Supported Projects

 1. KAYA M., YILMAZ ORAL Z. F. , Project Supported by Higher Education Institutions, Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Akreditasyon İşlemlerinin Tamamlanması, 2022 - Continues
 2. KAYA M., ENGİN N., Project Supported by Higher Education Institutions, Isıl İşlem Görmüş Sucukta Kereviz Tozu Kullanımının Listeria monocytogenes in Davranışına Etkisi, 2020 - Continues
 3. Sallan S., Kaya M., TUBITAK Project, Sucukta Nitrozamin Oluşumunda Yerel Laktik Asit Bakteri Suşlarının Inhibitör Potansiyelinin Araştırılması, 2021 - 2023
 4. KAYA M., KIZILKAYA M. F. , Project Supported by Higher Education Institutions, Sucukta Uçucu N-Nitrozaminlerin Varlığı, 2021 - 2022
 5. KABAN G., KAYA M., Project Supported by Higher Education Institutions, Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Akreditasyon İşlemlerinin Desteklenmesi ve Görünürlüğünün Artırılması, 2020 - 2022
 6. KABAN G., KAYA M., Project Supported by Higher Education Institutions, Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi, 2020 - 2021
 7. KAYA M., KABAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Gıda Mühendisliği Bölümü Akredite Laboratuvarlarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi, 2020 - 2021
 8. Kaban G., Kaya M., TUBITAK Project, Yerel Candida Zeylanoides Suşlarının Sitrik Asit Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi, 2019 - 2020
 9. Ceyhun S. B. , Kaya M., Topal A., Baran A., TUBITAK Project, Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Sodyum Karboksimetil Selüloz (E 466) ve Pektinin (E440i, E440ii) Zebra Balığı Embriyoları Üzerine Gelişim Toksisitesinin İncelenmesi, 2019 - 2020
 10. Kaban G., Kaya M., Akköse A., TUBITAK Project, Isıl İşlem Görmüş Sucuk Üretiminde Isıl İşlem Koşullarının Optimizasyonu, 2017 - 2019
 11. Kaya M., Kaban G., TUBITAK Project, Farklı Uçucu Yağ Kaynaklarının Yarrowia lipolytica Suşlarının Lipid Üretim Kapasitesine Etkisi, 2017 - 2018
 12. KAYA M., Project Supported by Other Official Institutions, Pastırma Üretiminde Transglutaminaz Enziminin Kullanılması, 2016 - 2018
 13. KAYA M., ARMUTCU Ü., HAZAR F. Y. , YILMAZ Z. F. , Project Supported by Higher Education Institutions, ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK ÜRETİMİNDE FARKLI İÇ SICAKLIK UYGULAMALARININ ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ, 2016 - 2018
 14. Kaya M., Kaban G., Şişik Oğraş Ş., Çelik M., TUBITAK Project, Farklı Nitrit ve Sodyum Askorbat Seviyeleri Kullanılarak Üretilen Isıl İşlem Görmüş Sucuklarda Nitrozamin Oluşumuna Kızartma İşleminin Etkisi, 2016 - 2018
 15. KAYA M., ÖZ E., KABİL E., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Kürleme Karışımlarının Pastırmanın Proteolitik ve Diğer Bazı Kalitatif Özelliklerine Etkileri, 2015 - 2018
 16. KAYA M., KABİL E., HAZAR F. Y. , Project Supported by Higher Education Institutions, PASTIRMA ÇEŞİTLERİNDE FARKLI TUZ ORANI KULLANIMININ LİPOLİSİZ, LİPİT OKSİDASYONU VE DİĞER KALİTATİF ÖZELLİKLERE ETKİLERİ, 2015 - 2018
 17. Kaya M., Arslan M., Topal A., Kaban G., TUBITAK Project, Farklı Yağ Kaynakları ile Beslenen Gökkuşağı Alabalığında Kırmızı ve Beyaz Kastaki Yağ Asidi Kompozisyonu ve Yağ Asidi Dönüşüm Mekanizmaları ile Et Kalitesindeki Değişimlerin Araştırılması, 2014 - 2017
 18. KAYA M., Project Supported by Higher Education Institutions, PASTIRMA ÜRETİM AŞAMALARINDA BİYOJEN AMİNLERİN BELİRLENMESİ, 2015 - 2016
 19. KAYA M., Industrial Thesis Project, Farklı Oranlarda Toz Kırmızıbiber İçeren Kürleme Karışımlarının Pastırmanın Kalitatif Özellikleri Ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri, 2014 - 2016
 20. KAYA M., KARADAYI M., GÜLLÜCE M., Project Supported by Other Official Institutions, Geleneksel Sucuklardan İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Ve Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarının Starter Kültür Olarak Kullanım İmkanları, 2014 - 2016
 21. Kaya M., Kaban G., TUBITAK Project, Düşük Sodyum İçerikli Tuz Karışımlarının Pastırmanın Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkileri, 2013 - 2016
 22. Kaya M., Kaban G., TUBITAK Project, Pastırmadan Enterokokların İzolasyou / İdentifikasyonu ve Karakterizasyonu, 2015 - 2015
 23. Öz E., Kaya M., Kaban G., Kabil E., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı laktik asit bakteri suşlarının ısıl işlem görmüş sucukta kullanım imkanları, 2014 - 2015
 24. Barış Ö., Kaya M., Project Supported by Higher Education Institutions, Pastırma Üretim Aşamalarında Maya Florasındaki Değişimlerin Belirlenmesi, 2014 - 2015
 25. KAYA M., KARADAYI M., GÜLLÜCE M., Project Supported by Other Official Institutions, Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Bakteriyosin Üretme Potansiyellerinin Araştırılması ve Elde Edilecek Ürünlerin Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Endüstriyel Ölçekli Üretime Kazandırılması, 2013 - 2015
 26. KAYA M., Project Supported by Higher Education Institutions, PASTIRMADAN MAYALARIN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU, 2013 - 2014
 27. KAYA M., Project Supported by Higher Education Institutions, 5GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SÜT LABORATUARLARININ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ", 2013 - 2014
 28. KAYA M., ÖZ E., Project Supported by Higher Education Institutions, PASTIRMADAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN RAPD-PCR İLE İDENTİFİKASYONU", 2012 - 2013
 29. Öz E., Kaya M., Kaban G., Project Supported by Higher Education Institutions, Pastırmadan laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve identifikasyonu, 2012 - 2013
 30. KAYA M., Project Supported by Higher Education Institutions, FARKLI TUZ KARIŞIMLARI KULLANILARAK GELENEKSEL YÖNTEMLE ÜRETİLEN PASTIRMALARIN BİYOKİMYASAL VE DİĞER KALİTATİF ÖZELLİKLERİ, 2012 - 2013
 31. KAYA M., Project Supported by Higher Education Institutions, SUCUK VE PASTIRMA ÜRETİMİNDE MANDA ETİNİN KULLANILABİLME İMKANLARI, 2011 - 2012
 32. KAYA M., Project Supported by Higher Education Institutions, ZEYTİNYAĞININ UÇUCU BİLEŞİKLERİ İLE DİĞER KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ., 2010 - 2012
 33. KAYA M., Project Supported by Higher Education Institutions, FARKLI HAYVANSAL YAĞLARIN KAVURMANIN UÇUCU BİLEŞİKLERİ VE KALİTATİF ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ., 2010 - 2011
 34. Öz F., Kaya M., Project Supported by Higher Education Institutions, Sucuk Üretiminde Olgunlaştırma Süresinin Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkisi, 2009 - 2010
 35. Kaya M., Kaban G., Çakır M. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, ISIL İŞLEMİN SUCUĞUN UÇUCU BİLEŞİKLERİ VE DİĞER KALİTATİF ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ, 2009 - 2010
 36. Kaya M., Kaban G., TUBITAK Project, Farklı Proses Şartlarında Olgunlaştırılan Sucukların Uçucu Bileşikleri ve Diğer Kalitatif Özellikleri, 2008 - 2010
 37. Kaya M., Yalınkılıç B., Project Supported by Higher Education Institutions, Sucuk Üretiminde Portakal Lifi Kullanım İmkânlarının Araştırılması, 2008 - 2009
 38. Kaban G., Kaya M., Project Supported by Higher Education Institutions, Sucukta Aroma Maddelerinin Model Sistemde Belirlenmesi, 2008 - 2009
 39. Kaya M., Kaban G., Şişik Oğraş Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Salam Üretiminde Brokoli Kullanım İmkanlarının Araştırılması, 2007 - 2008
 40. Kaya M., Kaban G., Project Supported by Higher Education Institutions, Sucuktan İzole Edilen Laktik Asit Bakterileri ve Microccus/Staphylococcus Suşlarının Moleküler Olarak Tanımlanması, 2007 - 2008
 41. Kaya M., Yanık T., Çarbaş A., Kaban G., Project Supported by Higher Education Institutions, Çeşitli Antimikrobiyal Maddelerin Gökkuşağı Alabalığı ve Çipura Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkileri, 2006 - 2007
 42. Kaya M., Öz F., Kaban G., TUBITAK Project, Farklı pişirme yöntemlerinin çeşitli et türlerinde heretosiklik aromatik amin oluşumu üzerine etkilerinin farklı ekstraksiyon metotları ile belirlenmesi, 2005 - 2007
 43. Kaya M., Kaban G., Polatoğlu B., Project Supported by Higher Education Institutions, ET ÜRÜNLERİNDE SORPSİYON İZOTERMLERİNİN BELİRLENMESİ, 2005 - 2007
 44. Kaya M., Kaban G., Project Supported by Higher Education Institutions, Pastırmadan İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Starter/koruyucu Kültür Olarak Kullanım İmkanlarının Belirlenmesi, 2004 - 2006
 45. ÖZ F., KAYA M., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Kas Dokusunun Camsı Değişim Sıcaklığı ve Farklı Biopolimerlerin Lipid-protein Değişimleri Üzerine Etkilerinin Termal Analiz Teknikleri ile Belirlenmesi, 2004 - 2006
 46. Kaya M., Kaban G., Project Supported by Higher Education Institutions, Modifiye Atmosferde Ambalajlama ve Koruyucu Kültür Kullanımının Dilimlenmiş Salamlarda Listeria monocytogenes in Gelişimine Etkileri, 2004 - 2005
 47. Kaya M., Gençcelep H., Project Supported by Higher Education Institutions, Değişik Starter Kültürler ve Farklı Nitrit Seviyelerinin Sucuklarda Biyojen Aminlerin Oluşumu Üzerine Etkileri, 2003 - 2005
 48. Kaya M., Öz F., Project Supported by Higher Education Institutions, Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynhcus mykiss) ve aynalı sazan (Cyprinus carpio) balıklarında kızartma boyunca oluşabilen heterosiklik aromatik aminlerin oluşumu üzerine farklı pişirme metotlarının etkisi, 2003 - 2004
 49. Aksu M. İ. , Kaya M., Gençcelep H., Kaban G., Project Supported by Higher Education Institutions, Değişik Firmalardan Temin Edilen Sucuklarda Biyojen Aminlerin Belirlenmesi, 2003 - 2004
 50. Kaya M., Aras Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Bakteriyosin Üreten Lactobacillus sakei Lb706’nın Vakum Ambalajlanmış Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkisi, 2003 - 2004
 51. Kaya M., Kaban G., Project Supported by Higher Education Institutions, Pastırmadan Katalaz Pozitif Kokların İzolasyonu ve İdentifikasyonu, 2003 - 2004
 52. Kaya M., Kaban G., Project Supported by Higher Education Institutions, Sucuk Üretim Teknolojisinde Bakteriyosin Üreten Laktik Kültür Kullanımının Staphylococcus aureus un Gelişimi ve Toksin Üretimi Üzerine Etkisi, 2003 - 2004
 53. Kaya M., Aktaş N., Project Supported by Higher Education Institutions, Sosis Üretim Teknolojisinde Koruyucu Kültür ve Bitkisel Yağ Kullanım İmkanlarının Araştırılması, 2002 - 2004
 54. Kaya M., Öz F., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı sıcaklıklarda pişirilen taze et ürünlerinde çeşitli baharatların heterosiklik aromatik aminlerin oluşumu üzerine etkisi, 2002 - 2003
 55. Aksu M. İ. , Kaya M., Öz F., Project Supported by Higher Education Institutions, Modifiye Atmosfer Uygulanarak Ambalajlanmış Sucuk ve Pastırmaların Raf Ömürlerinin Belirlenmesi, 2002 - 2003
 56. KAYA M., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Modifiye Atmosfer Ambalajlamanın Gökkuşağı Alabalık Filetolarının Mikroflorası ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi, 2002 - 2003
 57. Kaya M., Öztürk Er H., Project Supported by Higher Education Institutions, Sucuk Üretiminde Probiyotik Kültürlerin Kullanımı, 2001 - 2003
 58. Kaya M., Öz F., Project Supported by Higher Education Institutions, Sucuk üretiminde E. coli 0157:H7’nin gelişimi üzerine farklı starter kültürler ve nitrat/nitritin etkisi, 2000 - 2001
 59. Kaya M., Öz F., Project Supported by Higher Education Institutions, Sucukta Escherichia coli O157:H7’nin Aranması ve Kontrolü Üzerine Araştırmalar, 1998 - 2001
 60. Kaya M., Aksu M. İ. , Project Supported by Higher Education Institutions, Pastırma Üretiminde Starter Kültür Kullanım İmkanlarının Araştırılması, 1999 - 2000
 61. KAYA M., TUBITAK Project, Farklı konsantrasyonlardaki çeşitli asit, tuz ve enzimlerin sığır eti kollagen proteininde oluşturduğu bazı fizikokimyasal ve biyokimyasal değişimler, 1998 - 1999
 62. Kaya M., Aksu M. İ. , Project Supported by Higher Education Institutions, Erzurum Piyasasında Tüketime Sunulan Pastırmaların Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, 1997 - 1999
 63. KAYA M., Other Supported Projects, Verhalten von Escherichia coli 0157:H7 in Türkischer Rohwurst, 1998 - 1998
 64. Kaya M., Aktaş N., Project Supported by Higher Education Institutions, Katı-sıvı Yağlarda Saflık tayinleri ve Oksidasyon Sıcaklıklarının Differential Scanning Calorimetry ve Thermal Gravimetric Analiz Teknikleri ile Araştırılması, 1997 - 1998
 65. Kaya M., Tekin D., Project Supported by Higher Education Institutions, Sucuk Üretiminde Kullanılan Starter Kültür Preparatlarından İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Ürettikleri Bakteriyosin veya Bakteriyosin Benzeri Metabolitlerin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, 1997 - 1998
 66. Kaya M., Küpeli V., Project Supported by Higher Education Institutions, Yaprak Dönerin Bileşimi ve Mikrobiyolojik Kalitesi, 1995 - 1997
 67. Gökalp H. Y. , Kaya M., Project Supported by Higher Education Institutions, Sosis ve Salamlardan Listeria monocytogenes ve Diğer Listeria Türlerinin Ayrımı ve Tanımlanması, 1995 - 1997
 68. KAYA M., Other Supported Projects, Verhalten von L. monocytogenes in Türkischer Rohwurst‚ Sucuk, 1987 - 1990
 69. KAYA M., Other Supported Projects, Verhalten und Vorkommen von Listerien in Fleisch und Fleischerzeugnissen, 1987 - 1990
 70. Gökalp H. Y. , Kaya M., Project Supported by Higher Education Institutions, Çeşitli Yağsız Soya Unu ve Tekstüre Soya Proteinin Taze ve Depolanan Hamburger Tipi Et Ürününe Katılabilme İmkanları, 1987 - 1987

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Citric acid production by a novel autochthonous Candida zeylanoides isolate: optimization of process parameters
  Borekci B. S. , KAYA M., Goksungur Y., KABAN G.
