Desteklenen Projeler

 1. KAYA M., YILMAZ ORAL Z. F. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Akreditasyon İşlemlerinin Tamamlanması, 2022 - Devam Ediyor
 2. KAYA M., ENGİN N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Isıl İşlem Görmüş Sucukta Kereviz Tozu Kullanımının Listeria monocytogenes in Davranışına Etkisi, 2020 - Devam Ediyor
 3. Sallan S., Kaya M., TÜBİTAK Projesi, Sucukta Nitrozamin Oluşumunda Yerel Laktik Asit Bakteri Suşlarının Inhibitör Potansiyelinin Araştırılması, 2021 - 2023
 4. KAYA M., KIZILKAYA M. F. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sucukta Uçucu N-Nitrozaminlerin Varlığı, 2021 - 2022
 5. KABAN G., KAYA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Akreditasyon İşlemlerinin Desteklenmesi ve Görünürlüğünün Artırılması, 2020 - 2022
 6. KABAN G., KAYA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi, 2020 - 2021
 7. KAYA M., KABAN G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gıda Mühendisliği Bölümü Akredite Laboratuvarlarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi, 2020 - 2021
 8. Kaban G., Kaya M., TÜBİTAK Projesi, Yerel Candida Zeylanoides Suşlarının Sitrik Asit Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi, 2019 - 2020
 9. Ceyhun S. B. , Kaya M., Topal A., Baran A., TÜBİTAK Projesi, Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Sodyum Karboksimetil Selüloz (E 466) ve Pektinin (E440i, E440ii) Zebra Balığı Embriyoları Üzerine Gelişim Toksisitesinin İncelenmesi, 2019 - 2020
 10. Kaban G., Kaya M., Akköse A., TÜBİTAK Projesi, Isıl İşlem Görmüş Sucuk Üretiminde Isıl İşlem Koşullarının Optimizasyonu, 2017 - 2019
 11. Kaya M., Kaban G., TÜBİTAK Projesi, Farklı Uçucu Yağ Kaynaklarının Yarrowia lipolytica Suşlarının Lipid Üretim Kapasitesine Etkisi, 2017 - 2018
 12. KAYA M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Pastırma Üretiminde Transglutaminaz Enziminin Kullanılması, 2016 - 2018
 13. KAYA M., ARMUTCU Ü., HAZAR F. Y. , YILMAZ Z. F. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK ÜRETİMİNDE FARKLI İÇ SICAKLIK UYGULAMALARININ ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ, 2016 - 2018
 14. Kaya M., Kaban G., Şişik Oğraş Ş., Çelik M., TÜBİTAK Projesi, Farklı Nitrit ve Sodyum Askorbat Seviyeleri Kullanılarak Üretilen Isıl İşlem Görmüş Sucuklarda Nitrozamin Oluşumuna Kızartma İşleminin Etkisi, 2016 - 2018
 15. KAYA M., ÖZ E., KABİL E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Kürleme Karışımlarının Pastırmanın Proteolitik ve Diğer Bazı Kalitatif Özelliklerine Etkileri, 2015 - 2018
 16. KAYA M., KABİL E., HAZAR F. Y. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PASTIRMA ÇEŞİTLERİNDE FARKLI TUZ ORANI KULLANIMININ LİPOLİSİZ, LİPİT OKSİDASYONU VE DİĞER KALİTATİF ÖZELLİKLERE ETKİLERİ, 2015 - 2018
 17. Kaya M., Arslan M., Topal A., Kaban G., TÜBİTAK Projesi, Farklı Yağ Kaynakları ile Beslenen Gökkuşağı Alabalığında Kırmızı ve Beyaz Kastaki Yağ Asidi Kompozisyonu ve Yağ Asidi Dönüşüm Mekanizmaları ile Et Kalitesindeki Değişimlerin Araştırılması, 2014 - 2017
 18. KAYA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PASTIRMA ÜRETİM AŞAMALARINDA BİYOJEN AMİNLERİN BELİRLENMESİ, 2015 - 2016
 19. KAYA M., Sanayi Tezleri Projesi, Farklı Oranlarda Toz Kırmızıbiber İçeren Kürleme Karışımlarının Pastırmanın Kalitatif Özellikleri Ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri, 2014 - 2016
 20. KAYA M., KARADAYI M., GÜLLÜCE M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Geleneksel Sucuklardan İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Ve Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarının Starter Kültür Olarak Kullanım İmkanları, 2014 - 2016
 21. Kaya M., Kaban G., TÜBİTAK Projesi, Düşük Sodyum İçerikli Tuz Karışımlarının Pastırmanın Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkileri, 2013 - 2016
 22. Kaya M., Kaban G., TÜBİTAK Projesi, Pastırmadan Enterokokların İzolasyou / İdentifikasyonu ve Karakterizasyonu, 2015 - 2015
 23. Öz E., Kaya M., Kaban G., Kabil E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı laktik asit bakteri suşlarının ısıl işlem görmüş sucukta kullanım imkanları, 2014 - 2015
 24. Barış Ö., Kaya M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pastırma Üretim Aşamalarında Maya Florasındaki Değişimlerin Belirlenmesi, 2014 - 2015
 25. KAYA M., KARADAYI M., GÜLLÜCE M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Bakteriyosin Üretme Potansiyellerinin Araştırılması ve Elde Edilecek Ürünlerin Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Endüstriyel Ölçekli Üretime Kazandırılması, 2013 - 2015
 26. KAYA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PASTIRMADAN MAYALARIN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU, 2013 - 2014
 27. KAYA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 5GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SÜT LABORATUARLARININ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ", 2013 - 2014
 28. KAYA M., ÖZ E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PASTIRMADAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN RAPD-PCR İLE İDENTİFİKASYONU", 2012 - 2013
 29. Öz E., Kaya M., Kaban G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pastırmadan laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve identifikasyonu, 2012 - 2013
 30. KAYA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FARKLI TUZ KARIŞIMLARI KULLANILARAK GELENEKSEL YÖNTEMLE ÜRETİLEN PASTIRMALARIN BİYOKİMYASAL VE DİĞER KALİTATİF ÖZELLİKLERİ, 2012 - 2013
 31. KAYA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SUCUK VE PASTIRMA ÜRETİMİNDE MANDA ETİNİN KULLANILABİLME İMKANLARI, 2011 - 2012
 32. KAYA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ZEYTİNYAĞININ UÇUCU BİLEŞİKLERİ İLE DİĞER KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ., 2010 - 2012
 33. KAYA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FARKLI HAYVANSAL YAĞLARIN KAVURMANIN UÇUCU BİLEŞİKLERİ VE KALİTATİF ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ., 2010 - 2011
 34. Öz F., Kaya M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sucuk Üretiminde Olgunlaştırma Süresinin Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkisi, 2009 - 2010
 35. Kaya M., Kaban G., Çakır M. A. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ISIL İŞLEMİN SUCUĞUN UÇUCU BİLEŞİKLERİ VE DİĞER KALİTATİF ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ, 2009 - 2010
 36. Kaya M., Kaban G., TÜBİTAK Projesi, Farklı Proses Şartlarında Olgunlaştırılan Sucukların Uçucu Bileşikleri ve Diğer Kalitatif Özellikleri, 2008 - 2010
