administrative Experience

Deputy Head of Department, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - Continues

Courses

Biofuel Technologies as a Sustainable Energy Source , Postgraduate, 2021 - 2022
Prokaryote Metabolism, Undergraduate, 2021 - 2022
Genetic Toxicology, Postgraduate, 2020 - 2021
Bitirme Tezi, Undergraduate, 2020 - 2021
Genetic Toxicology, Postgraduate, 2019 - 2020
Biology, Undergraduate, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Fundamental Biology, Undergraduate, 2019 - 2020
Fundamental Biology, Undergraduate, 2019 - 2020
Biofuel Technologies as a Sustainable Energy Source, Postgraduate, 2020 - 2021
General Biology II, Undergraduate, 2019 - 2020
Biology, Undergraduate, 2019 - 2020
Biology, Undergraduate, 2019 - 2020
Mycology, Undergraduate, 2019 - 2020

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Other Publications

Supported Projects

YILDIRIM V., GÜLLÜCE M., KARADAYI M., KARAMAN Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Kurşuna (Pb) dirençli PGPR suşlarınının Erzurum ve çevresinden izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu, 2021 - Continues
KARADAYI M., AKSU Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Palandöken Dağı Kriyokonit Oluşumlarındaki Mikrobiyal Biyoçeşitliliğin Kültüre Bağımlı ve Kültürden Bağımsız Metagenomik Yöntemlerle Araştırılması, 2021 - 2022
Hacımüftüoğlu A., Güllüce M., Karadayı M., TUBITAK Project, Hedefe Dayalı Sanal Tarama Yöntemleri İle Keşfedilmiş Dipeptit Yapılı Üç Adet Yeni Allosterik SHP-2 İnhibitör Adayının İn Vitro SHP-2 Enzim İnhibitörü Aktivitelerinin, MCF-7 Hücre Serisi Üzerindeki Seçici Sitotoksik-Antikanser Etkinlikleri, 2021 - 2022
GÜRKÖK S., KARADAYI M., NAS Z., ALAN D., BAYTOK S., YARLİ H. N. , ÜLKER A. N. , GÜRBÜZ D., Project Supported by Higher Education Institutions, LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KAN BAĞIŞIYLA İLGİLİ TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI VE KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ HAKKINDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI, 2019 - 2020
YILDIRIM V., KARADAYI G., KARADAYI M., Project Supported by Higher Education Institutions, Lignosellülozik biyoçevrim inhibitörlerine (furfural ve levulinik asit) dirençli mikroorganizma suşlarının belirlenmesi, 2019 - 2020
Güllüce M., Karadayı M., Project Supported by Higher Education Institutions, Ökaryotik Bir Model Organizma Olan Saccharomyces cerevisae’xxda Sukroz Metabolizmasının Düzenlenmesinden Sorumlu Bazı Genlerin Epigenetiksel Olarak İncelenmesi, 2016 - 2020
Karadayı M., Güllüce M., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Erzurum Çevresindeki Tarımsal ve Doğal Topraklardan PGPR Olma Potansiyeline Sahip Bakterilerin İzolasyonu, Moleküler Tanılanması ve Ulusal Kültür Koleksiyonunun Hazırlanması, 2015 - 2020
KAPLANOĞLU M., İSAOĞLU M., ELİTOK H., KARADAYI M., Project Supported by Higher Education Institutions, GELENEKTEN GELECEĞE, 2018 - 2019
KAYA M., KARADAYI M., GÜLLÜCE M., Project Supported by Other Official Institutions, Geleneksel Sucuklardan İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Ve Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarının Starter Kültür Olarak Kullanım İmkanları, 2014 - 2016
KAYA M., KARADAYI M., GÜLLÜCE M., Project Supported by Other Official Institutions, Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Bakteriyosin Üretme Potansiyellerinin Araştırılması ve Elde Edilecek Ürünlerin Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Endüstriyel Ölçekli Üretime Kazandırılması, 2013 - 2015
Karadayı M., Güllüce M., Barış Ö., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması, 2013 - 2015
ANGIN İ., TUBITAK Project, Donma-Çözülme Süreçlerinin Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde Yaygın Olarak Bulunan Büyük Toprak Gruplarının Besin Elementi Yarayışlılığı Üzerine Etkisi, 2008 - 2011
GÜLLÜCE M., TUBITAK Project, Erzurum yöresinde antimutajen ve antikarsinojen özelliklei tespit edilen Mentha longifolia L. Hudson ssp. longifolia ve Origanum vulgare ssp. vulgare türlerinden etken maddelerin izolasyonu ve tanılanması, 2007 - 2009

Activities in Scientific Journals

Anatolian Journal of Biology, Committee Member, 2019 - Continues

Citations

Total Citations (WOS):259
h-index (WOS):8