  BIOTECHNOLOGY LETTERS, 2022 (Journal Indexed in SCI)
 2. Assessment of technological attributes of autochthonous starter cultures in Turkish dry fermented sausage (sucuk)
  KABAN G., Sallan S., Topcu K. C. , Borekci B. S. , KAYA M.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2022 (Journal Indexed in SCI)
 3. Effects of NaCl substitution with KCl on quality properties of heat-treated sucuk during the production stages
  KABAN G., Bayraktar F., Jaberi R., Fettahoglu K., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, vol.61, no.1, pp.43-52, 2022 (Journal Indexed in SCI)
 4. The effects of nitrite, sodium ascorbate and starter culture on volatile compounds of a semi-dry fermented sausage
  Sallan S., KABAN G., KAYA M.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.153, 2022 (Journal Indexed in SCI)
 5. Furosine and N-epsilon-carboxymethyl-lysine in cooked meat product (kavurma): Effects of salt and fat levels during storage
  Kul D. B. , ANLAR P., YILMAZ ORAL Z. F. , KAYA M., KABAN G.
  JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH, vol.93, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 6. The effects of curing agents on the proteolysis and lipid oxidation of pastirma produced by the traditional method
  ÖZ E., Kabil E., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, vol.58, no.7, pp.2806-2814, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 7. The effects of transglutaminase on the qualitative properties of different pastarma types
  Hazar F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.145, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 8. The occurrence of volatile N-nitrosamines in heat-treated sucuk in relation to pH, a(w) and residual nitrite
  KABAN G., Polat Z., Sallan S., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 9. Probiotic properties of lactic acid bacteria strains isolated from pastirma
  Topcu K. C. , Kaya M., Kaban G.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.134, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 10. Is sodium carboxymethyl cellulose (CMC) really completely innocent? It may be triggering obesity
  Baran A., Sulukan E., Türkoğlu M., Ghosigharehagaji A., Yıldırım S., Kankaynar M., Bolat İ., Kaya M., Topal A., Ceyhun S. B.
  International Journal of Biological Macromolecules, vol.163, pp.2465-2473, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 11. Technological properties of autochthonous Lactobacillus plantarum strains isolated from sucuk (Turkish dry-fermented sausage)
  Kamiloğlu A., KABAN G., KAYA M.
  Brazilian Journal of Microbiology, vol.51, no.3, pp.1279-1287, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 12. The effect of barberry (Berberis vulgaris L.) extract on the physicochemical properties, sensory characteristics, and volatile compounds of chicken frankfurters
  Jaberi R., KABAN G., KAYA M.
  Journal of Food Processing and Preservation, vol.44, no.7, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 13. Effects of different internal temperature applications on quality properties of heat-treated sucuk during production
  Armutcu Ü., Hazar F. Y. , Yılmaz Oral Z. F. , Kaban G., Kaya M.
  Journal of Food Processing and Preservation, vol.44, no.6, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 14. Microbiological properties and volatile compounds of salted-dried goose
  KABAN G., Kızılkaya P., Börekçi B. S. , Hazar F., Kabil E., KAYA M.
  Poultry Science, vol.99, no.4, pp.2293-2299, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 15. Nitrosamine formation in a semi-dry fermented sausage: Effects of nitrite, ascorbate and starter culture and role of cooking
  Sallan S., Kaban G., Şişik Oğraş Ş., Çelik M., Kaya M.
  MEAT SCIENCE, vol.159, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 16. Nitrosamines in sucuk: Effects of black pepper, sodium ascorbate and cooking level
  SALLAN S., KABAN G., Kaya M.
  Food Chemistry, vol.288, pp.341-346, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 17. The proteolytic changes in two different types of pastirma during the production
  ÖZ E., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.43, no.8, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 18. Volatile compounds of pastirma under different curing processes
  Hazar F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.43, no.8, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 19. Effects of autochthonous Lactobacillus plantarum strains on Listeria monocytogenes in sucuk during ripening
  Kamiloglu A., KABAN G., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD SAFETY, vol.39, no.3, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 20. Effects of vacuum and high-oxygen modified atmosphere packaging on physico-chemical and microbiological properties of minced water buffalo meat
  JABERİ R., KABAN G., KAYA M.
  ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.32, no.3, pp.421-429, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 21. Biodiversity and characterization of gram-positive, catalase-positive cocci isolated from pastirma produced under different curing processes
  FETTAHOĞLU K., Cinar K., KAYA M., KABAN G.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.43, no.1, pp.68-75, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 22. Effect of autochthonous Pediococcus acidilactici on volatile profile and some properties of heat-treated sucuk
  Öz E., Kabil E., Kaban G., Kaya M.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.42, no.9, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 23. Volatile compounds of pastirma: effects of autochthonous S. xylosus, S. equorum and S. vitulinus strains
  FETTAHOGLU K., KABAN G., KAYA M.
  Journal Of Biotechnology, vol.280, pp.55, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 24. Identification And Characterization Of Lactic Acid Bacteria Isolated From Sucuk, A Traditional Turkish Dry- Fermented Sausage
  ÇİNAR K., KABAN G., SAYIN B., GÜLLÜCE M., KARADAYI M., KAYA M.
  Journal Of Biotechnology, vol.280, pp.61, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 25. Citric acid production by autochthonous Candida zeylanoides strains
  SAYIN B., KABAN G., KAYA M.
  Journal Of Biotechnology, vol.280, pp.18, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 26. Characteristics of Pastirma Types Produced from Water Buffalo Meat
  Akköse A., Kaban G., Karaoğlu M. M. , Kaya M.
  KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.24, no.2, pp.179-185, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 27. Volatile profile and fatty acid composition of kavurma (A cooked uncured meat product) produced with animal fat combinations
  Ogras Ş., AKKÖSE A., KABAN G., KAYA M.
  International Journal of Food Properties, vol.21, no.1, pp.364-373, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 28. Volatile compounds of olive oils from different geographic regions in Turkey
  Ogras Ş., Kaban G., Kaya M.
  International Journal of Food Properties, vol.21, no.1, pp.1833-1843, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 29. The effects of different processing conditions on biogenic amine formation and some qualitative properties in pastA +/- rma
  HAZAR F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, vol.54, no.12, pp.3892-3898, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 30. EFFECT OF CHITOSAN ON THE FORMATION OF HETEROCYCLIC AROMATIC AMINES AND SOME QUALITY PROPERTIES OF MEATBALL
  ÖZ F., ZAMAN A., Kaya M.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.41, no.4, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 31. Volatile compounds and some physico-chemical properties of pastirma produced with different nitrate levels
  AKKÖSE A., ÜNAL N., Yalinkiliç B., KABAN G., KAYA M.
  Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, vol.30, no.8, pp.1168-1174, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 32. Isolation and identification of lactic acid bacteria from pastırma
  Öz E., Kaban G., Barış Ö., Kaya M.
  Food Control, vol.77, pp.158-162, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 33. The Effects of Geographic Region, Cultivar and Harvest Year on Fatty Acid Composition of Olive Oil
  Ogras Ş., Kaban G., Kaya M.
  JOURNAL OF OLEO SCIENCE, vol.65, no.11, pp.889-895, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 34. Textural properties of fat - Reduced sucuk with orange fiber Portakal lifli yağı - Azaltılmış sucuğun tekstürel özellikleri
  Yalinkilic B., Ogras Ş., Kaban G., Karaoğlu M. M. , Kaya M.
  Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.431-435, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 35. Determination of Volatile Compounds of Sucuk with Different Orange Fiber and Fat Levels
  YALINKILIC B., KABAN G., ERTEKIN O., KAYA M.
  KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.21, no.2, pp.233-239, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 36. Thermodynamic analysis of experimental adsorption isotherms of Pastirma (Turkish dry meat product)
  POLATOĞLU B., BEŞE A. V. , KAYA M., AKTAŞ N.
  Journal of Food, Agriculture and Environment, vol.11, pp.2803-2809, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 37. Effects of corn oil and broccoli on instrumental texture and color properties of bologna-type sausage
  SISIK Ş., KABAN G., KARAOĞLU M. M. , KAYA M.
  International Journal of Food Properties, vol.15, no.5, pp.1161-1169, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 38. The effects of different levels of orange fiber and fat on microbiological, physical, chemical and sensorial properties of sucuk
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  FOOD MICROBIOLOGY, vol.29, no.2, pp.255-259, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 39. Heterocyclic aromatic amines in meat
  ÖZ F., KAYA M.
  Journal of Food Processing and Preservation, vol.35, no.6, pp.739-753, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 40. The inhibitory effect of red pepper on heterocyclic aromatic amines in fried beef Longissimus dorsi muscle
  ÖZ F., KAYA M.
  Journal of Food Processing and Preservation, vol.35, no.6, pp.806-812, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 41. Moisture adsorption isotherms and thermodynamics properties of sucuk (Turkish dry-fermented sausage)
  POLATOĞLU B., BEŞE A. V. , KAYA M., Aktas N.
  Food and Bioproducts Processing, vol.89, no.4, pp.449-456, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 42. Utilization of Thymus Vulgaris L. in the production of sucuk
  ÖZ F., KAYA M., Aksu M. İ.
  Journal of Food Processing and Preservation, vol.35, no.4, pp.483-487, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 43. The inhibitory effect of black pepper on formation of heterocyclic aromatic amines in high-fat meatball
  ÖZ F., KAYA M.
  Food Control, vol.22, pp.596-600, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 44. Volatile compounds of traditionally produced pastirma
  KABAN G., KAYA M.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.91, no.4, pp.112-116, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 45. THE EFFECT OF LACTOBACILLUS SAKEI ON THE BEHAVIOR OF LISTERIA MONOCYTOGENES ON SLICED BOLOGNA-TYPE SAUSAGES
  KABAN G., KAYA M., LUCKE F.
  JOURNAL OF FOOD SAFETY, vol.30, no.4, pp.889-901, 2010 (Journal Indexed in SCI)
 46. Effects of cooking methods and levels on formation of heterocyclic aromatic amines in chicken and fish with Oasis extraction method
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.43, no.9, pp.1345-1350, 2010 (Journal Indexed in SCI)
 47. Microbiological and Chemical Properties of Bonito Fish (Sarda sarda) Fillets Packaged with Chitosan Film, Modified Atmosphere and Vacuum
  ALAK G., HISAR S. A. , Hisar O., Kaban G., KAYA M.
  KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, 2010 (Journal Indexed in SCI)
 48. THE BEHAVIOR OF E-COLI O157:H7 IN SUCUK
  APAYDIN G., CEYLAN Z. G. , Kaya M.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.33, no.6, pp.827-836, 2009 (Journal Indexed in SCI)
 49. The effect of vacuum and modified atmosphere packaging on growth of listeria ın rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets.
  Yılmaz M., Ceylan Z. G. , Kocaman E. M. , Kaya M., Yılmaz H.
  Journal Of Muscle Foods, vol.20, no.4, pp.465-477, 2009 (Journal Indexed in SCI)
 50. Effect of chitosan coating on chemical and microbiological properties of Atlantic bonito (Sarda sarda) fillets
  ARASHISAR S., Hisar O., Kaban G., KAYA M., ALAK G.
  JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, vol.46, no.4, pp.380-383, 2009 (Journal Indexed in SCI)
 51. Palamut Sarda sarda Filetolarının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Kitosan Film ile Kaplama Modifiye Atmosfer ve Vakum Ambalajlamanın Etkisi
  Alak G., Aras Hisar Ş., Hisar O., Kaban G., Kaya M.
  Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.16, pp.73-80, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 52. Determination of biogenic amines in sucuk
  GENÇCELEP H., KABAN G., Aksu M. İ. , ÖZ F., KAYA M.
  Food Control, vol.19, no.9, pp.868-872, 2008 (Journal Indexed in SCI)
 53. Effect of Lactobacillus sakei and Staphylococcus xylosus on the inhibition of Escherichia coli O157 : H7 in pastirma, a dry-cured meat product
  Aksu M. İ. , Kaya M., ÖZ F.
  JOURNAL OF FOOD SAFETY, vol.28, no.1, pp.47-58, 2008 (Journal Indexed in SCI)
 54. Effects of starter cultures and nitrite levels on formation of biogenic amines in sucuk
  GENCCELEP H., KABAN G., Kaya M.
  MEAT SCIENCE, vol.77, no.3, pp.424-430, 2007 (Journal Indexed in SCI)
 55. Behavior of Staphylococcus aureus in sucuk with nettle (Urtica dioica L.)
  KABAN G., Aksu M. İ. , Kaya M.
  JOURNAL OF FOOD SAFETY, vol.27, no.4, pp.400-410, 2007 (Journal Indexed in SCI)
 56. Effects of cooking methods on the formation of heterocyclic aromatic amines of two different species trout
  OZ F., Kaban G., KAYA M.
  FOOD CHEMISTRY, vol.104, no.1, pp.67-72, 2007 (Journal Indexed in SCI)
 57. Effect of starter culture on growth of Staphylococcus aureus in sucuk
  Kaban G., KAYA M.
  FOOD CONTROL, vol.17, no.10, pp.797-801, 2006 (Journal Indexed in SCI)
 58. Effect of meat piece, packaging and storage on pH, thiobarbituric acid reactive substances and microbial counts in broilers fed diets supplemented with ram horn hydrolysate
  Aksu M. İ. , Karaoglu M., Esenbuga N., Kaya M., Macıt M.
  FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL, vol.12, pp.133-143, 2006 (Journal Indexed in SCI)
 59. Effect of modified atmosphere packaging, storage period, and storage temperature on the residual nitrate of sliced-pastirma, dry meat product, produced from fresh meat and frozen/thawed meat
  AKSU M. İ. , Kaya M., OCKERMAN H.
  FOOD CHEMISTRY, vol.93, no.2, pp.237-242, 2005 (Journal Indexed in SCI)
 60. Effect of modified atmosphere and vacuum packaging on some quality characteristics of sliced 'sucuk' produced using probiotics culture
  Kaya M., AKSU M. İ.
  JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.85, no.13, pp.2281-2288, 2005 (Journal Indexed in SCI)
 61. The effect of alpha-tocopherol and butylated hydroxyanisole on the colour properties and lipid oxidation of kavurma, a cooked meat product
  AKSU M. İ. , KAYA M.
  MEAT SCIENCE, vol.71, no.2, pp.277-283, 2005 (Journal Indexed in SCI)
 62. Effect of a dietary probiotic on some quality characteristics of raw broiler drumsticks and breast meat
  Aksu M. İ. , Karaoglu M., Esenbuga N., Kaya M., Macıt M., Ockerman H.
  JOURNAL OF MUSCLE FOODS, vol.16, pp.306-317, 2005 (Journal Indexed in SCI)
 63. Effect of dietary humate on the pH, TBARS and microbiological properties of vacuum- and aerobic-packed breast and drumstick meats of broilers
  Aksu M. İ. , Karaoglu M., Kaya M., Esenbuga N., Macıt M.
  JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.85, pp.1485-1491, 2005 (Journal Indexed in SCI)
 64. Effect of modified atmosphere packaging and temperature on the shelf life of sliced pastirma produced from frozen/thawed meat
  AKSU M. İ. , Kaya M., OCKERMAN H.
  JOURNAL OF MUSCLE FOODS, vol.16, no.3, pp.192-206, 2005 (Journal Indexed in SCI)
 65. Effects of vitamin E supplementation on myofibrillar proteins of fat-tailed awassi male lambs
  AKSU M. İ. , AKTAS N., Kaya M., MACIT M.
  JOURNAL OF MUSCLE FOODS, vol.16, no.3, pp.177-183, 2005 (Journal Indexed in SCI)
 66. Effect of storage temperatures and time on shelf-life of sliced and modified atmosphere packaged pastirma, a dried meat product, produced from beef
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.85, no.8, pp.1305-1312, 2005 (Journal Indexed in SCI)
 67. Changes in myofibrillar proteins during processing of pastirma (Turkish dry meat product) produced with commercial starter cultures
  AKTAS N., AKSU M. İ. , Kaya M.
  FOOD CHEMISTRY, vol.90, no.4, pp.649-654, 2005 (Journal Indexed in SCI)
 68. Effect of Lactobacillus sakei Lb706 on behavior of Listeria monocytogenes in vacuum-packed rainbow trout fillets
  HISAR S., Kaban G., HISAR O., YANIK T., KAYA M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.29, no.4, pp.1039-1044, 2005 (Journal Indexed in SCI)
 69. Effect of dietary ram horn hydrolysate (RHH) on the pH and color characteristics of carcasses, breast fillets and drumsticks of broilers
  Karaoglu M., Esenbuga N., Macıt M., Aksu M. İ. , Kaya M., Kurbanoglu E. B.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.8, pp.423-438, 2005 (Journal Indexed in SCI)
 70. Effects of modified atmosphere and vacuum packaging on microbiological and chemical properties of rainbow trout (Oncorynchus mykiss) fillets
  Arashısar S., Hısar O., Kaya M., Yanık T.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, vol.97, pp.209-214, 2004 (Journal Indexed in SCI)
 71. Effect of usage Urtica dioica L. on microbiological properties of sucuk, a Turkish dry-fermented sausage
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  FOOD CONTROL, vol.15, no.8, pp.591-595, 2004 (Journal Indexed in SCI)
 72. Effect of vitamin E supplementation on intra- and intermuscular fatty acid composition of Awassi lambs
  AKSU M. İ. , UNSAL M., Kaya M., MACIT M.
  JOURNAL OF MUSCLE FOODS, vol.15, no.3, pp.173-182, 2004 (Journal Indexed in SCI)
 73. Effect of dietary probiotic on the pH and colour characteristics of carcasses, breast fillets and drumsticks of broilers
  Karaoglu M., Aksu M. İ. , Esenbuga N., Kaya M., Macıt M., Durdag H.
  ANIMAL SCIENCE, vol.78, pp.253-259, 2004 (Journal Indexed in SCI)
 74. The behavior of Listeria monocytogenes in sucuks produced with different lactic starter cultures
  Kaya M., GOKALP H.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.28, no.6, pp.1113-1120, 2004 (Journal Indexed in SCI)
 75. Microfiltration of whey proteins adsorbed on yeast cells
  Keskinler B., Erhan E., Akay G., Kaya M., Bayguven B.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.39, no.1, pp.71-78, 2004 (Journal Indexed in SCI)
 76. Effect of vitamin E supplementation to the diet of Morkaraman lambs on intramuscular and intermuscular fatty acid composition
  UNSAL M., AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.28, no.3, pp.563-568, 2004 (Journal Indexed in SCI)
 77. Microbiological quality and chemical composition of the doner
  GENCER V., Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.28, no.6, pp.1097-1103, 2004 (Journal Indexed in SCI)
 78. The effects of starter cultures and different nitrite doses on the growth of Listeria monocytogenes in sucuk production
  Kaya M., GOKALP H.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.28, no.6, pp.1121-1127, 2004 (Journal Indexed in SCI)
 79. The effect of organic acid marination on tenderness, cooking loss and bound water content of beef
  AKTAS N., AKSU M. İ. , Kaya M.
  JOURNAL OF MUSCLE FOODS, vol.14, no.3, pp.181-194, 2003 (Journal Indexed in SCI)
 80. Osmotic fragility and fatty acid composition of erythrocyte in mirror carp (Cyprinus carpio) kept at different water temperatures
  HISAR O., HISAR S., Kaya M., YANIK T.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.27, no.6, pp.1277-1281, 2003 (Journal Indexed in SCI)
 81. The influence of marination with different salt concentrations on the tenderness, water holding capacity and bound water content of beef
  AKTAS N., AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.27, no.5, pp.1207-1211, 2003 (Journal Indexed in SCI)
 82. Some microbiological and chemical properties of bologna-type sausage samples from different brands
  APAYDIN G., CEYLAN Z., Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.27, no.6, pp.1299-1303, 2003 (Journal Indexed in SCI)
 83. Değişik firmalara ait salamların bazı mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri
  APAYDIN G., CEYLAN Z. G. , KAYA M.
  Turkish Journal Of Veterinary Sciences, vol.27, pp.1299-1303, 2003 (Journal Indexed in SCI)
 84. The effects of vitamin E supplementation on the myofibrillar protein of male Morkaraman lambs
  AKSU M. İ. , AKTAS N., Kaya M., MACIT M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.27, no.4, pp.987-990, 2003 (Journal Indexed in SCI)
 85. Effect of commercial starter cultures on the myofibrillar proteins of pastirma, a Turkish dry meat product
  AKSU M. İ. , AKTAS N., Kaya M.
  JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.67, no.7, pp.2548-2551, 2002 (Journal Indexed in SCI)
 86. Effect of commercial starter cultures on the fatty acid composition of pastirma (Turkish dry meat product)
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.67, no.6, pp.2342-2345, 2002 (Journal Indexed in SCI)
 87. The effect of different nitrite doses and starter culture on the growth of Escherichia coli O157 : H7 in sucuk (Turkish style dry sausage) processing
  OZ F., Kaya M., AKSU M. İ.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.26, no.3, pp.651-657, 2002 (Journal Indexed in SCI)
 88. Production of pastirma with different curing methods and using starter culture
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.26, no.4, pp.909-916, 2002 (Journal Indexed in SCI)
 89. Some microbiological and chemical properties of pastirma produced using potassium nitrate and starter culture
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.26, no.1, pp.125-132, 2002 (Journal Indexed in SCI)
 90. The possibilities for the use of commercial starter cultures in pastirma production
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.26, no.4, pp.917-923, 2002 (Journal Indexed in SCI)
 91. Antagonistic effect on Listeria monocytogenes and L-innocua of a bacteriocin-like metabolite produced by lactic acid bacteria isolated from sucuk
  CON A., GOKALP H., Kaya M.
  MEAT SCIENCE, vol.59, no.4, pp.437-441, 2001 (Journal Indexed in SCI)
 92. The influence of marinating with weak organic acids and salts on the intramuscular connective tissue and sensory properties of beef
  AKTAS N., Kaya M.
  EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, vol.213, no.2, pp.88-94, 2001 (Journal Indexed in SCI)
 93. Influence of weak organic acids and salts on the denaturation characteristics of intramuscular connective tissue. A differential scanning calorimetry study
  AKTAS N., Kaya M.
  MEAT SCIENCE, vol.58, no.4, pp.413-419, 2001 (Journal Indexed in SCI)
 94. Some microbiological, chemical and physical characteristics of pastirma marketed in Erzurum
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.25, no.3, pp.319-326, 2001 (Journal Indexed in SCI)
 95. The effect of starter culture use in pastirma production on the properties of end product
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.25, no.6, pp.847-854, 2001 (Journal Indexed in SCI)
 96. Detection of beef body fat and margarine in butterfat by differential scanning calorimetry
  AKTAS N., Kaya M.
  JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, vol.66, no.3, pp.795-801, 2001 (Journal Indexed in SCI)
 97. The incidence of Listeria spp. in Turkish style dry sausage
  Kaya M., GOKALP H.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.77, no.3, pp.275-276, 1997 (Journal Indexed in SCI)
 98. Isolations and identification of Listeria monocytogenes and other Listeria spp in Turkish style dry sausage (sucuk)
  CON A., Kaya M., GOKALP H.
  ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.47, no.3, pp.65-66, 1996 (Journal Indexed in SCI)
 99. PHYSICAL, CHEMICAL AND ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS OF TURKISH STYLE FRANKFURTERS MADE WITH AN EMULSION CONTAINING TURKISH SOY FLOUR
  YETIM H., GOKALP H., KAYA M., YANAR M., OCKERMAN H.
  MEAT SCIENCE, vol.31, no.1, pp.43-56, 1992 (Journal Indexed in SCI)
 100. BEHAVIOR OF LISTERIA-MONOCYTOGENES IN MEAT AND ITS CONTROL BY A BACTERIOCIN-PRODUCING STRAIN OF LACTOBACILLUS SAKE
  SCHILLINGER U., KAYA M., LUCKE F.