 37. Kaya M., Yalınkılıç B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sucuk Üretiminde Portakal Lifi Kullanım İmkânlarının Araştırılması, 2008 - 2009
 38. Kaban G., Kaya M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sucukta Aroma Maddelerinin Model Sistemde Belirlenmesi, 2008 - 2009
 39. Kaya M., Kaban G., Şişik Oğraş Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Salam Üretiminde Brokoli Kullanım İmkanlarının Araştırılması, 2007 - 2008
 40. Kaya M., Kaban G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sucuktan İzole Edilen Laktik Asit Bakterileri ve Microccus/Staphylococcus Suşlarının Moleküler Olarak Tanımlanması, 2007 - 2008
 41. Kaya M., Yanık T., Çarbaş A., Kaban G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çeşitli Antimikrobiyal Maddelerin Gökkuşağı Alabalığı ve Çipura Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkileri, 2006 - 2007
 42. Kaya M., Öz F., Kaban G., TÜBİTAK Projesi, Farklı pişirme yöntemlerinin çeşitli et türlerinde heretosiklik aromatik amin oluşumu üzerine etkilerinin farklı ekstraksiyon metotları ile belirlenmesi, 2005 - 2007
 43. Kaya M., Kaban G., Polatoğlu B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ET ÜRÜNLERİNDE SORPSİYON İZOTERMLERİNİN BELİRLENMESİ, 2005 - 2007
 44. Kaya M., Kaban G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pastırmadan İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Starter/koruyucu Kültür Olarak Kullanım İmkanlarının Belirlenmesi, 2004 - 2006
 45. ÖZ F., KAYA M., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Kas Dokusunun Camsı Değişim Sıcaklığı ve Farklı Biopolimerlerin Lipid-protein Değişimleri Üzerine Etkilerinin Termal Analiz Teknikleri ile Belirlenmesi, 2004 - 2006
 46. Kaya M., Kaban G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Modifiye Atmosferde Ambalajlama ve Koruyucu Kültür Kullanımının Dilimlenmiş Salamlarda Listeria monocytogenes in Gelişimine Etkileri, 2004 - 2005
 47. Kaya M., Gençcelep H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Değişik Starter Kültürler ve Farklı Nitrit Seviyelerinin Sucuklarda Biyojen Aminlerin Oluşumu Üzerine Etkileri, 2003 - 2005
 48. Kaya M., Öz F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynhcus mykiss) ve aynalı sazan (Cyprinus carpio) balıklarında kızartma boyunca oluşabilen heterosiklik aromatik aminlerin oluşumu üzerine farklı pişirme metotlarının etkisi, 2003 - 2004
 49. Aksu M. İ. , Kaya M., Gençcelep H., Kaban G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Değişik Firmalardan Temin Edilen Sucuklarda Biyojen Aminlerin Belirlenmesi, 2003 - 2004
 50. Kaya M., Aras Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bakteriyosin Üreten Lactobacillus sakei Lb706’nın Vakum Ambalajlanmış Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkisi, 2003 - 2004
 51. Kaya M., Kaban G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pastırmadan Katalaz Pozitif Kokların İzolasyonu ve İdentifikasyonu, 2003 - 2004
 52. Kaya M., Kaban G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sucuk Üretim Teknolojisinde Bakteriyosin Üreten Laktik Kültür Kullanımının Staphylococcus aureus un Gelişimi ve Toksin Üretimi Üzerine Etkisi, 2003 - 2004
 53. Kaya M., Aktaş N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sosis Üretim Teknolojisinde Koruyucu Kültür ve Bitkisel Yağ Kullanım İmkanlarının Araştırılması, 2002 - 2004
 54. Kaya M., Öz F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı sıcaklıklarda pişirilen taze et ürünlerinde çeşitli baharatların heterosiklik aromatik aminlerin oluşumu üzerine etkisi, 2002 - 2003
 55. Aksu M. İ. , Kaya M., Öz F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Modifiye Atmosfer Uygulanarak Ambalajlanmış Sucuk ve Pastırmaların Raf Ömürlerinin Belirlenmesi, 2002 - 2003
 56. KAYA M., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Modifiye Atmosfer Ambalajlamanın Gökkuşağı Alabalık Filetolarının Mikroflorası ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi, 2002 - 2003
 57. Kaya M., Öztürk Er H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sucuk Üretiminde Probiyotik Kültürlerin Kullanımı, 2001 - 2003
 58. Kaya M., Öz F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sucuk üretiminde E. coli 0157:H7’nin gelişimi üzerine farklı starter kültürler ve nitrat/nitritin etkisi, 2000 - 2001
 59. Kaya M., Öz F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sucukta Escherichia coli O157:H7’nin Aranması ve Kontrolü Üzerine Araştırmalar, 1998 - 2001
 60. Kaya M., Aksu M. İ. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pastırma Üretiminde Starter Kültür Kullanım İmkanlarının Araştırılması, 1999 - 2000
 61. KAYA M., TÜBİTAK Projesi, Farklı konsantrasyonlardaki çeşitli asit, tuz ve enzimlerin sığır eti kollagen proteininde oluşturduğu bazı fizikokimyasal ve biyokimyasal değişimler, 1998 - 1999
 62. Kaya M., Aksu M. İ. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erzurum Piyasasında Tüketime Sunulan Pastırmaların Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, 1997 - 1999
 63. KAYA M., Desteklenmiş Diğer Projeler, Verhalten von Escherichia coli 0157:H7 in Türkischer Rohwurst, 1998 - 1998
 64. Kaya M., Aktaş N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Katı-sıvı Yağlarda Saflık tayinleri ve Oksidasyon Sıcaklıklarının Differential Scanning Calorimetry ve Thermal Gravimetric Analiz Teknikleri ile Araştırılması, 1997 - 1998
 65. Kaya M., Tekin D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sucuk Üretiminde Kullanılan Starter Kültür Preparatlarından İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Ürettikleri Bakteriyosin veya Bakteriyosin Benzeri Metabolitlerin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, 1997 - 1998
 66. Kaya M., Küpeli V., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yaprak Dönerin Bileşimi ve Mikrobiyolojik Kalitesi, 1995 - 1997
 67. Gökalp H. Y. , Kaya M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sosis ve Salamlardan Listeria monocytogenes ve Diğer Listeria Türlerinin Ayrımı ve Tanımlanması, 1995 - 1997
 68. KAYA M., Desteklenmiş Diğer Projeler, Verhalten von L. monocytogenes in Türkischer Rohwurst‚ Sucuk, 1987 - 1990
 69. KAYA M., Desteklenmiş Diğer Projeler, Verhalten und Vorkommen von Listerien in Fleisch und Fleischerzeugnissen, 1987 - 1990
 70. Gökalp H. Y. , Kaya M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çeşitli Yağsız Soya Unu ve Tekstüre Soya Proteinin Taze ve Depolanan Hamburger Tipi Et Ürününe Katılabilme İmkanları, 1987 - 1987

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Citric acid production by a novel autochthonous Candida zeylanoides isolate: optimization of process parameters
  Borekci B. S. , KAYA M., Goksungur Y., KABAN G.
