Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Türkiye 2010 - 2016
Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Türkiye 2006 - 2010
Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye 2002 - 2006

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Mikrobiyal Genetik, Temel Bilimler

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Başkan Yardımcısı, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Sürdürülebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoyakıt Teknolojileri, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Prokaryot Metabolizması, Lisans, 2021 - 2022
Genetik Toksikoloji, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Bitirme Tezi, Lisans, 2020 - 2021
Genetik Toksikoloji, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Biyoloji, Lisans, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Temel Biyoloji, Lisans, 2019 - 2020
Temel Biyoloji, Lisans, 2019 - 2020
Sürdürülebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoyakıt Teknolojileri, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Genel Biyoloji II, Lisans, 2019 - 2020
Biyoloji, Lisans, 2019 - 2020
Biyoloji, Lisans, 2019 - 2020
Mikoloji, Lisans, 2019 - 2020

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

YILDIRIM V., GÜLLÜCE M., KARADAYI M., KARAMAN Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kurşuna (Pb) dirençli PGPR suşlarınının Erzurum ve çevresinden izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu, 2021 - Devam Ediyor
KARADAYI M., AKSU Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Palandöken Dağı Kriyokonit Oluşumlarındaki Mikrobiyal Biyoçeşitliliğin Kültüre Bağımlı ve Kültürden Bağımsız Metagenomik Yöntemlerle Araştırılması, 2021 - 2022
Hacımüftüoğlu A., Güllüce M., Karadayı M., TÜBİTAK Projesi, Hedefe Dayalı Sanal Tarama Yöntemleri İle Keşfedilmiş Dipeptit Yapılı Üç Adet Yeni Allosterik SHP-2 İnhibitör Adayının İn Vitro SHP-2 Enzim İnhibitörü Aktivitelerinin, MCF-7 Hücre Serisi Üzerindeki Seçici Sitotoksik-Antikanser Etkinlikleri, 2021 - 2022
GÜRKÖK S., KARADAYI M., NAS Z., ALAN D., BAYTOK S., YARLİ H. N. , ÜLKER A. N. , GÜRBÜZ D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KAN BAĞIŞIYLA İLGİLİ TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI VE KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ HAKKINDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI, 2019 - 2020
YILDIRIM V., KARADAYI G., KARADAYI M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Lignosellülozik biyoçevrim inhibitörlerine (furfural ve levulinik asit) dirençli mikroorganizma suşlarının belirlenmesi, 2019 - 2020
Güllüce M., Karadayı M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ökaryotik Bir Model Organizma Olan Saccharomyces cerevisae’xxda Sukroz Metabolizmasının Düzenlenmesinden Sorumlu Bazı Genlerin Epigenetiksel Olarak İncelenmesi, 2016 - 2020
Karadayı M., Güllüce M., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Erzurum Çevresindeki Tarımsal ve Doğal Topraklardan PGPR Olma Potansiyeline Sahip Bakterilerin İzolasyonu, Moleküler Tanılanması ve Ulusal Kültür Koleksiyonunun Hazırlanması, 2015 - 2020
KAPLANOĞLU M., İSAOĞLU M., ELİTOK H., KARADAYI M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, GELENEKTEN GELECEĞE, 2018 - 2019
KAYA M., KARADAYI M., GÜLLÜCE M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Geleneksel Sucuklardan İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Ve Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarının Starter Kültür Olarak Kullanım İmkanları, 2014 - 2016
KAYA M., KARADAYI M., GÜLLÜCE M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Bakteriyosin Üretme Potansiyellerinin Araştırılması ve Elde Edilecek Ürünlerin Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Endüstriyel Ölçekli Üretime Kazandırılması, 2013 - 2015
Karadayı M., Güllüce M., Barış Ö., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması, 2013 - 2015
ANGIN İ., TÜBİTAK Projesi, Donma-Çözülme Süreçlerinin Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde Yaygın Olarak Bulunan Büyük Toprak Gruplarının Besin Elementi Yarayışlılığı Üzerine Etkisi, 2008 - 2011
GÜLLÜCE M., TÜBİTAK Projesi, Erzurum yöresinde antimutajen ve antikarsinojen özelliklei tespit edilen Mentha longifolia L. Hudson ssp. longifolia ve Origanum vulgare ssp. vulgare türlerinden etken maddelerin izolasyonu ve tanılanması, 2007 - 2009

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Anatolian Journal of Biology, Editörler Kurulu Üyesi, 2019 - Devam Ediyor

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):259
h-indeksi (WOS):8