  JOURNAL OF APPLIED BACTERIOLOGY, vol.70, no.6, pp.473-478, 1991 (Journal Indexed in SCI)
 101. THE INFLUENCE OF TEXTURED SOYA PROTEIN ON THE PROPERTIES OF KOFTE
  KAYA M., GOKALP H.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.71, no.5, pp.551-552, 1991 (Journal Indexed in SCI)
 102. BEHAVIOR OF LISTERIA-MONOCYTOGENES ON VACUUM-PACKED BEEF
  KAYA M., SCHMIDT U.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.71, no.4, pp.424-426, 1991 (Journal Indexed in SCI)
 103. BEHAVIOR OF L-MONOCYTOGENES IN VACUUM-PACKED SLICED FRANKFURTER-TYPE SAUSAGE
  SCHMIDT U., KAYA M.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.70, no.11, pp.1294-1295, 1990 (Journal Indexed in SCI)
 104. INFLUENCE OF TEXTURED SOYA PROTEIN ON THE PROPERTIES OF KOFTE
  KAYA M., GOKALP H.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.70, no.6, pp.646-649, 1990 (Journal Indexed in SCI)
 105. BEHAVIOR OF L-MONOCYTOGENES ON VACUUM-PACKED BEEF
  KAYA M., SCHMIDT U.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.70, no.5, pp.546-550, 1990 (Journal Indexed in SCI)
 106. BEHAVIOR OF LISTERIA-MONOCYTOGENES IN VACUUM-PACKED SLICED FRANKFURTER-TYPE SAUSAGE
  SCHMIDT U., KAYA M.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.70, no.3, pp.236-235, 1990 (Journal Indexed in SCI)
 107. BEHAVIOR OF LISTERIA-MONOCYTOGENES IN MINCED MEAT DURING CHILLED AND FROZEN STORAGE
  KAYA M., SCHMIDT U.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.69, no.4, pp.617-620, 1989 (Journal Indexed in SCI)
 108. MANUFACTURE OF HAMBURGERS IN THE TURKISH STYLE USING SOYA FLOUR
  KAYA M., GOKALP H., KOTANCILAR G., YETIM H.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.68, no.11, pp.1366-1365, 1988 (Journal Indexed in SCI)
 109. SAPROPHYTIC AND PATHOGENIC BACTERIA LEVELS IN TURKISH SOUDJOUKS MANUFACTURED IN ERZURUM, TURKEY
  GOKALP H., YETIM H., KAYA M., OCKERMAN H.
  JOURNAL OF FOOD PROTECTION, vol.51, no.2, pp.121-125, 1988 (Journal Indexed in SCI)
 110. Hamburger nach Türkisch Art: Herstellung unter Verwendung von Sojamehl.
  KAYA M., Gökalp H. Y. , KOTANCILAR H. G. , YETIM H.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.68, no.11, pp.1366-1372, 1988 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. EFFECTS OF BLACK PEPPER AND SODIUM ASCORBATE ON VOLATILE COMPOUNDS OF SUCUK
  SALLAN S., KABAN G., KAYA M.
  GIDA / THE JOURNAL OF FOOD, vol.46, no.6, pp.1358-1368, 2021 (Other Refereed National Journals)
 2. Citric Acid Production of Yeasts: An Overview
  Borekci B. S. , KABAN G., KAYA M.
  EUROBIOTECH JOURNAL, vol.5, no.2, pp.79-91, 2021 (Journal Indexed in ESCI)
 3. Potential Bacteriocinogenic Lactic Acid Bacteria from Pastırma
  Güllüce M., Kaya M., Kaban G., Karadayı M., Alaylar B., Kamiloğlu A., Işık C.
  Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.19-26, 2021 (National Refreed University Journal)
 4. Tarhun ve Kişniş Tohumunun Uçucu Yağ Bileşenleri
  YILMAZ Ö., KABAN G., KAYA M.
  Bayburt üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.26-33, 2019 (Other Refereed National Journals)
 5. Volatile Compounds and Fatty Acid Composition of Crude and Refined Hazelnut Oils
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., KABAN G., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.49, pp.104-110, 2018 (Other Refereed National Journals)
 6. Effect of Heat Treatment on the VOlatile COmpound Profile and Other Quantitative Properties of Sucuk
  Çakır M., KAYA M., KABAN G.
  Fleischwirsthaft International, vol.5, pp.69-74, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)
 7. The Effect of Nettle (Urtica dioica L.) on Chemical Protperties of Rainbow Trout (Oncorynchus mykiss) Fillets
  HISAR S., HISAR O., KABAN G., KAYA M., Gülçin İ., YANIK T.
  American Journal of Food Technology, vol.3, no.5, pp.335-340, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)
 8. The effects of nettle Urtica diocia L on chemical properties of rainbow trout Oncorynchus mykiss fillets
  ARAS HİSAR Ş., HİSAR O., KABAN G., KAYA M., GÜLÇİN İ., YANIK T.
  AMERICAN JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY, vol.3, pp.335-340, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)
 9. A survey on microbiological and chemical quality of vacuum packed frankfurter
  APAYDIN G., CEYLAN Z. G. , ATASEVER M., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, no.39, pp.1-5, 2008 (Other Refereed National Journals)
 10. A survey on microbiological and chemical quality of vacuum packed Frankfurters
  GÜZİN A., CEYLAN Z. G. , ATASEVER M., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Derg., vol.39, pp.109-113, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)
 11. Fermente Sosislerde Uçucu Bileşikler
  KABAN G., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.38, no.2, pp.225-230, 2007 (National Refreed University Journal)
 12. S. xylosus ve L.plantarum Suşlarının Sucuğun Duyusal Özellikleri ve Renk Değerleri Üzerine Etkileri
  KABAN G., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.83-89, 2007 (National Refreed University Journal)
 13. Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumunun Engellenmesi
  ÖZ F., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.121-126, 2007 (National Refreed University Journal)
 14. Et ve et ürünlerinde heterosiklik aromatik amin oluşumunun engellenmesi.
  ÖZ F., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.121-126, 2007 (Other Refereed National Journals)
 15. Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aromatik Amine Oluşumunun Engellenmesi
  ÖZ F., KAYA M.
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.38, no.1, pp.121-126, 2006 (National Refreed University Journal)
 16. Yüksek Basınç Uygulamasının Et Kalitesi Üzerine Etkisi
  ÖZ F., KAYA M.
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.37, no.2, pp.249-255, 2006 (National Refreed University Journal)
 17. Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aromatik Aminlerin Belirlenmesi
  ÖZ F., KAYA M.
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.37, no.2, pp.243-248, 2006 (National Refreed University Journal)
 18. Inhibition of Escherichia coli O157:H7 in Çemens with Different Garlic Levels
  AKSU M. I. , KAYA M., ÖZ F.
  American Journal of Food and Technology, vol.1, no.1, pp.59-65, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)
 19. The effects of modified atmosphere packaging on microbiological properties of rainbow trout Oncorhynchus mykiss fillets
  ARAS HİSAR Ş., HİSAR O., KAYA M., YANIK T.
  GIDA, vol.30, pp.97-102, 2005 (Other Refereed National Journals)
 20. Erzurum Piyasasından Temin Edilen Beyaz ve Civil Peynirlerden Listeria Türlerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu
  KARA A., ALGUR Ö. F. , KAYA M.
  Turkish Journal of Biology, vol.23, pp.331-337, 1999 (Other Refereed National Journals)
 21. Proteinlerin Yüzey Özellikleri. I. Temel Konu ve Eşitlikler
  AKTAS N., KAYA M.
  Standard, pp.63-70, 1999 (Other Refereed National Journals)
 22. Proteinlerin Yüzey Özellikleri. II. Adsorbe Olan Protein Tabakalarının Yüzey Özellikleri ve Koloidal Stabilitede Proteinlerin Fonksiyonları
  AKTAS N., KAYA M.
  Standard, pp.55-63, 1999 (Other Refereed National Journals)
 23. Verhalten von Escherichia coli o157:H7 in türkischer rohwurst
  KAYA M., Gareis M., Kofoth C.
  Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung, vol.142, pp.506-519, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)
 24. Sucuk, Pastırma ve Kavurmanın Sağlık Açısından İrdelenmesi
  KAYA M.
  Standard, Geleneksel Türk Et Ürünleri Özel Sayısı, vol.özel sayı, pp.65-68, 1995 (Other Refereed National Journals)
 25. Sucuk, Pastırma ve Kavurma Standartları ile İlgili Değerlendirmeler
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  Standard, Geleneksel Türk Et Ürünleri Özel Sayısı, vol.özel sayı, pp.74-79, 1995 (Other Refereed National Journals)
 26. Verhalten von Listerien bei Fleisch und Fleischerzeugnissen in Vakuumverpackung
  SCHMIDT U., KAYA M.
  Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung, vol.29, pp.214-218, 1990 (Refereed Journals of Other Institutions)
 27. Vermehrung von Listeria monocytogenes auf Fleischoberflachen
  SCHMIDT U., KAYA M.
  Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung, vol.28, pp.446-449, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)
 28. Bedeutung des Vorkommens von Listerien bei Fleisch und Fleischzeung issen
  Leistner L., SCHMIDT U., KAYA M.
  Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung, vol.28, pp.440-445, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)
 29. Listerien bei und Fleishherzeugnissen
  Leistner L., SCHMIDT U., KAYA M.
  Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung, vol.28, pp.192-199, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)
 30. Değişik Seviyelerde Yerli Yağsız Soya Unu Katılan Taze ve Depolanmış Hamburgerlerin C. perfringens ve Diğer Mikroorganizma Düzeyleri
  KAYA M., YETIM H., KOTANCILAR H. G. , Gökalp H. Y.
  Et ve Balık End Dergisi, vol.13, no.2, pp.129-135, 1988 (Other Refereed National Journals)
 31. Ticari Kuruluşlarda Dondurularak Muhafaza Edilen Tavuk Etlerinin Kokuşma Düzeyleri ve Bakteriyolojik Durumları Üzerine Bir Araştırma
  Gökalp H. Y. , YETIM H., KAYA M.
  Et ve Balık End. Dergisi, vol.8, no.51, pp.13-22, 1987 (Other Refereed National Journals)
 32. Türkiye Gıda Üretimi ve Teknolojisinin Genel Durumu
  Gökalp H. Y. , KAYA M.
  TİGEM, vol.2, no.7, pp.15-21, 1987 (Other Refereed National Journals)
 33. İnsan Bünyesine Alınan Nitrat, Nitrit Miktarı ve Kaynakları, Aminler ve Çeşitli Gıdaların Amin İçerikleri
  Gökalp H. Y. , YETIM H., KAYA M.
  Et ve Balık End. Dergisi, vol.8, no.49, pp.12-18, 1987 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

 1. Fermente Sosisler
  Sallan S., Kaya M.
  in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - II, Selahattin Bardak,Nesli Aydın,Yalçın Boztoprak, Editor, Gece Kitaplığı, İstanbul, pp.1-14, 2021
 2. Et ve et ürünlerinde biyoaktif bileşikler
  Anlar P., Kaya M., Kaban G.
  in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - I, Selahattin Bardak,Nesli Aydın,Yalçın Boztoprak, Editor, Gece Kitaplığı /, İstanbul, pp.25-40, 2021
 3. Fermente Et Ürünleri
  KAYA M., KABAN G.
  in: Gıda Biyoteknolojisi, Aran N., Editor, Nobel Yayınevi, Eskişehir, pp.157-190, 2014
 4. Balıkların Bileşimi,Kalite Kriterleri ve İşlenmesi
  AKTAS N., KAYA M.
  in: Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü, Kıvanç M., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.108-131, 2010
 5. Kanatlı Etleri ve Ürünleri
  AKSU M. I. , KAYA M.
  in: Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü, Kıvanç M., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.78-106, 2010
 6. Et ve Et Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler
  ÖZ F., KAYA M.
  in: Et ve Et Ürünlerinin Kalite Kontrolü, Merih KIVANÇ, Editor, Anadolu Üniversite Yayınları, Eskişehir, pp.194-221, 2010
 7. Et Ürünleri Teknolojisi
  Kaya M., Kaban G.
  in: Et Ürünleri Teknolojisi I, M. Kıvanç, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.24-42, 2010
 8. Et Ürünleri Teknolojisi II
  Kaya M., Kaban G.
  in: Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü, M. Kıvanç, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.44-61, 2010
 9. Bazı Gıdaların Üretiminde HACCP Uygulamaları
  KABAN G., KAYA M.
  in: Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetimi, E.Öztetik, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.104-122, 2009
 10. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının Tanımı ve Genel Prensipleri
  KAYA M., KABAN G.
  in: Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetimi, E.Öztetik, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.86-102, 2009
 11. Et Ürünleri İşleme Mühendisliği
  Gökalp H. Y. , KAYA M., ZORBA Ö.
  Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1994
 12. Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü ve Laboratuar Uygulama Klavuzu
  Gökalp H. Y. , KAYA M., TÜLEK Y., ZORBA Ö.
  Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1993

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Effects of ripening rate, starter culture and fat type on volatile compounds of sucuk
  KAYA M., KABAN G.
  7. International İstanbul Scientific Research Congress, 18 December 2021
 2. Effects of Autochthonous Lactic Acid Bacteria Strains on Growth of Staphylococcus aureus in Heat Treated Sucuk
  Akyol Y., Kaya M.
  2nd INTERNATIONAL / 12th NATIONAL FOOD ENGINEERING CONGRESS, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2021, vol.43, pp.135-140
 3. ZEBRA BALIĞI MİKROENJEKSİYON YÖNTEMİ İLE GIDA KATKI MADDESİ OLARAK PEKTİN VE AMİDİYE PEKTİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Baran A., Sulukan E., Türkoğlu M., Ghosigharehagaji A., Yıldırım S., Kankaynar M., Bolat İ., Kaya M., Ceyhun S. B.
  9. VETERİNER GIDA HİJYENİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 04 November 2021
 4. Fermente sosislerde laktik asit bakterilerinin nitrozaminler üzerine etkileri
  SALLAN S., KAYA M.
  5th International Congress on Engıneering and Technology Management, 24 April 2021
 5. Nitrite-Nitrate and Nitrosamines in Meat Products
  Kaya M.
  IV.Et Ürünleri Çalıştayı, Aydın, Turkey, 6 - 08 October 2020, pp.127
 6. Barberry (Berberis vulgaris L.) Ekstraktının Piliç Sosislerin Uçucu Bileşik Profiline Etkisi
  Jaberi R., Kaban G., Kaya M.