  BIOTECHNOLOGY LETTERS, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Assessment of technological attributes of autochthonous starter cultures in Turkish dry fermented sausage (sucuk)
  KABAN G., Sallan S., Topcu K. C. , Borekci B. S. , KAYA M.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Effects of NaCl substitution with KCl on quality properties of heat-treated sucuk during the production stages
  KABAN G., Bayraktar F., Jaberi R., Fettahoglu K., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, cilt.61, sa.1, ss.43-52, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. The effects of nitrite, sodium ascorbate and starter culture on volatile compounds of a semi-dry fermented sausage
  Sallan S., KABAN G., KAYA M.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.153, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. Furosine and N-epsilon-carboxymethyl-lysine in cooked meat product (kavurma): Effects of salt and fat levels during storage
  Kul D. B. , ANLAR P., YILMAZ ORAL Z. F. , KAYA M., KABAN G.
  JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH, cilt.93, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. The effects of curing agents on the proteolysis and lipid oxidation of pastirma produced by the traditional method
  ÖZ E., Kabil E., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, cilt.58, sa.7, ss.2806-2814, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. The effects of transglutaminase on the qualitative properties of different pastarma types
  Hazar F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.145, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. The occurrence of volatile N-nitrosamines in heat-treated sucuk in relation to pH, a(w) and residual nitrite
  KABAN G., Polat Z., Sallan S., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 9. Probiotic properties of lactic acid bacteria strains isolated from pastirma
  Topcu K. C. , Kaya M., Kaban G.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.134, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 10. Is sodium carboxymethyl cellulose (CMC) really completely innocent? It may be triggering obesity
  Baran A., Sulukan E., Türkoğlu M., Ghosigharehagaji A., Yıldırım S., Kankaynar M., Bolat İ., Kaya M., Topal A., Ceyhun S. B.
  International Journal of Biological Macromolecules, cilt.163, ss.2465-2473, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 11. Technological properties of autochthonous Lactobacillus plantarum strains isolated from sucuk (Turkish dry-fermented sausage)
  Kamiloğlu A., KABAN G., KAYA M.
  Brazilian Journal of Microbiology, cilt.51, sa.3, ss.1279-1287, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 12. The effect of barberry (Berberis vulgaris L.) extract on the physicochemical properties, sensory characteristics, and volatile compounds of chicken frankfurters
  Jaberi R., KABAN G., KAYA M.
  Journal of Food Processing and Preservation, cilt.44, sa.7, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 13. Effects of different internal temperature applications on quality properties of heat-treated sucuk during production
  Armutcu Ü., Hazar F. Y. , Yılmaz Oral Z. F. , Kaban G., Kaya M.
  Journal of Food Processing and Preservation, cilt.44, sa.6, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 14. Microbiological properties and volatile compounds of salted-dried goose
  KABAN G., Kızılkaya P., Börekçi B. S. , Hazar F., Kabil E., KAYA M.
  Poultry Science, cilt.99, sa.4, ss.2293-2299, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 15. Nitrosamine formation in a semi-dry fermented sausage: Effects of nitrite, ascorbate and starter culture and role of cooking
  Sallan S., Kaban G., Şişik Oğraş Ş., Çelik M., Kaya M.
  MEAT SCIENCE, cilt.159, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 16. Nitrosamines in sucuk: Effects of black pepper, sodium ascorbate and cooking level
  SALLAN S., KABAN G., Kaya M.
  Food Chemistry, cilt.288, ss.341-346, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 17. The proteolytic changes in two different types of pastirma during the production
  ÖZ E., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, cilt.43, sa.8, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 18. Volatile compounds of pastirma under different curing processes
  Hazar F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, cilt.43, sa.8, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 19. Effects of autochthonous Lactobacillus plantarum strains on Listeria monocytogenes in sucuk during ripening
  Kamiloglu A., KABAN G., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD SAFETY, cilt.39, sa.3, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 20. Effects of vacuum and high-oxygen modified atmosphere packaging on physico-chemical and microbiological properties of minced water buffalo meat
  JABERİ R., KABAN G., KAYA M.
  ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, cilt.32, sa.3, ss.421-429, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 21. Biodiversity and characterization of gram-positive, catalase-positive cocci isolated from pastirma produced under different curing processes
  FETTAHOĞLU K., Cinar K., KAYA M., KABAN G.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.43, sa.1, ss.68-75, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 22. Effect of autochthonous Pediococcus acidilactici on volatile profile and some properties of heat-treated sucuk
  Öz E., Kabil E., Kaban G., Kaya M.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, cilt.42, sa.9, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 23. Volatile compounds of pastirma: effects of autochthonous S. xylosus, S. equorum and S. vitulinus strains
  FETTAHOGLU K., KABAN G., KAYA M.
  Journal Of Biotechnology, cilt.280, ss.55, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 24. Identification And Characterization Of Lactic Acid Bacteria Isolated From Sucuk, A Traditional Turkish Dry- Fermented Sausage
  ÇİNAR K., KABAN G., SAYIN B., GÜLLÜCE M., KARADAYI M., KAYA M.
  Journal Of Biotechnology, cilt.280, ss.61, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 25. Citric acid production by autochthonous Candida zeylanoides strains
  SAYIN B., KABAN G., KAYA M.
  Journal Of Biotechnology, cilt.280, ss.18, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 26. Characteristics of Pastirma Types Produced from Water Buffalo Meat
  Akköse A., Kaban G., Karaoğlu M. M. , Kaya M.
  KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.24, sa.2, ss.179-185, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 27. Volatile profile and fatty acid composition of kavurma (A cooked uncured meat product) produced with animal fat combinations
  Ogras Ş., AKKÖSE A., KABAN G., KAYA M.
  International Journal of Food Properties, cilt.21, sa.1, ss.364-373, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 28. Volatile compounds of olive oils from different geographic regions in Turkey
  Ogras Ş., Kaban G., Kaya M.
  International Journal of Food Properties, cilt.21, sa.1, ss.1833-1843, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 29. The effects of different processing conditions on biogenic amine formation and some qualitative properties in pastA +/- rma
  HAZAR F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, cilt.54, sa.12, ss.3892-3898, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 30. EFFECT OF CHITOSAN ON THE FORMATION OF HETEROCYCLIC AROMATIC AMINES AND SOME QUALITY PROPERTIES OF MEATBALL
  ÖZ F., ZAMAN A., Kaya M.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, cilt.41, sa.4, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 31. Volatile compounds and some physico-chemical properties of pastirma produced with different nitrate levels
  AKKÖSE A., ÜNAL N., Yalinkiliç B., KABAN G., KAYA M.
  Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, cilt.30, sa.8, ss.1168-1174, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 32. Isolation and identification of lactic acid bacteria from pastırma
  Öz E., Kaban G., Barış Ö., Kaya M.
  Food Control, cilt.77, ss.158-162, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 33. The Effects of Geographic Region, Cultivar and Harvest Year on Fatty Acid Composition of Olive Oil
  Ogras Ş., Kaban G., Kaya M.
  JOURNAL OF OLEO SCIENCE, cilt.65, sa.11, ss.889-895, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 34. Textural properties of fat - Reduced sucuk with orange fiber Portakal lifli yağı - Azaltılmış sucuğun tekstürel özellikleri
  Yalinkilic B., Ogras Ş., Kaban G., Karaoğlu M. M. , Kaya M.
  Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.431-435, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 35. Determination of Volatile Compounds of Sucuk with Different Orange Fiber and Fat Levels
  YALINKILIC B., KABAN G., ERTEKIN O., KAYA M.
  KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, sa.2, ss.233-239, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 36. Thermodynamic analysis of experimental adsorption isotherms of Pastirma (Turkish dry meat product)
  POLATOĞLU B., BEŞE A. V. , KAYA M., AKTAŞ N.
  Journal of Food, Agriculture and Environment, cilt.11, ss.2803-2809, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 37. Effects of corn oil and broccoli on instrumental texture and color properties of bologna-type sausage
  SISIK Ş., KABAN G., KARAOĞLU M. M. , KAYA M.
  International Journal of Food Properties, cilt.15, sa.5, ss.1161-1169, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 38. The effects of different levels of orange fiber and fat on microbiological, physical, chemical and sensorial properties of sucuk
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  FOOD MICROBIOLOGY, cilt.29, sa.2, ss.255-259, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 39. Heterocyclic aromatic amines in meat
  ÖZ F., KAYA M.
  Journal of Food Processing and Preservation, cilt.35, sa.6, ss.739-753, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 40. The inhibitory effect of red pepper on heterocyclic aromatic amines in fried beef Longissimus dorsi muscle
  ÖZ F., KAYA M.
  Journal of Food Processing and Preservation, cilt.35, sa.6, ss.806-812, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 41. Moisture adsorption isotherms and thermodynamics properties of sucuk (Turkish dry-fermented sausage)
  POLATOĞLU B., BEŞE A. V. , KAYA M., Aktas N.
  Food and Bioproducts Processing, cilt.89, sa.4, ss.449-456, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 42. Utilization of Thymus Vulgaris L. in the production of sucuk
  ÖZ F., KAYA M., Aksu M. İ.
  Journal of Food Processing and Preservation, cilt.35, sa.4, ss.483-487, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 43. The inhibitory effect of black pepper on formation of heterocyclic aromatic amines in high-fat meatball
  ÖZ F., KAYA M.
  Food Control, cilt.22, ss.596-600, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 44. Volatile compounds of traditionally produced pastirma
  KABAN G., KAYA M.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.91, sa.4, ss.112-116, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 45. THE EFFECT OF LACTOBACILLUS SAKEI ON THE BEHAVIOR OF LISTERIA MONOCYTOGENES ON SLICED BOLOGNA-TYPE SAUSAGES
  KABAN G., KAYA M., LUCKE F.
  JOURNAL OF FOOD SAFETY, cilt.30, sa.4, ss.889-901, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 46. Effects of cooking methods and levels on formation of heterocyclic aromatic amines in chicken and fish with Oasis extraction method
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.43, sa.9, ss.1345-1350, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 47. Microbiological and Chemical Properties of Bonito Fish (Sarda sarda) Fillets Packaged with Chitosan Film, Modified Atmosphere and Vacuum
  ALAK G., HISAR S. A. , Hisar O., Kaban G., KAYA M.
  KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.16, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 48. THE BEHAVIOR OF E-COLI O157:H7 IN SUCUK
  APAYDIN G., CEYLAN Z. G. , Kaya M.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, cilt.33, sa.6, ss.827-836, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 49. The effect of vacuum and modified atmosphere packaging on growth of listeria ın rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets.
  Yılmaz M., Ceylan Z. G. , Kocaman E. M. , Kaya M., Yılmaz H.
  Journal Of Muscle Foods, cilt.20, sa.4, ss.465-477, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 50. Effect of chitosan coating on chemical and microbiological properties of Atlantic bonito (Sarda sarda) fillets
  ARASHISAR S., Hisar O., Kaban G., KAYA M., ALAK G.
  JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, cilt.46, sa.4, ss.380-383, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 51. Palamut Sarda sarda Filetolarının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Kitosan Film ile Kaplama Modifiye Atmosfer ve Vakum Ambalajlamanın Etkisi
  Alak G., Aras Hisar Ş., Hisar O., Kaban G., Kaya M.
  Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.16, ss.73-80, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 52. Determination of biogenic amines in sucuk
  GENÇCELEP H., KABAN G., Aksu M. İ. , ÖZ F., KAYA M.
  Food Control, cilt.19, sa.9, ss.868-872, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 53. Effect of Lactobacillus sakei and Staphylococcus xylosus on the inhibition of Escherichia coli O157 : H7 in pastirma, a dry-cured meat product
  Aksu M. İ. , Kaya M., ÖZ F.
  JOURNAL OF FOOD SAFETY, cilt.28, sa.1, ss.47-58, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 54. Effects of starter cultures and nitrite levels on formation of biogenic amines in sucuk
  GENCCELEP H., KABAN G., Kaya M.
  MEAT SCIENCE, cilt.77, sa.3, ss.424-430, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 55. Behavior of Staphylococcus aureus in sucuk with nettle (Urtica dioica L.)
  KABAN G., Aksu M. İ. , Kaya M.
  JOURNAL OF FOOD SAFETY, cilt.27, sa.4, ss.400-410, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 56. Effects of cooking methods on the formation of heterocyclic aromatic amines of two different species trout
  OZ F., Kaban G., KAYA M.
  FOOD CHEMISTRY, cilt.104, sa.1, ss.67-72, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 57. Effect of starter culture on growth of Staphylococcus aureus in sucuk
  Kaban G., KAYA M.