  IV. Et Ürünleri Çalıştayı, Aydın, Turkey, 6 - 08 October 2020, pp.18
 7. Transglutaminaz Enzim Uygulamasının Pastırma Çeşitlerinin Serbest Amino Asit Kompozisyonuna Etkisi
  Hazar F. Y. , Kaban G., Kaya M.
  IV. Et Ürünleri Çalıştayı, Aydın, Turkey, 6 - 08 October 2020, pp.16
 8. Farklı Tuz Oranları Kullanılarak Üretilen Pastırma Çeşitlerinin Yağ Asidi Kompozisyonu
  Kabil E., Hazar F. Y. , Kaban G., Kaya M.
  IV.Et Ürünleri Çalıştayı, Aydın, Turkey, 6 - 08 October 2020, pp.84
 9. Transglutaminaz enzimi kullanılarak üretilen pastırma çeşitlerinin uçucu bileşikleri
  Hazar F. Y. , Kaban G., Kaya M.
  Eurasian BioChem 2020, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2020, pp.164
 10. Vermehrung von Listeria monocytogenes auf Fleischoberflächen
  KAYA M., SCHMIDT U.
  Bundesanstalt für Fleishcforschung, Germany, pp.84
 11. The Effects of Sodium, Potassium, Calcium, And Magnesium Chloride Salts on The Physico-Chemical, Microbiological, and Sensory Properties of Pastırma (oral)
  Yalınkılıç B., KABAN G., KAYA M.
  2nd Congress on Food Structure & Design, Antalya, Turkey, pp.32
 12. Verhalten von Listeria monocytogenes in Vakuumperfactem Brühwurstaufschnitt
  SCHMIDT U., KAYA M., Werner S.
  Bundesanstalt für Fleishcforschung, Germany, pp.84
 13. Hemmung von Listeria monocytogenes in Hackfleish und frischer Mettwurst durch Lactobacillus sake
  SCHILLINGER U., KAYA M., Popp J.
  Bundesanstalt für Fleishcforschung, Germany, pp.74
 14. The Effect of Low-Sodium Mixtures of Salts on Microbiological Properties of Pastırma During Storage
  KABAN G., KAYA M., AKSU M. I. , Yalınkılıç B., Hazar F. y.
  The 3nd International Symposium on ‘’Traditional Foods from Adriatic to Caucases, Bosnia And Herzegovina, pp.13
 15. Listeria monocytogenes bei vakuumverpacktem Rindfleisch
  SCHMIDT U., KAYA M., Werner S.
  Bundesanstalt für Fleishcforschung, Germany, pp.84
 16. Vorkommen und Nachweis von Listerien bei der Vorverpackung erhitzter Fleischerzeugnisse
  Hechelmann H., KAYA M., Albertz R.
  Bundesanstalt für Fleishcforschung, Germany, pp.90
 17. Vorschlang von Toleranzen für Listerien in Lebensmitteln
  Leistner L., SCHMIDT U., KAYA M.
  Bundesanstalt für Fleishcforschung, Germany, pp.84
 18. Effect of Modified Atmosphere Packaging on Color and Sensory Properties of Pastırma Produced with Different Chloride Salts
  KABAN G., KAYA M., Yalınkılıç B., FETTAHOGLU K., CINAR K.
  The 3nd International Symposium on ‘’Traditional Foods from Adriatic to Caucases, Bosnia And Herzegovina, pp.165
 19. Effects of Lactobacillus sakei S15 and Staphylococcus xylosus GM92 on Volatile Compounds and Sensory Characteristics of Heat-Treated Sucuk
  KABAN G., Yılmaz Z., KAYA M.
  International Conference on Food Microbiology, United Kingdom, pp.47
 20. Determination of Volatile Compounds of Sucuk with Different Fat and Orange Fiber Levels
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  Euro FoodChem XVII, İstanbul, Turkey, pp.624
 21. The Effects of Different Processing Conditions on Biogenic Amine Formation and Some Qualitative Properties in Pastırma Production
  Hazar F. y. , KABAN G., KAYA M.
  2nd International Congress on Food Technology, Aydın, Turkey, pp.62
 22. Lactic Acid Bacteria in Pastirma
  Sınmaz E., KAMILOGLU A., KABAN G., KAYA M., ÖZ E.
  The 2nd International Symposium on ‘’Traditional Foods from Adriatic to Caucasus’’, Macedonia, pp.304
 23. Dilimlenmiş Salamlarda L. monocytogenes in Gelişimi Üzerine L.sakei’ nin Etkisi
  KABAN G., KAYA M.
  2.Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.32
 24. Effect of Heat Processing on The Volatile Compounds And Sensory Properties of Sucuk
  KABAN G., Çakır M., KAYA M.
  1st International Symposium on Fermented Meats, Germany, pp.45
 25. Effects of Different Processing Conditions on Nonprotein Nitrogenous Substance of Sucuk
  KABAN G., KAYA M.
  Euro FoodChem XVII, İstanbul, Turkey, pp.654
 26. Fermented Sausages: Yeasts As Starter Culture
  KAMILOGLU A., KABAN G., KAYA M.
  2nd International Congress on Food Technology, Aydın, Turkey, pp.294
 27. Color and Sensory Characteristics of Sucuk:Effect of Different Processing Conditions
  KAYA M., KABAN G.
  1st International Symposium on Fermented Meats, Germany, pp.37
 28. Et Ürünlerinde Nitrozaminlerin Belirlenmesinde Kullanılan Kromatografik Teknikleri
  Sallan S., KABAN G., KAYA M.
  Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, Bayburt, Turkey, pp.303
 29. Role of Heat Treatment in Volatile Nitrosamine Formation: Fermented Sausages
  KAYA M.
  5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, pp.504-509
 30. Mechanical Deboned Meat in Meat Industry
  KOTAN YILMAZ G., KABAN G., KAYA M.
  5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, pp.960-966
 31. Antioxidant Peptides in Meat and Meat Products
  ANLAR P., KAYA M., KABAN G.
  5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, pp.967-974
 32. Vanillin Production by Bioconversion
  POLAT Z., KABAN G., KAYA M.
  5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, pp.975-981
 33. Textural Properties of Pastırma Types with Transglutaminase
  HAZAR F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  1st International/11 th National Food Engineering Congress, 7 - 09 November 2019
 34. Furosine in Foods
  ANLAR P., KAYA M., KABAN G.
  3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.1639-1643
 35. Occurrence of Nitrosamines in Sucuk and Heat-Treated Sucuk
  POLAT Z., KAYA M., KABAN G.
  3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.1762-1765
 36. N-Nitrosamines in Meat Products
  Kaya M.
  3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.1-5
 37. Lipid Production by Yarrowia lipolytica Strains
  YILMAZ Ö., KABAN G., KAYA M.
  3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019
 38. The Effects of Black Pepper and Sodium Ascorbate on Microbiological Properties of Sucuk
  Sallan S., KABAN G., KAYA M.
  International Congress on Engineeringand Life Science, 11 - 14 April 2019
 39. The Effect of Using Transglutaminase on Free Aminoacid Composition and Volatile Compound Profile of Pastırma
  HAZAR F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  International COngress on Engineering and Life Science, 11 - 14 April 2019
 40. Lipid oxidation in two different types of pastırma during production
  ÖZ E., KAYA M.
  3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16 - 18 April 2019
 41. The Effects of transglutaminase enzyme on physico-chemical, microbiological, sensory and textural properties of pastırma
  HAZAR F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  International Congress on Engineering and Life Sciences, 26 - 29 April 2018
 42. Effect of nitrate and/or nitrite on free amino acid composition of pastırma
  ÖZ E., KAYA M.
  International Congress on Engineering and Life Sciences, 26 - 29 April 2018
 43. EFFECTS OF DIFFERENT ESSENTIAL OIL SOURCES ON BIOMASS,OIL PRODUCTION AND OIL YIELD OF Yarrowia lipolytica STRAINS
  YILMAZ Ö., KABAN G., KAYA M.
  3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.387
 44. EFFECTS OF CHITOSAN AND CHITOSAN BASED NANOCOMPOSITE COATINGS ON MICROBIOLOGICAL AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF RAINBOW TROUT FILLETS
  KIZILKAYA P., KABAN G., KAYA M.
  3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.388
 45. THE LIPOLYTIC ENZYME ACTIVITIES OF PASTIRMA TYPESPRODUCED WITH DIFFERENT SALT LEVELS
  KABİL E., KABAN G., KAYA M.
  3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.389
 46. Volatile profile of heat-treated sucuk produced with different nitrite and sodium ascorbate levels
  Sallan S., Kaban G., Şişik Oğraş Ş., Kaya M.
  3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.392
 47. Heat-treated sucuk with Pediococcus acidilactici S147: the effect of core temperature
  Hazar F. Y. , Armutcu U., Yilmaz Z. F. , KABAN G., KAYA M.
  European Biotechnology Congress, Athens, Greece, 26 - 28 April 2018, vol.280
 48. Traditional Turkish Meat Products and Food Safety
  KAYA M.
  International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healthy Lİfe, 12 - 15 July 2018, pp.443-447
 49. Physico-chemical and sensory properties of sucuk produced by using water buffalo meat
  KAYA M., ŞİMŞEK i., HAZAR F. Y. , KABAN G.
  International Congress on Engineering and Life Sciences, 26 - 29 April 2018
 50. Traditional Foods and Food Safety
  KAYA M.
  International Congress on Engineering and Lİfe Science, 26 - 29 April 2018, pp.7-9
 51. Lipase Activity of Coagulase Negative Staphylococci from Fermented Sausages
  FETTAHOĞLU K., JABERİ R., KAYA M., KABAN G.
  International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.790
 52. Processing characteristics of Dark Firm Dry (DFD) meat
  ÖZ E., KAYA M.
  International Conference of Raw Materials to Processed Foods, 11 - 13 April 2018
 53. Effect of nitrate/nitrite on myofibrillar and sarcoplasmic proteins and some physico-chemical properties of pastırma
  ÖZ E., KAYA M.
  International Conference on Raw Materials to Processed Foods, 11 - 13 April 2018
 54. Volatile Compounds and Some Physico-Chemical Properties of Bologna-Type Beef Sausage Produced With Sunflower Oil
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., AKKÖSE A., KAYA M., KABAN G.
  47th International Scientific Conference on FoodEngineering and Biotechnology, Kuala-Lumpur, Malaysia, 21 - 22 December 2017
 55. Effects of Using Hazelnut Oil on Some Physico-Chemical Properties and Volatile Compounds of Bologna-Type Beef Sausage
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., AKKÖSE A., KABAN G., KAYA M.
  47th International Scientific Conference on FoodEngineering and Biotechnology, Kuala-Lumpur, Malaysia, 21 - 22 December 2017
 56. Pastırmanın renk değerlerine transglutaminaz enziminin etkisi
  Hazar F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  10.Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 9 - 11 November 2017
 57. Kür edilmiş et ürünlerinde nitrozamin oluşumu ve fenolik bileşikler
  Sallan S., KABAN G., KAYA M.
  10.Gıda Mühendiliği Kongresi, Turkey, 9 - 11 November 2017
 58. Pastırmada Enterokoklar
  ERTEKİN Ö., KABAN G., KAYA M.
  10.Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 9 - 11 November 2017
 59. Kür edilmiş et ürünlerinde nitrik oksit
  Sallan S., KABAN G., KAYA M.
  10. Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 9 - 11 November 2017
 60. Genotypic identification of yeast from pastırma
  KAYA M., ÇİNAR K., Fettahoğlu K., KABAN G.
  3nd International Symposium on fermented meat, Clermont-Ferrand, France, 27 - 29 September 2017
 61. Isolated and characterization of enterococci from pastırma
  ERTEKİN Ö., KABAN G., KAYA M.
  3rd International Symposıum on Fermented Meat, France, 27 - 29 September 2017
 62. Technological properties of coagulase negative Staphylococci isolated from sucuk, a traditional dry-fermented sausage
  KABAN G., GÜLLÜCE M., KARADAYI M., ÇİNAR K., SAYIN B., KAYA M.
  3nd International Symposium on Fermented Meat, Clermont-Ferrand, France, 27 - 29 September 2017
 63. Effects of Partial replacement of Sodium Chloride with KCl, MgCl2 and CaCl2 on some qualitative Properties of Heat-treated Sucuk
  KABAN G., FETTAHOĞLU K., YILMAZ Z. F. , KAYA M.
  3rd International Symposium on Fermented Meat, Clermont-Ferrand, France, 27 - 29 September 2017, pp.37
 64. Biogenic amines content and some qualitative properties of different pastırma types
  KABAN G., İŞÇİ G., Hazar F. Y. , KAYA M.
  3rd International Symposium on Fermented Meat, France, 27 - 29 September 2017
 65. New techniques used in determination of meat quality
  SINMAZ E., KAYA M.
  II.International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017
 66. Et Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yeni Teknikler
  Öz E., Kaya M.
  II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1581
 67. Assesment of waste breads in lactic acid production
  KAMİLOĞLU A., KABAN G., KAYA M.
  II:International Conference on Advanced Engineering Technologies, Turkey, 21 - 23 September 2017
 68. Textural Parameters and Ultrastructural Changes of Banana Which Applied to Osmotic Dehydration Pretreatment
  AK F., GÜVEN A., KAYA M.
  International Conference on Advance and Innovatıons in Engineering (ICAIE), 10 - 12 May 2017
 69. Textural Parameters and Ultrastructural Changes of Amasya Apples by Applied with Osmotic Dehydration Pretreatment.
  Ak F., GÜVEN A., KAYA M.