  FOOD CONTROL, cilt.17, sa.10, ss.797-801, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 58. Effect of meat piece, packaging and storage on pH, thiobarbituric acid reactive substances and microbial counts in broilers fed diets supplemented with ram horn hydrolysate
  Aksu M. İ. , Karaoglu M., Esenbuga N., Kaya M., Macıt M.
  FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL, cilt.12, ss.133-143, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 59. Effect of modified atmosphere packaging, storage period, and storage temperature on the residual nitrate of sliced-pastirma, dry meat product, produced from fresh meat and frozen/thawed meat
  AKSU M. İ. , Kaya M., OCKERMAN H.
  FOOD CHEMISTRY, cilt.93, sa.2, ss.237-242, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 60. Effect of modified atmosphere and vacuum packaging on some quality characteristics of sliced 'sucuk' produced using probiotics culture
  Kaya M., AKSU M. İ.
  JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, cilt.85, sa.13, ss.2281-2288, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 61. The effect of alpha-tocopherol and butylated hydroxyanisole on the colour properties and lipid oxidation of kavurma, a cooked meat product
  AKSU M. İ. , KAYA M.
  MEAT SCIENCE, cilt.71, sa.2, ss.277-283, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 62. Effect of a dietary probiotic on some quality characteristics of raw broiler drumsticks and breast meat
  Aksu M. İ. , Karaoglu M., Esenbuga N., Kaya M., Macıt M., Ockerman H.
  JOURNAL OF MUSCLE FOODS, cilt.16, ss.306-317, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 63. Effect of dietary humate on the pH, TBARS and microbiological properties of vacuum- and aerobic-packed breast and drumstick meats of broilers
  Aksu M. İ. , Karaoglu M., Kaya M., Esenbuga N., Macıt M.
  JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, cilt.85, ss.1485-1491, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 64. Effect of modified atmosphere packaging and temperature on the shelf life of sliced pastirma produced from frozen/thawed meat
  AKSU M. İ. , Kaya M., OCKERMAN H.
  JOURNAL OF MUSCLE FOODS, cilt.16, sa.3, ss.192-206, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 65. Effects of vitamin E supplementation on myofibrillar proteins of fat-tailed awassi male lambs
  AKSU M. İ. , AKTAS N., Kaya M., MACIT M.
  JOURNAL OF MUSCLE FOODS, cilt.16, sa.3, ss.177-183, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 66. Effect of storage temperatures and time on shelf-life of sliced and modified atmosphere packaged pastirma, a dried meat product, produced from beef
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, cilt.85, sa.8, ss.1305-1312, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 67. Changes in myofibrillar proteins during processing of pastirma (Turkish dry meat product) produced with commercial starter cultures
  AKTAS N., AKSU M. İ. , Kaya M.
  FOOD CHEMISTRY, cilt.90, sa.4, ss.649-654, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 68. Effect of Lactobacillus sakei Lb706 on behavior of Listeria monocytogenes in vacuum-packed rainbow trout fillets
  HISAR S., Kaban G., HISAR O., YANIK T., KAYA M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, sa.4, ss.1039-1044, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 69. Effect of dietary ram horn hydrolysate (RHH) on the pH and color characteristics of carcasses, breast fillets and drumsticks of broilers
  Karaoglu M., Esenbuga N., Macıt M., Aksu M. İ. , Kaya M., Kurbanoglu E. B.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, cilt.8, ss.423-438, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 70. Effects of modified atmosphere and vacuum packaging on microbiological and chemical properties of rainbow trout (Oncorynchus mykiss) fillets
  Arashısar S., Hısar O., Kaya M., Yanık T.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, cilt.97, ss.209-214, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 71. Effect of usage Urtica dioica L. on microbiological properties of sucuk, a Turkish dry-fermented sausage
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  FOOD CONTROL, cilt.15, sa.8, ss.591-595, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 72. Effect of vitamin E supplementation on intra- and intermuscular fatty acid composition of Awassi lambs
  AKSU M. İ. , UNSAL M., Kaya M., MACIT M.
  JOURNAL OF MUSCLE FOODS, cilt.15, sa.3, ss.173-182, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 73. Effect of dietary probiotic on the pH and colour characteristics of carcasses, breast fillets and drumsticks of broilers
  Karaoglu M., Aksu M. İ. , Esenbuga N., Kaya M., Macıt M., Durdag H.
  ANIMAL SCIENCE, cilt.78, ss.253-259, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 74. The behavior of Listeria monocytogenes in sucuks produced with different lactic starter cultures
  Kaya M., GOKALP H.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, sa.6, ss.1113-1120, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 75. Microfiltration of whey proteins adsorbed on yeast cells
  Keskinler B., Erhan E., Akay G., Kaya M., Bayguven B.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.39, sa.1, ss.71-78, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 76. Effect of vitamin E supplementation to the diet of Morkaraman lambs on intramuscular and intermuscular fatty acid composition
  UNSAL M., AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, sa.3, ss.563-568, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 77. Microbiological quality and chemical composition of the doner
  GENCER V., Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, sa.6, ss.1097-1103, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 78. The effects of starter cultures and different nitrite doses on the growth of Listeria monocytogenes in sucuk production
  Kaya M., GOKALP H.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, sa.6, ss.1121-1127, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 79. The effect of organic acid marination on tenderness, cooking loss and bound water content of beef
  AKTAS N., AKSU M. İ. , Kaya M.
  JOURNAL OF MUSCLE FOODS, cilt.14, sa.3, ss.181-194, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 80. Osmotic fragility and fatty acid composition of erythrocyte in mirror carp (Cyprinus carpio) kept at different water temperatures
  HISAR O., HISAR S., Kaya M., YANIK T.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, sa.6, ss.1277-1281, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 81. The influence of marination with different salt concentrations on the tenderness, water holding capacity and bound water content of beef
  AKTAS N., AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, sa.5, ss.1207-1211, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 82. Some microbiological and chemical properties of bologna-type sausage samples from different brands
  APAYDIN G., CEYLAN Z., Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, sa.6, ss.1299-1303, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 83. Değişik firmalara ait salamların bazı mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri
  APAYDIN G., CEYLAN Z. G. , KAYA M.
  Turkish Journal Of Veterinary Sciences, cilt.27, ss.1299-1303, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 84. The effects of vitamin E supplementation on the myofibrillar protein of male Morkaraman lambs
  AKSU M. İ. , AKTAS N., Kaya M., MACIT M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, sa.4, ss.987-990, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 85. Effect of commercial starter cultures on the myofibrillar proteins of pastirma, a Turkish dry meat product
  AKSU M. İ. , AKTAS N., Kaya M.
  JOURNAL OF FOOD SCIENCE, cilt.67, sa.7, ss.2548-2551, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 86. Effect of commercial starter cultures on the fatty acid composition of pastirma (Turkish dry meat product)
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  JOURNAL OF FOOD SCIENCE, cilt.67, sa.6, ss.2342-2345, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 87. The effect of different nitrite doses and starter culture on the growth of Escherichia coli O157 : H7 in sucuk (Turkish style dry sausage) processing
  OZ F., Kaya M., AKSU M. İ.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, sa.3, ss.651-657, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 88. Production of pastirma with different curing methods and using starter culture
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, sa.4, ss.909-916, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 89. Some microbiological and chemical properties of pastirma produced using potassium nitrate and starter culture
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, sa.1, ss.125-132, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 90. The possibilities for the use of commercial starter cultures in pastirma production
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, sa.4, ss.917-923, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 91. Antagonistic effect on Listeria monocytogenes and L-innocua of a bacteriocin-like metabolite produced by lactic acid bacteria isolated from sucuk
  CON A., GOKALP H., Kaya M.
  MEAT SCIENCE, cilt.59, sa.4, ss.437-441, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 92. The influence of marinating with weak organic acids and salts on the intramuscular connective tissue and sensory properties of beef
  AKTAS N., Kaya M.
  EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, cilt.213, sa.2, ss.88-94, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 93. Influence of weak organic acids and salts on the denaturation characteristics of intramuscular connective tissue. A differential scanning calorimetry study
  AKTAS N., Kaya M.
  MEAT SCIENCE, cilt.58, sa.4, ss.413-419, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 94. Some microbiological, chemical and physical characteristics of pastirma marketed in Erzurum
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.25, sa.3, ss.319-326, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 95. The effect of starter culture use in pastirma production on the properties of end product
  AKSU M. İ. , Kaya M.
  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.25, sa.6, ss.847-854, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 96. Detection of beef body fat and margarine in butterfat by differential scanning calorimetry
  AKTAS N., Kaya M.
  JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.66, sa.3, ss.795-801, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 97. The incidence of Listeria spp. in Turkish style dry sausage
  Kaya M., GOKALP H.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.77, sa.3, ss.275-276, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 98. Isolations and identification of Listeria monocytogenes and other Listeria spp in Turkish style dry sausage (sucuk)
  CON A., Kaya M., GOKALP H.
  ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, cilt.47, sa.3, ss.65-66, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 99. PHYSICAL, CHEMICAL AND ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS OF TURKISH STYLE FRANKFURTERS MADE WITH AN EMULSION CONTAINING TURKISH SOY FLOUR
  YETIM H., GOKALP H., KAYA M., YANAR M., OCKERMAN H.
  MEAT SCIENCE, cilt.31, sa.1, ss.43-56, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 100. BEHAVIOR OF LISTERIA-MONOCYTOGENES IN MEAT AND ITS CONTROL BY A BACTERIOCIN-PRODUCING STRAIN OF LACTOBACILLUS SAKE
  SCHILLINGER U., KAYA M., LUCKE F.
  JOURNAL OF APPLIED BACTERIOLOGY, cilt.70, sa.6, ss.473-478, 1991 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 101. THE INFLUENCE OF TEXTURED SOYA PROTEIN ON THE PROPERTIES OF KOFTE
  KAYA M., GOKALP H.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.71, sa.5, ss.551-552, 1991 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 102. BEHAVIOR OF LISTERIA-MONOCYTOGENES ON VACUUM-PACKED BEEF
  KAYA M., SCHMIDT U.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.71, sa.4, ss.424-426, 1991 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 103. BEHAVIOR OF L-MONOCYTOGENES IN VACUUM-PACKED SLICED FRANKFURTER-TYPE SAUSAGE
  SCHMIDT U., KAYA M.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.70, sa.11, ss.1294-1295, 1990 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 104. INFLUENCE OF TEXTURED SOYA PROTEIN ON THE PROPERTIES OF KOFTE
  KAYA M., GOKALP H.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.70, sa.6, ss.646-649, 1990 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 105. BEHAVIOR OF L-MONOCYTOGENES ON VACUUM-PACKED BEEF
  KAYA M., SCHMIDT U.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.70, sa.5, ss.546-550, 1990 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 106. BEHAVIOR OF LISTERIA-MONOCYTOGENES IN VACUUM-PACKED SLICED FRANKFURTER-TYPE SAUSAGE
  SCHMIDT U., KAYA M.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.70, sa.3, ss.236-235, 1990 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 107. BEHAVIOR OF LISTERIA-MONOCYTOGENES IN MINCED MEAT DURING CHILLED AND FROZEN STORAGE
  KAYA M., SCHMIDT U.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.69, sa.4, ss.617-620, 1989 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 108. MANUFACTURE OF HAMBURGERS IN THE TURKISH STYLE USING SOYA FLOUR
  KAYA M., GOKALP H., KOTANCILAR G., YETIM H.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.68, sa.11, ss.1366-1365, 1988 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 109. SAPROPHYTIC AND PATHOGENIC BACTERIA LEVELS IN TURKISH SOUDJOUKS MANUFACTURED IN ERZURUM, TURKEY
  GOKALP H., YETIM H., KAYA M., OCKERMAN H.
  JOURNAL OF FOOD PROTECTION, cilt.51, sa.2, ss.121-125, 1988 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 110. Hamburger nach Türkisch Art: Herstellung unter Verwendung von Sojamehl.
  KAYA M., Gökalp H. Y. , KOTANCILAR H. G. , YETIM H.
  FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.68, sa.11, ss.1366-1372, 1988 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. EFFECTS OF BLACK PEPPER AND SODIUM ASCORBATE ON VOLATILE COMPOUNDS OF SUCUK
  SALLAN S., KABAN G., KAYA M.
  GIDA / THE JOURNAL OF FOOD, cilt.46, sa.6, ss.1358-1368, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 2. Citric Acid Production of Yeasts: An Overview
  Borekci B. S. , KABAN G., KAYA M.
  EUROBIOTECH JOURNAL, cilt.5, sa.2, ss.79-91, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Potential Bacteriocinogenic Lactic Acid Bacteria from Pastırma
  Güllüce M., Kaya M., Kaban G., Karadayı M., Alaylar B., Kamiloğlu A., Işık C.
  Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.19-26, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 4. Tarhun ve Kişniş Tohumunun Uçucu Yağ Bileşenleri
  YILMAZ Ö., KABAN G., KAYA M.
  Bayburt üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.26-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 5. Volatile Compounds and Fatty Acid Composition of Crude and Refined Hazelnut Oils
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., KABAN G., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.104-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. Effect of Heat Treatment on the VOlatile COmpound Profile and Other Quantitative Properties of Sucuk
  Çakır M., KAYA M., KABAN G.