  International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), 22-26 March 2017. Sarajevo, 22 - 26 March 2017
 70. The Effect Of Osmotic Dehydratıon Pretreatment Applied To Apples On The Quality Parameters Of This Fruits And Kinetic Modeling
  Ak F., GÜVEN A., KAYA M.
  International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), 22-26 March 2017. Sarajevo, 22 - 26 March 2017
 71. Use of Hot-Boned Meat in Emulsified Meat Products
  AKKÖSE A., Hazar F. Y. , KAYA M., KABAN G.
  International Congress on Food of Animal Origin, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 10 - 13 November 2016, pp.184
 72. Effect of Nitrite on Shelf Life and Safety of Emulsified Meat Products
  KAYA M., AKKÖSE A., KABAN G.
  International Congress on Food of Animal Origin, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 10 - 13 November 2016, pp.182
 73. The effects of using different levels hazelnut oil on instrumental texture properties of Bologna type sausage
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., AKKÖSE A., KABAN G., KAYA M.
  2nd Congress on Food Structure & Design, 26 - 28 October 2016
 74. The effects of sodium potassium calcium and magnesium chloride salts on the physico chemical microbiological and sensory properties of pastırma
  YALINKILIÇ B., KABAN G., KAYA M.
  2nd Congress on Food Structure & Design, 26 - 28 October 2016
 75. Effects of using sunflower oil on textural properties of Bologna type sausage
  AKKÖSE A., ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., KABAN G., KAYA M.
  2nd Congress on Food Structure & Design, 26 - 28 October 2016
 76. The effects of using different levels of hazelnut oil on instrumental properties of bologna type sausage
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., AKKÖSE A., KABAN G., KAYA M.
  2nd congress on food structure and design, 26 - 28 October 2016
 77. The effects of different chloride salts on lypolytic and proteolytic properties of traditionally produced pastırma
  YALINKILIÇ B., KABAN G., KAYA M.
  2nd Congress on Food Structure & Design, 26 - 28 October 2016
 78. Farklı Klorür Tuzlarının Sucuğun Uçucu Bileşkleri Üzerine Etkileri.
  Şimşek D., KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 12. Gıda kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.511
 79. Yerel Lactobacillus plantarum Suşlarının Antagonistik Aktiviteleri ve Bazı Teknolojik Özellikleri
  KAMILOGLU A., KABAN G., KAYA M.
  12. Gıda Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.530
 80. Pastırma Üretim Aşamalarında Biyojen Aminler
  Hazar F. y. , Akdoğan A., KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.508
 81. Pediococcus acidilactici S147'nin ısıl işlem görmüş sucuğun bazı kalitatif özellikleri üzerine etkisi
  ÖZ E., Kabil E., KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 12. Gıda kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.502
 82. Antagonistic activities of lactic acid bacteria isolated from Pastirma
  Cinar K., KAYA M., KABAN G.
  European Biotechnology Conference, Latvia, 5 - 07 May 2016, vol.231
 83. Effects of Lactobacillus sakei S15 and Staphylococcus xylosus GM92 on volatile compounds and sensory characteristics of heat treated sucuk
  KABAN G., YILMAZ Z. F. , KAYA M.
  International Conference on Food Microbiology, United Kingdom, 8 - 10 August 2016
 84. Some technological properties of coagulase negative Staphylococci strains isolated from Pastirma
  KABAN G., FETTAHOGLU K., KAYA M.
  European Biotechnology Conference, Latvia, 5 - 07 May 2016, vol.231
 85. Mısır Yağı ve Brokoli Kullanılarak Üretilen Salamların Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri
  Şişik Oğraş Ş., Kaya M.
  9. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2015, pp.132
 86. Kürleme Karışımında Kırmızıbiber Kullanımının Pastırmanın Uçucu Bileşik Profiline Etkileri
  Sayın E. O. , Kaban G., Kaya M.
  9. Gıda Mühendisleri Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2015, pp.7
 87. Sodyum Oranı Düşürülmüş Tuz Karışımlarının Pastırmanın Katepsin B, B+L ve H aktivitelerine etkileri
  YALINKILIC B., FETTAHOGLU K., KABAN G., KAYA M.
  9. Gıda Mühendisleri Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2015, pp.125
 88. Pastırma Üretiminde KCI, CaCI2 ve MgCI2 Tuzlarının Kullanılabilme İmkanları
  KAYA M., AKSU M. İ. , KABAN G., YALINKILIC B.
  9. Gıda Mühendisleri Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2015, pp.7
 89. Farklı Klorür Tuzları Kullanılarak Üretilen Pastırmaların Uçucu Bileşikleri
  KABAN G., YALINKILIC B., Hazar F. y. , KAYA M.
  9. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2015, pp.131
 90. Bitkisel Yağ Rafinasyonunda Membran Teknolojisi
  Yılmaz Ö., KAYA M.
  Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 24 - 27 October 2015, pp.311
 91. Gıda Endüstrisinde Nanokapsülasyon
  Kızılkaya P., KABAN G., KAYA M.
  Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 24 - 27 October 2015, pp.139
 92. The Effect of Lox Sodium Mixtures of Salts on Microbiological Properties of Pastırma During Storage
  KABAN G., KAYA M., AKSU M. İ. , YALINKILIÇ B., HAZAR F. Y.
  The 3nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015
 93. Effect of Partial Replacement of Sodium Cloride with KCl, MgCl2 and CaCl2 on Lipolysis and Lipid Oxidation in Sliced and Modified Atmosphere Packaged Pastırma
  KAYA M., AKSU M. İ. , KABAN G., AKKÖSE A., YALINKILIÇ B.
  The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015, pp.169
 94. Effects of modified atmosphere packaging on color and sensory properties of pastırma produced with different chloride salts
  KABAN G., KAYA M., YALINKILIÇ B., Fettahoğlu K., ÇİNAR K.
  The 3nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015, pp.165
 95. Sucuktan bakteriyosin üreten laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu
  GÜLLÜCE M., KAYA M., KABAN G., BARIŞ Ö., KARADAYI M., KAMİLOĞLU A., GENÇ H., FETTAHOĞLU K., ALAYLAR B.
  4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Turkey, 21 - 24 August 2015, pp.1
 96. Pastırmadan Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu
  GÜLLÜCE M., KAYA M., KABAN G., KARADAYI M., BARIŞ Ö.
  Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Bilecik, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.353
 97. Isolation And Molecular Characterization Of Bacteriocin Producing Lactic Acid Bacteria From Pastırma
  GÜLLÜCE M., KAYA M., KABAN G., BARIŞ Ö., KARADAYI M., KAMİLOĞLU A., GENÇ H., FETTAHOĞLU K., ALAYLAR B.
  Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Bilecik, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.1
 98. Geleneksel Türk Et Ürünleri Sucuk, Pastırma ve Kavurmada Tuz Oranının Azaltılabilme İmkanları
  KAYA M., KABAN G., Yılmaz Z.
  Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Bilecik, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.359
 99. A Bacteriocinogenic Lactic Acid Bacterium from Turkish Traditional fermented sucuk and Its Molecular Characterization
  GÜLLÜCE M., KAYA M., KABAN G., BARIŞ Ö., KARADAYI M., KAMİLOĞLU A., GENÇ H., FETTAHOĞLU K., ALAYLAR B.
  International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2015, 15 - 19 May 2015
 100. Bitkisel Yağlarda Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar Üzerine Rafinasyon Öncesi İşlemler İle Rafinasyonun Etkileri
  Yılmaz Ö., Şişik Oğraş Ş., Kaya M.
  YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.27
 101. Emülsiyon tipi et ürünlerinde bitkisel yağ kullanım imkanları
  Öz E., Kaya M.
  YABİTED. II. bitkisel yağ kongresi, Tekirdağ, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.99
 102. Kür edilmiş et ürünlerinde nitrozaminler
  Öz E., Kaya M.
  5. Gıda güvenliği kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.188
 103. Bitkisel Yağlarda Aflatoksinler
  Yılmaz Ö., Şişik Oğraş Ş., Kaya M.
  İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.75
 104. Fermente Et Ürünlerinde Enterokoklar ve Bakteriyosinler
  ertekin ö., KABAN G., KAYA M.
  2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.258
 105. Farklı Bölgelere Ait Zeytinyağlarının Yağ Asidi Bileşimi
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., KABAN G., KAYA M.
  2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.11
 106. Gıdalarda tuz oranının azaltılmasına yönelik stratejiler ve ürün güvenliği
  KAYA M., KABAN G.
  2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2015
 107. Pastırma ve Benzeri Ürünlerde Proteolizis
  Hazar F. y. , KABAN G., KAYA M.
  2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.261
 108. Isıl Işlem Görmüş Sucuk Üretiminde F Değeri Uygulanması
  Akdoğan A., KAYA M., KABAN G.
  . 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.259
 109. Parça Halde Işlenen Kuru Kür Edilmiş Et Ürünlerinde Lipolizis
  Kabil E., KAYA M., KABAN G.
  2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.260
 110. Identification of Volatile Compounds of Olive Oil From Different Geographic Region
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., KABAN G., KAYA M.
  2nd International Congress on Food Technology, 5 - 07 November 2014
 111. Et Ürünleri Ile Ilgili Tebliğ ve Standartlar
  KAYA M., KABAN G.
  . 3.Et Ürünleri Çalıştayı, Tokat, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.3
 112. Isıl Işlem Görmüş Sucuk ve ısıl Işlem Koşulları
  Kabil E., KABAN G., KAYA M.
  3.Et Ürünleri Çalıştayı, Tokat, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.57
 113. Farklı Proses Şartlarında Üretilen Pastırmaların Uçucu Bileşikleri
  Hazar F. y. , KABAN G., KAYA M.
  3.Et Ürünleri Çalıştayı, Tokat, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.50
 114. Et Endüstrisinde Inovasyon
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  3.Et Ürünleri Çalıştayı, Tokat, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.62
 115. Probiotic meat products
  Sayin B., Kamiloglu A., KAYA M., KABAN G.
  European Biotechnology Congress, Lecce, Italy, 15 - 18 May 2014, vol.185
 116. Catalase positive cocci and volatile compounds in fermented sausages
  Kamiloglu A., Sayin B., KABAN G., KAYA M.
  European Biotechnology Congress, Lecce, Italy, 15 - 18 May 2014, vol.185
 117. Tebliğ ve Standartlarda Sucuk ve Pastırma
  KAYA M., KABAN G.
  4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2014, pp.27
 118. Farklı Nitrat Seviyelerinin Pastırmanın Bazı Kalitatif Özelliklerine Etkileri
  ÜNAL N., YALINKILIC B., KAYA M., KABAN G.
  4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2014, pp.1055
 119. Farklı Proses Şartlarının Sucuğun TBARS Değerine Etkileri,
  Kaban G., Kaya M.
  Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Turkey, 10 - 12 October 2012, pp.575
 120. Nitrat veya Nitrit Kullanılarak Üretilen Sucuklarda Micrococcus/ Staphylococcus'ların Gelişme Durumu
  Kaban G., Kaya M.
  Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Turkey, 10 - 12 October 2012, pp.574
 121. Farklı Hayvansal Yağlar Kullanılarak Üretilen Kavurmaların Yağ Asidi Kompozisyonu
  OGRAS S. S. , YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  III. Geleneksel Gıdalar sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.255
 122. Cağ Kebabı
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  III.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.67
 123. Isıl İşlem Görmüş Sucuk Benzeri Ürünün Gıda Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
  KABAN G., YALINKILIC B., KAYA M.
  3.Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2012, pp.69
 124. Vakum Ambalajlanmış Taze Etlerde Clostridium estertheticum’un Kontrolü
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  3.Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2012, pp.94
 125. Farklı Hayvansal Yağlar Kullanılarak Üretilen Kavurmaların Uçucu Bileşikleri
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., KABAN G., KAYA M.
  7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2011, pp.42
 126. Farklı Proses Şartlarında Olgunlaştırılan Sucukların Tekstürel Özellikleri
  KABAN G., KARAOĞLU M. M. , KAYA M.
  7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2011, pp.93
 127. Volatile Compounds of Hazelnut Oil
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., KABAN G., KAYA M.
  9th Euro Fed Lipid Congress, 18 - 21 October 2011
 128. The Effect of Different Animal Fats on Sensory Properties of Kavurma-A Turkish Meat Product
  Şişik Oğraş Ş., Yalınkılıç B., Kaban G., Kaya M.
  4th International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2011, pp.1-3
 129. Kekik (Thymus vulgaris L.) kullanımının sucuğun kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerine etkisi.
  ÖZ F., KAYA M., AKSU M. İ.
  1. Et Ürünleri Sucuk Çalıştay, Turkey, 2 - 03 December 2010
 130. Dilimlenmiş Salamlarda L.monocytogenes’in Gelişimi Üzerine L.Sakei nin Etkisi
  KAYA M., KABAN G., LUCKE F.
  2.Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2010, pp.32
 131. Heterocyclic aromatic amines in rainbow trout cooked by different methods to various levels.
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  1st International Congress on Food Technology, 3 - 06 November 2010
 132. Geleneksel Sucuklardan İzole Edilen Bakterilerin Sucuk Üretiminde Starter Kültür Olarak Kullanılabilme İmkanları
  KABAN G., KAYA M.
  1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Turkey, 2 - 03 December 2010, pp.5
 133. Farklı Nitrit Dozları ve Starter Kültür Kullanımının Sucukta Escherichia coli O157:H7 nin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  ÖZ F., KAYA M., AKSU M. İ.
  1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Turkey, 2 - 03 December 2010, pp.70
 134. Kekik (Thymus vulgaris L.)Kullanımının Sucuğun Kimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi
  ÖZ F., KAYA M., AKSU M. İ.
  1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Turkey, 2 - 03 December 2010, pp.73
 135. Farklı Oranlarda Portakal Lifi ve Kuyruk Yağı Kullanımının Sucuğun Tekstürel Özellikleri Üzerine Etkileri
  YALINKILIC B., KABAN G., KARAOĞLU M. M. , KAYA M.
  1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Turkey, 2 - 03 December 2010, pp.10
 136. Sucukta Patojen Bakteriler
  KAYA M.
  1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Turkey, 2 - 03 December 2010, pp.2
 137. Heterocyclic aromatic amines in rainbow trout cooked by different methods to various levels.
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2010, pp.537
 138. The use of Orange Fiber in Sucuk Production
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2010, pp.4
 139. Effects of different food additives and frying temperatures on the formation of heterocyclic aromatic amines in chops.
  ÖZ F., KAYA M.
  1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 15 - 17 April 2010
 140. The Effects of Different Food Additives and Fat Levels on Formation of Heterocyclic Aromatic Amines in Köfte Fried at Different Temperatures
  ÖZ F., KAYA M.
  1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.1077
 141. Sucuk Üretiminde Portakal Lifi Kullanımının Duyusal Özellikler Üzerine Etkisi
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.357
 142. Effects of Different Food Additives and Frying Temperatures on the Formation of Heterocyclic Aromatic Amines in Chops
  ÖZ F., KAYA M.
  1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.1078
 143. Gıda Sanayinin Teknolojik Analizi
  KAYA M., Artık N., Karakaya M., OGRAS S. S. , YALINKILIC B.
  Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2010, pp.1113-1123
 144. Et Ürünlerinde Fonksiyonel Bileşiklerin Kullanımı
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  6.Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.235
 145. Salam Üretiminde Mısırözü Yağı ve Brokoli Kullanım İmkanları
  Şişik Oğraş Ş., Kaya M., Karaoğlu M. M.
  6.Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.179
 146. Fındık Yağı ve Fonksiyonel Bileşenleri
  SISIK S., KAYA M.
  6.Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.181
 147. Pastırmada Koagülaz Negatif Stafilokoklar ve Fonksiyonları
  KABAN G., KAYA M., YALINKILIC B.
  II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.116-121
 148. Fonksiyonel Et Starter Kültürleri
  YALINKILIC B., KAYA M., KABAN G.
  II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.857
 149. The Effect of Starter Culture on Volatile Compounds in Sucuk
  KABAN G., KAYA M.
  3rd International Congress on Food and Nutrition, Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2009, pp.153
 150. The Effect of Staphylococcus carnosus on Volatile Profile of Sucuk
  KABAN G., KAYA M.
  First European Food Congress, Ljubljana, Slovenia, 4 - 09 November 2008, pp.81
 151. Sucuk ve pastırmanın nem adsorpsiyon izotermlerinin incelenmesi
  POLATOĞLU B., BEŞE A. V. , AKTAŞ N., KAYA M.
  UKMK-8 Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, 2008., Turkey, 26 - 28 August 2008
 152. Sucuk ve Pastırmanın Nem Adsorpsiyon İzotermlerinden Yararlanarak Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi
  POLATOĞLU B., BEŞE A. V. , KAYA M., AKTAŞ N.
  8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), 26-29 Ağustos 2008, Malatya, Malatya, Turkey, 26 - 29 August 2008, pp.431-432
 153. Potasyum Sorbat Uygulamasının Vakum ve Modifiye Atmosferde Ambalajlanmış Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkisi
  ÇARBAŞ A., KABAN G., KAYA M., YANIK T.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2008
 154. Staphylococcus carnosus’un Sucuğun Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi
  KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.509
 155. Effect of Chitosan Coating on Chemical and Microbiological Properties of Atlantic Bonito (Sarda Fillets)
  Hisar Ş. A. , Hisar O., Kaban G., Alak G., Kaya M.
  1st International Congress of Seafood Technology, İzmir, Turkey, 18 - 21 May 2008, pp.274
 156. Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.505
 157. Piliçlerin Standart Parçalama Ürünleri Üzerine Değişik Düzeylerde Probiyotikle Besleme ve Farklı Yaşlarda Kesimin Etkileri.
  AKSU M. İ. , Karaoğlu M., ESENBUĞA N., MACİT M., KAYA M.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.517
 158. Et ve Et Ürünlerinde Shiga Toxin Üreten Escherichia coli (STEC)
  KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.839
 159. Farklı Pişirme Metotlarının Kuzu Etinde Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri.
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.507
 160. Emülsiyon Tipi Et Ürünlerinde Listeria monocytogenes ve Kontrolü.
  KAYA M., KABAN G.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.837
 161. Effects of different cooking procedures and levels on the formation of heterocyclic aromatic amines in rainbow trouts.
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  1st International Congress of Seafood Technology, İzmir, Turkey, 18 - 21 May 2008, pp.115-119
 162. Hayvansal Gıdaların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi
  KAYA M.
  1. Ulusal Zoonoz Kongresi, Erzurum, Turkey, 3 - 06 December 2007, pp.144
 163. Fermente ve Kuru Et Ürünlerinde Katalaz Pozitif Koklar
  KABAN G., KAYA M.
  5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2007, pp.323-329
 164. Volatile Compounds in Pastırma
  KABAN G., KAYA M.
  II. International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2007, pp.216
 165. Effects of different cooking procedures on the formation of heterocyclic aromatic amines in beef.
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  2nd International Food and Nutrition Congress, 24 - 26 September 2007
 166. Cooked foods and cancer.
  KAYA M., ÖZ F.
  The FEBS Journal, 18 September 2006
 167. Nutritional Value of Pastirma,A Traditional Turkish Cured-Dried Meat Product
  AKSU M. I. , KAYA M.
  13th World Congress of Food Science and Technology, Nantes, France, 17 - 21 September 2006, pp.13
 168. Mutagenic and carcinogenic heterocyclic aromatic amines
  OZ F., Kaya M.
  31st Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), İstanbul, Turkey, 24 - 29 June 2006, vol.273, pp.301-302
 169. Sucuk Üretiminde Urtica dioica L.(Isırgan Otu) Kullanımının S.aureus Gelişimi Üzerine Etkisi
  KABAN G., AKSU M. İ. , KAYA M.
  Türkiye 9.Gıda Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 26 May 2006, pp.303-306
 170. Pastırmadan Katalaz Pozitif Kokların İzolasyonu ve İdentifikasyonu
  KABAN G., AKSU M. İ. , KAYA M.
  Türkiye 9.Gıda Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 26 May 2006, pp.481-484
 171. Su ürünlerinde polisiklik aromatik hidrokarbonlar
  ÖZ F., KAYA M.
  XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 September 2005
 172. Su Ürünlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
  ÖZ F., KAYA M.
  XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.54
 173. HACCP in Sucuk Production
  KABAN G., ÖZ F., KAYA M.
  I. International Food and nutrition Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2005, pp.124
 174. Polycyclic aromatic hydrocarbons in meat and meat products
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  1st International Food and Nutrition Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2005, pp.143
 175. Vakum ambalajlanmış gökkuşağı alabalığı filetolarında Lactobacillus sakei Lb 706 nın Listeria monocytogenes in davranışı üzerine etkisi
  ARAS HİSAR Ş., KABAN G., HİSAR O., YANIK T., KAYA M.
  XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 June 2005
 176. Sucuk Üretiminde Starter Kültür Kullanımının Staphylococcus aureus’ un Gelişimi Üzerine Etkisi
  KABAN G., KAYA M.
  Gıda Kongresi 2005, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2005, pp.187
 177. Isıl işlem uygulanmış et ve et ürünlerinde heterosiklik aromatik aminler.
  ÖZ F., KAYA M.
  8. Gıda Kongresi, Turkey, 26 - 28 May 2004
 178. The effects of storage temperature and modified atmosphere packaging on total bacterial flora and color values of rainbow trout Oncorhynchus mykiss fillets
  ARAS HİSAR Ş., HİSAR O., YANIK T., KAYA M.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Turkey, 1 - 03 June 2004
 179. Erzurum İlindeki Bazı Ticari Gökkuşağı Alabalığı(Oncorhynhus mykiss) Çiftliklerinin Yetiştiricilik Suyu,Yem ve Balıklarının Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi
  Çarbaş A., YANIK T., KAYA M.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 May 2004, pp.82
 180. Broiler Karkası İle Vakum ve Aerobik Ambalajlanmış Göğüs ve Baget Etlerinin Renk Özellikleri Üzerine Rasyonda Probiyotik Kullanımının Etkileri
  AKSU M. İ. , Karaoğlu M., KAYA M., ESENBUĞA N., KURBANOĞLU E. B.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 May 2004, pp.76
 181. Broiler Karkas,Göğüs ve bagetlerin L*,a* ve b* Değerleri Üzerine Rasyonda Koç Boynuz Hidrolizatı (Ram Horn Hydrolysate,RHH) Kullanımının Etkileri
  AKSU M. İ. , Karaoğlu M., KAYA M., ESENBUĞA N., KURBANOĞLU E. B.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 May 2004, pp.77
 182. Isıl İşlem Uygulanmış Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aromatik Aminler
  ÖZ F., KAYA M.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 May 2004, pp.82
 183. Broiler Göğüs ve Baget Etlerinin Bazı Kalite Özellikleri üzerine Rasyonda Probiyotik Kullanımının Etkileri
  AKSU M. İ. , Karaoğlu M., KAYA M., ESENBUĞA N., KURBANOĞLU E. B.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 May 2004, pp.78
 184. Et ve Et Ürünlerinde Biyojen Aminler
  GENCCELEP H., KAYA M.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 May 2004, pp.81
 185. Modifiye atmosferde ambalajlamanın gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss filetolarının mikrobiyolojik özelliklerine etkisi
  ARAS HİSAR Ş., HİSAR O., KAYA M., YANIK T.
  3. Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 2 - 04 October 2003
 186. Vakfıkebir Ekmeğinin Mikrobiyolojik Özellikleri
  DİKBAŞ N., KOTANCILAR H. G. , KAYA M., KARAOĞLU M. M.
  XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Turkey, 25 - 29 August 2003
 187. Probiyotik Bakterilerin Sucuk Üretiminde Kullanım İmkanları
  Öztürk Er H., KAYA M., AKSU M. İ.
  13. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 29 August 2003, pp.50
 188. Modifiye Atmosferde Ambalajlamanın Dondurulmuş Çözündürülmüş Etlerden Üretilen Pastırmanın Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisi
  KAYA M., AKSU M. İ.
  13. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 29 August 2003, pp.18
 189. Modifiye atmosferde ambalajlamanın gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss filetolarının TVB N ve TBARS değerleri üzerine etkisi
  ARAS HİSAR Ş., HİSAR O., YANIK T., KAYA M.
  I. Ulusal Gıda ve Besleme Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2003
 190. Et Teknolojisinde Koruyucu Kültürler ve Bakteriyosinler
  Tekin Kasil D., KAYA M.
  Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 May 2002, pp.869
 191. Türk Sucuğu Üretiminde Isırgan Otu (Urtica Dioica L.) Kullanımının Sucuğun Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisi
  AKSU M. İ. , KAYA M.
  Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 May 2002, pp.847
 192. İntramuscular Bağ Dokusunun Denatürasyon Özellikleri Üzerine pH ve Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Etkisi
  AKTAŞ N., KAYA M.
  Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 May 2002, pp.439
 193. Farklı Oranlarda Sarımsak İçeren Çemenlerde Escherichia coli O157:H7’nin İnhibisyonu
  AKSU M. İ. , KAYA M., ÖZ F.
  12. Biyoteknoloji Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 21 September 2001, pp.93
 194. Pastırma ve Çemende Escherichia coli O157:H7 nin İnhibisyonu Üzerine Araştırmalar
  AKSU M. İ. , KAYA M., ÖZ F.
  12. Biyoteknoloji Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 21 September 2001, pp.23-24
 195. Sucuk Üretim Prosesinde E. coli O157:H7 nin Gelişme Durumu
  Kaya M.
  IX. KÜKEM Biyoteknoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 6 - 09 September 1999, pp.41-46
 196. Değişik Firmalara Ait Sosislerin Kimyasal Özelliklerinin Tespiti
  Dabanlıoğlu G., KAYA M.
  Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Turkey, 14 - 18 September 1998, pp.1668-1676
 197. Dilimlenmiş ve Vakum Uygulanarak Ambalajlanmış Pastırmalarda Listeria monocytogenes’in Gelişme Durumu
  KAYA M., AKSU M. İ.
  10. KÜKEM Kongresi, Mersin, Turkey, 25 - 27 September 1997, pp.3
 198. Değişik Firmalara Ait Sosislerin Mikrobiyolojik Kalite Yönünden İncelemesi
  Dabanlıoğlu G., KAYA M.
  10. KÜKEM Kongresi, Mersin, Turkey, 25 - 27 September 1997, pp.86
 199. Dönerde Listeria ve Salmonella Aranması
  Küpeli V., KAYA M.
  10.KÜKEM Kongresi, Mersin, Turkey, 25 - 27 September 1997, pp.88
 200. Değişik Firmalara Ait Salamların Mikrobiyolojik Kalite Açısından İncelenmesi ve Bazı Kimyasal Özelliklerinin Tespiti
  Dabanlıoğlu G., KAYA M.
  Gıda Mühendisliği III. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 September 1997, pp.231-236
 201. Yaprak Dönerin Kimyasal Bileşimi ve Mikrobiyolojik Kalitesi
  Küpeli V., KAYA M.
  Gıda Mühendisliği III. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 September 1997, pp.140-146
 202. Sucuk Üretiminde Starter Kültür Kullanımının ve Farklı Nitrit Dozlarının L. monocytogenes’in Gelişimi Üzerine Etkileri
  KAYA M., Gökalp H. Y. , AKSU M. İ.
  Et ve Et Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 1996, pp.65-72
 203. Farklı Laktik Starter Kültürler Kullanılarak Üretilen Sucuklarda L. monocytogenes’in Davranışı
  KAYA M., Gökalp H. Y. , AKSU M. I.
  Et ve Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 1996, pp.73-80
 204. Parça Halinde İşlenen Kür Edilmiş Çiğ Et Ürünleri
  KAYA M., AKSU M. İ. , Gökalp H. Y.
  Et ve Et Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 1996, pp.26-34
 205. Laktik Asit Bakterilerinin Listeria monocytogenes’e Karşı Antagonistik Aktivitesi
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  9. KÜKEM Kongresi, Denizli, Turkey, 20 - 22 September 1995, pp.66
 206. Sucuktan İzole Edilen Pediococcus pentosaceus’ un Listeria monocytogenes Suşlarına Karşı Antagonistik Aktivitesi
  CON A., Gökalp H. Y. , KAYA M.
  9. KÜKEM Kongresi, Denizli, Turkey, 20 - 22 September 1995, pp.68
 207. Sucuk Üretiminde Starter Kültür Kullanımının Listeria monocytogenes’in Gelişimi Üzerine Etkisi
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  9. KÜKEM Kongresi, Denizli, Turkey, 20 - 22 September 1995, pp.60
 208. Pre ve Postrigor Kasın Çeşitli Emülsiyon Özellikler Üzerinde Dondurarak Depolama Süresinin Etkisi
  ZORBA Ö., KAYA M., Gökalp H. Y.
  II.Gıda Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 19 September 1995, pp.55-56
 209. Sucuk Üretiminde Nitrat Kullanımının Listeria monocytogenes’in Çoğalımı Üzerine Etkisi
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  8. KÜKEM Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 1993, pp.80
 210. Sucuklardan Listeria monocytogenes ve diğer Listeria Türlerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu
  CON A., KAYA M., Gökalp H. Y.
  8. KÜKEM Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 1993, pp.78
 211. Enterokokların Listeria monocytogenes’e Karşı Antibakteriyel Etkisi
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  8. KÜKEM Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 1993, pp.84
 212. Farklı Oranlarda Sarımsak ve Yağ Katılımının Köftelerde Listeria monocytogenes’in Çoğalımı Üzerine Etkisi
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  8. KÜKEM Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 1993, pp.82
 213. Gıda Kalite Kontrolü, Mevzuat ve Özellikle Et ve Et Ürünlerinde Dünyada Bazı Temel Mevzuat Değerleri
  Gökalp H. Y. , Yılmaz İ., KAYA M.
  Gıda Mevzuatımızda Aksayan Hususlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 2 - 03 June 1992, pp.155-176
 214. Bazı Et Ürünlerinde Listeria monocytogenes in Aranması Karakterizasyonu ve Kontrolü Üzerine Araştırmalar
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  2.Uluslararası Gıda Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 03 October 1991, pp.89
 215. Taze ve Dondurularak Muhafaza Edilen Sığır ve Koyun Karkaslarında Bazı Patojen ve Non-patojen Mikroorganizma Sayıları ve pH Değerlerinin Belirlenmesi
  ZORBA Ö., KAYA M., Gökalp H. Y.
  7. KÜKEM Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 18 September 1991, pp.86
 216. Dilimlenmiş ve Vakum Ambalajlanmış Salamlarda Listeria monocytogenes in Çoğalması Üzerine Lactobacillus sakei Suşlarının Etkisi
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  7. KÜKEM Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 18 September 1991, pp.88
 217. Normal ve Koyu Kesim Problemi Olan Vakum Ambalajlanmış Sığır Parça Etlerinde Listeria monocytogenes in Çoğalma Durumu
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  7. KÜKEM Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 18 September 1991, pp.84
 218. Verhalten von Listerien bei Fleisch und Fleischerzeugnissen in Vakuumverpackung
  SCHMIDT U., KAYA M.
  Bundesanstalt für Fleischforshung, Kulmbach, Germany, 7 - 10 May 1990, pp.21-22
 219. Erzurum Piyasasında Tüketime Sunulan Sığır Kıymalarının Bazı Saprofit ve Patojen Mikroorganizma İçerikleri, pH ve Yağ Değerleri
  Gökalp H. Y. , YETIM H., KAYA M.
  Gıda Sanayi Araştırma-Geliştirme Sempozyumu, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 1989, pp.183-201
 220. Bedeutung des Vorkommens von Listerien bei Fleisch und Fleischerzeugnissen
  Leistner L., SCHMIDT U., KAYA M.
  30.Arbeistatung des Arbeitgebietes Lebensmittelhygiene der Deutschen veterinarmedizinischen Gesellschaft, Partekirchen, Germany, 25 - 27 September 1989, pp.229-234
 221. Listerien bei Fleisch und Fleischerzeugnissen
  Leistner L., SCHMIDT U., KAYA M.
  Bundesanstalt für Fleischforshung, Kulmbach, Germany, 24 - 27 April 1989, pp.20-21
 222. Çeşitli Seviyelerde Yağsız Soya Unu Katılan Sosis Emülsiyonlarının ve Üretilen Sosislerin Bazı Fiziksel, Kimyasal, Duyusal Özellikleri ve PER Değerleri
  Gökalp H. Y. , Yetim H., KAYA M.
  1. Uluslararası Gıda Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 06 April 1989, pp.220-230

Episodes in the Encyclopedia

 1. Encyclopedia of Biotechnology in Agriculture and Food
  KABAN G., KAYA M., Lücke F.
  Crc Hoover Press, pp.1-4, 2012

Advising Theses

Kaya M., Nanokompozit Kaplama Materyallerinin Alabalık Filetolarında Kullanım İmkânları, Doctorate, P.Kızılkaya(Student), 2020
Kaya M., Isıl işlem görmüş sucukta yerel laktik asit bakteri suşlarının Staphylococcus aureus'un gelişimine etkileri, Postgraduate, Y.AKYOL(Student), 2020
Kaya M., Pastırmanın Bazı Kalite Özelliklerine Tuz İçeriğinin Etkisi, Doctorate, E.Kabil(Student), 2019
Kaya M., Sığır Eti Köftelerinde Chia Unu Kullanımı ve Pişirme Süresinin Kalitatif Özellikler ve Akrilamid oluşumuna etkileri, Postgraduate, B.Katmer(Student), 2019
Kaya M., Farklı Uçucu Yağ Kaynaklarının Yarrowia lipolytica Suşlarının Lipid Üretim Kapasitesine Etkileri , Doctorate, Ö.Yılmaz(Student), 2019
Kaya M., Berberis vulgaris'in Frankfurter Tipi Sosisin Kalitatif Özelliklerine Etkisi, Doctorate, R.Jaberi(Student), 2019
KAYA M., Pastırma Üretiminde transglutaminaz enziminin kullanılması, Doctorate, F.Yağmur(Student), 2018
KAYA M., Isıl işlem görmüş sucuk üretiminde farklı iç sıcaklık uygulamalarının ürün özelliklerine etkileri, Postgraduate, Ü.ARMUTCU(Student), 2018
KAYA M., Kas tipinin pastırmanın proteolitik değişimleri ve bazı kalitatif özelliklerine etkisi, Doctorate, E.ÖZ(Student), 2018
KAYA M., Fermente sucukta nitrozamin oluşumuna karabiber seviyesi, sodyum askorbat kullanımı ve pişirme derecesinin etkileri, Doctorate, S.SALLAN(Student), 2018
KAYA M., Farklı oranlarda toz kırmızıbiber (Capsicum annuum L.) içeren kürleme karışımlarının pastırmanın kalitatif özellikleri ve raf ömrü üzerine etkileri, Doctorate, E.Olcay(Student), 2018
KAYA M., Manda etinin sucuğun fiziko-kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikler iile uçucu profiline etikisi, Postgraduate, İ.ŞİMŞEK(Student), 2017
KAYA M., Yerel Lactobacillus plantarum suşlarının antagonistik aktiviteleri ile teknolojik özelliklerinin belirlenmesi ve fermente sucuk üretiminde Listeria monocytogenes'in gelişimine etkilerinin araştırılması, Doctorate, A.Kamiloğlu(Student), 2016
Kaya M., Güven A., Elma, ayva ve muz meyvelerine uygulanan ozmotik dehidrasyon ön-işleminin bu meyvelerin kalite parametreleri üzerine etkisi ve kinetik modellemesi, Doctorate, F.Ak(Student), 2016
KAYA M., Pastırmadan enterokokların izolasyonu/identifikasyonu ve karakterizasyonu, Doctorate, Ö.Ertekin(Student), 2016
KAYA M., Farklı bölgelere ait zeytinyağlarının uçucu bileşikleri ile diğer bazı kalitatif özelliklerinin belirlenmesi, Doctorate, Ş.Şişik(Student), 2014
KAYA M., Farklı klorür tuzları kullanılarak üretilen pastırmaların uçucu profili, enzim aktivitesi ve diğer bazı kalitatif özellikleri, Doctorate, B.Yalınkılıç(Student), 2014
KAYA M., Pastırma üretiminde biyojen amin oluşumu ve bazı kalitatif özellikler üzerine farklı proses şartlarının etkileri, Postgraduate, F.Yağmur(Student), 2014
KAYA M., Pastırmadan laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve identifikasyonu, Postgraduate, E.Sınmaz(Student), 2013
KAYA M., Vakum ve modifiye atmosferde ambalajlama yöntemlerinin manda kıymasının raf ömrü üzerine etkileri, Postgraduate, R.Jaberi(Student), 2013
KAYA M., Sucuk üretiminde portakal lifi kullanımı, Postgraduate, B.Yalınkılıç(Student), 2009
KAYA M., Salam üretiminde mısırözü yağı ve brokoli kullanım imkanları, Postgraduate, Ş.Şişik(Student), 2008
KAYA M., Geleneksel olarak üretilen sucuklardan laktik asit bakterileri ile katalaz pozitif kokların izolasyonu-identifikasyonu, üretimde kullanılabilme imkanları ve uçucu bileşikler üzerine etkileri, Doctorate, G.Kaban(Student), 2007
Kaya M., Gürakan C., Domates ve domates tohumlarında genetik modifikasyonun tespiti ve CRY1AC ve SAMK genlerinin gen ve konstrakt spesifik PZR yöntemleri ile saptanması, Postgraduate, E.Uçkun(Student), 2007
KAYA M., Sucuk üretiminde değişik starter kültürler ve farklı nitrit seviyelerinin biyojen amin oluşumu üzerine etkileri, Doctorate, H.Gençcelep(Student), 2006
KAYA M., Farklı sıcaklıklarda pişirilen taze et ürünlerinde baharat kullanımının heterosiklik aromatik aminlerin oluşumu üzerine etkisi, Doctorate, F.Öz(Student), 2006
KAYA M., Sucuk üretim teknolojisinde bakteriyosin üreten laktik kültür kullanımının Staphylococcus aureus'un gelişimi ve toksin üretimi üzerine etkisi, Postgraduate, G.Kaban(Student), 2004
KAYA M., Sucuk üretiminde HACCP uygulamaları, Postgraduate, İ.Çayır(Student), 2003
KAYA M., Modifiye atmosferde ambalajlamanın gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetolarının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerine etkisi, Doctorate, Ş.Aras(Student), 2002
KAYA M., Probiyotik bakterilerin sucuk üretiminde kullanım imkanları, Postgraduate, H.Öztürk(Student), 2002
KAYA M., Et teknolojisinde koruyucu kültürler ve bakteriyosinler, Postgraduate, D.Kasil(Student), 2001
KAYA M., Sucuk üretiminde Escherichia coli O157:H7'nin gelişimi üzerine farklı nitrat dozlarının ve starter kültür kullanımının etkisi, Doctorate, G.Apaydın(Student), 2001
KAYA M., Stenotrophomonas maltophilia, Brevibacllus agri, Micrococcus lylae suşlarının patojenitesi ile Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üzerinde oluşturulan enfeksiyonların laboratuvar ve klinik yönünden araştırılması, Doctorate, A.Çiltaş(Student), 2000
KAYA M., Sucuk üretim teknolojisinde farklı nitrit dozlarının Escherichia coli O157:H7'nin gelişimi üzerine etkisi, Postgraduate, F.ÖZ(Student), 2000
KAYA M., Pastırma üretiminde starter kültür kullanım imkanlarının araştırılması, Doctorate, M.İrfan(Student), 1999
KAYA M., Et ve et ürünlerinde Escherichia coli O157:H7, Postgraduate, N.Atılgan(Student), 1999
KAYA M., Çeşitli asit ve tuzlarının sığır etlerinin fiziksel-duyusal özelliklerine etkileri ile bağ dokusunun yapısında oluşturduğu kimyasal ve fizikokimyasal değişmelerin araştırılması, Doctorate, N.Aktaş(Student), 1999
KAYA M., Değişik firmalara ait salam ve sosislerin mikrobiyolojik kalite açısından incelenmesi ve bazı kimyasal özelliklerinin tespiti, Postgraduate, G.Dabanlıoğlu(Student), 1996
KAYA M., Yaprak dönerin kimyasal bileşimi ve mikrobiyolojik kalitesi, Postgraduate, V.Küpeli(Student), 1996

Research Areas

Food Engineering, Food Science, Food Microbiology, Food Technology, Food Biotechnology, Meat, Poultry and Game Technology