  Fleischwirsthaft International, cilt.5, ss.69-74, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. The Effect of Nettle (Urtica dioica L.) on Chemical Protperties of Rainbow Trout (Oncorynchus mykiss) Fillets
  HISAR S., HISAR O., KABAN G., KAYA M., Gülçin İ., YANIK T.
  American Journal of Food Technology, cilt.3, sa.5, ss.335-340, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 8. The effects of nettle Urtica diocia L on chemical properties of rainbow trout Oncorynchus mykiss fillets
  ARAS HİSAR Ş., HİSAR O., KABAN G., KAYA M., GÜLÇİN İ., YANIK T.
  AMERICAN JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY, cilt.3, ss.335-340, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 9. A survey on microbiological and chemical quality of vacuum packed frankfurter
  APAYDIN G., CEYLAN Z. G. , ATASEVER M., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, sa.39, ss.1-5, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 10. A survey on microbiological and chemical quality of vacuum packed Frankfurters
  GÜZİN A., CEYLAN Z. G. , ATASEVER M., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Derg., cilt.39, ss.109-113, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 11. Fermente Sosislerde Uçucu Bileşikler
  KABAN G., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.2, ss.225-230, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 12. S. xylosus ve L.plantarum Suşlarının Sucuğun Duyusal Özellikleri ve Renk Değerleri Üzerine Etkileri
  KABAN G., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.83-89, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 13. Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumunun Engellenmesi
  ÖZ F., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.121-126, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 14. Et ve et ürünlerinde heterosiklik aromatik amin oluşumunun engellenmesi.
  ÖZ F., KAYA M.
  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.121-126, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 15. Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aromatik Amine Oluşumunun Engellenmesi
  ÖZ F., KAYA M.
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.38, sa.1, ss.121-126, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 16. Yüksek Basınç Uygulamasının Et Kalitesi Üzerine Etkisi
  ÖZ F., KAYA M.
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.37, sa.2, ss.249-255, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 17. Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aromatik Aminlerin Belirlenmesi
  ÖZ F., KAYA M.
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.37, sa.2, ss.243-248, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 18. Inhibition of Escherichia coli O157:H7 in Çemens with Different Garlic Levels
  AKSU M. I. , KAYA M., ÖZ F.
  American Journal of Food and Technology, cilt.1, sa.1, ss.59-65, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 19. The effects of modified atmosphere packaging on microbiological properties of rainbow trout Oncorhynchus mykiss fillets
  ARAS HİSAR Ş., HİSAR O., KAYA M., YANIK T.
  GIDA, cilt.30, ss.97-102, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 20. Erzurum Piyasasından Temin Edilen Beyaz ve Civil Peynirlerden Listeria Türlerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu
  KARA A., ALGUR Ö. F. , KAYA M.
  Turkish Journal of Biology, cilt.23, ss.331-337, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 21. Proteinlerin Yüzey Özellikleri. I. Temel Konu ve Eşitlikler
  AKTAS N., KAYA M.
  Standard, ss.63-70, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 22. Proteinlerin Yüzey Özellikleri. II. Adsorbe Olan Protein Tabakalarının Yüzey Özellikleri ve Koloidal Stabilitede Proteinlerin Fonksiyonları
  AKTAS N., KAYA M.
  Standard, ss.55-63, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 23. Verhalten von Escherichia coli o157:H7 in türkischer rohwurst
  KAYA M., Gareis M., Kofoth C.
  Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung, cilt.142, ss.506-519, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 24. Sucuk, Pastırma ve Kavurmanın Sağlık Açısından İrdelenmesi
  KAYA M.
  Standard, Geleneksel Türk Et Ürünleri Özel Sayısı, cilt.özel sayı, ss.65-68, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 25. Sucuk, Pastırma ve Kavurma Standartları ile İlgili Değerlendirmeler
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  Standard, Geleneksel Türk Et Ürünleri Özel Sayısı, cilt.özel sayı, ss.74-79, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 26. Verhalten von Listerien bei Fleisch und Fleischerzeugnissen in Vakuumverpackung
  SCHMIDT U., KAYA M.
  Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung, cilt.29, ss.214-218, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 27. Vermehrung von Listeria monocytogenes auf Fleischoberflachen
  SCHMIDT U., KAYA M.
  Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung, cilt.28, ss.446-449, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 28. Bedeutung des Vorkommens von Listerien bei Fleisch und Fleischzeung issen
  Leistner L., SCHMIDT U., KAYA M.
  Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung, cilt.28, ss.440-445, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 29. Listerien bei und Fleishherzeugnissen
  Leistner L., SCHMIDT U., KAYA M.
  Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung, cilt.28, ss.192-199, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 30. Değişik Seviyelerde Yerli Yağsız Soya Unu Katılan Taze ve Depolanmış Hamburgerlerin C. perfringens ve Diğer Mikroorganizma Düzeyleri
  KAYA M., YETIM H., KOTANCILAR H. G. , Gökalp H. Y.
  Et ve Balık End Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.129-135, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 31. Ticari Kuruluşlarda Dondurularak Muhafaza Edilen Tavuk Etlerinin Kokuşma Düzeyleri ve Bakteriyolojik Durumları Üzerine Bir Araştırma
  Gökalp H. Y. , YETIM H., KAYA M.
  Et ve Balık End. Dergisi, cilt.8, sa.51, ss.13-22, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 32. Türkiye Gıda Üretimi ve Teknolojisinin Genel Durumu
  Gökalp H. Y. , KAYA M.
  TİGEM, cilt.2, sa.7, ss.15-21, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 33. İnsan Bünyesine Alınan Nitrat, Nitrit Miktarı ve Kaynakları, Aminler ve Çeşitli Gıdaların Amin İçerikleri
  Gökalp H. Y. , YETIM H., KAYA M.
  Et ve Balık End. Dergisi, cilt.8, sa.49, ss.12-18, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Fermente Sosisler
  Sallan S., Kaya M.
  Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - II, Selahattin Bardak,Nesli Aydın,Yalçın Boztoprak, Editör, Gece Kitaplığı, İstanbul, ss.1-14, 2021
 2. Et ve et ürünlerinde biyoaktif bileşikler
  Anlar P., Kaya M., Kaban G.
  Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - I, Selahattin Bardak,Nesli Aydın,Yalçın Boztoprak, Editör, Gece Kitaplığı /, İstanbul, ss.25-40, 2021
 3. Fermente Et Ürünleri
  KAYA M., KABAN G.
  Gıda Biyoteknolojisi, Aran N., Editör, Nobel Yayınevi, Eskişehir, ss.157-190, 2014
 4. Balıkların Bileşimi,Kalite Kriterleri ve İşlenmesi
  AKTAS N., KAYA M.
  Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü, Kıvanç M., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.108-131, 2010
 5. Kanatlı Etleri ve Ürünleri
  AKSU M. I. , KAYA M.
  Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü, Kıvanç M., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.78-106, 2010
 6. Et ve Et Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler
  ÖZ F., KAYA M.
  Et ve Et Ürünlerinin Kalite Kontrolü, Merih KIVANÇ, Editör, Anadolu Üniversite Yayınları, Eskişehir, ss.194-221, 2010
 7. Et Ürünleri Teknolojisi
  Kaya M., Kaban G.
  Et Ürünleri Teknolojisi I, M. Kıvanç, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.24-42, 2010
 8. Et Ürünleri Teknolojisi II
  Kaya M., Kaban G.
  Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü, M. Kıvanç, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.44-61, 2010
 9. Bazı Gıdaların Üretiminde HACCP Uygulamaları
  KABAN G., KAYA M.
  Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetimi, E.Öztetik, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.104-122, 2009
 10. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının Tanımı ve Genel Prensipleri
  KAYA M., KABAN G.
  Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetimi, E.Öztetik, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.86-102, 2009
 11. Et Ürünleri İşleme Mühendisliği
  Gökalp H. Y. , KAYA M., ZORBA Ö.
  Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1994
 12. Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü ve Laboratuar Uygulama Klavuzu
  Gökalp H. Y. , KAYA M., TÜLEK Y., ZORBA Ö.
  Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1993

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Effects of ripening rate, starter culture and fat type on volatile compounds of sucuk
  KAYA M., KABAN G.
  7. International İstanbul Scientific Research Congress, 18 Aralık 2021
 2. Effects of Autochthonous Lactic Acid Bacteria Strains on Growth of Staphylococcus aureus in Heat Treated Sucuk
  Akyol Y., Kaya M.
  2nd INTERNATIONAL / 12th NATIONAL FOOD ENGINEERING CONGRESS, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2021, cilt.43, ss.135-140
 3. ZEBRA BALIĞI MİKROENJEKSİYON YÖNTEMİ İLE GIDA KATKI MADDESİ OLARAK PEKTİN VE AMİDİYE PEKTİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Baran A., Sulukan E., Türkoğlu M., Ghosigharehagaji A., Yıldırım S., Kankaynar M., Bolat İ., Kaya M., Ceyhun S. B.
  9. VETERİNER GIDA HİJYENİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 04 Kasım 2021
 4. Fermente sosislerde laktik asit bakterilerinin nitrozaminler üzerine etkileri
  SALLAN S., KAYA M.
  5th International Congress on Engıneering and Technology Management, 24 Nisan 2021
 5. Et Ürünlerinde Nitrit-Nitrat ve Nitrozaminler
  Kaya M.
  IV.Et Ürünleri Çalıştayı, Aydın, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2020, ss.127
 6. Barberry (Berberis vulgaris L.) Ekstraktının Piliç Sosislerin Uçucu Bileşik Profiline Etkisi
  Jaberi R., Kaban G., Kaya M.
  IV. Et Ürünleri Çalıştayı, Aydın, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2020, ss.18
 7. Transglutaminaz Enzim Uygulamasının Pastırma Çeşitlerinin Serbest Amino Asit Kompozisyonuna Etkisi
  Hazar F. Y. , Kaban G., Kaya M.
  IV. Et Ürünleri Çalıştayı, Aydın, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2020, ss.16
 8. Farklı Tuz Oranları Kullanılarak Üretilen Pastırma Çeşitlerinin Yağ Asidi Kompozisyonu
  Kabil E., Hazar F. Y. , Kaban G., Kaya M.
  IV.Et Ürünleri Çalıştayı, Aydın, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2020, ss.84
 9. Transglutaminaz enzimi kullanılarak üretilen pastırma çeşitlerinin uçucu bileşikleri
  Hazar F. Y. , Kaban G., Kaya M.
  Eurasian BioChem 2020, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, ss.164
 10. Vermehrung von Listeria monocytogenes auf Fleischoberflächen
  KAYA M., SCHMIDT U.
  Bundesanstalt für Fleishcforschung, Almanya, ss.84
 11. The Effects of Sodium, Potassium, Calcium, And Magnesium Chloride Salts on The Physico-Chemical, Microbiological, and Sensory Properties of Pastırma (oral)
  Yalınkılıç B., KABAN G., KAYA M.
  2nd Congress on Food Structure & Design, Antalya, Türkiye, ss.32
 12. Verhalten von Listeria monocytogenes in Vakuumperfactem Brühwurstaufschnitt
  SCHMIDT U., KAYA M., Werner S.
  Bundesanstalt für Fleishcforschung, Almanya, ss.84
 13. Hemmung von Listeria monocytogenes in Hackfleish und frischer Mettwurst durch Lactobacillus sake
  SCHILLINGER U., KAYA M., Popp J.
  Bundesanstalt für Fleishcforschung, Almanya, ss.74
 14. The Effect of Low-Sodium Mixtures of Salts on Microbiological Properties of Pastırma During Storage
  KABAN G., KAYA M., AKSU M. I. , Yalınkılıç B., Hazar F. y.
  The 3nd International Symposium on ‘’Traditional Foods from Adriatic to Caucases, Bosna-Hersek, ss.13
 15. Listeria monocytogenes bei vakuumverpacktem Rindfleisch
  SCHMIDT U., KAYA M., Werner S.
  Bundesanstalt für Fleishcforschung, Almanya, ss.84
 16. Vorkommen und Nachweis von Listerien bei der Vorverpackung erhitzter Fleischerzeugnisse
  Hechelmann H., KAYA M., Albertz R.
  Bundesanstalt für Fleishcforschung, Almanya, ss.90
 17. Vorschlang von Toleranzen für Listerien in Lebensmitteln
  Leistner L., SCHMIDT U., KAYA M.
  Bundesanstalt für Fleishcforschung, Almanya, ss.84
 18. Effect of Modified Atmosphere Packaging on Color and Sensory Properties of Pastırma Produced with Different Chloride Salts
  KABAN G., KAYA M., Yalınkılıç B., FETTAHOGLU K., CINAR K.
  The 3nd International Symposium on ‘’Traditional Foods from Adriatic to Caucases, Bosna-Hersek, ss.165
 19. Effects of Lactobacillus sakei S15 and Staphylococcus xylosus GM92 on Volatile Compounds and Sensory Characteristics of Heat-Treated Sucuk
  KABAN G., Yılmaz Z., KAYA M.
  International Conference on Food Microbiology, Birleşik Krallık, ss.47
 20. Determination of Volatile Compounds of Sucuk with Different Fat and Orange Fiber Levels
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  Euro FoodChem XVII, İstanbul, Türkiye, ss.624
 21. The Effects of Different Processing Conditions on Biogenic Amine Formation and Some Qualitative Properties in Pastırma Production
  Hazar F. y. , KABAN G., KAYA M.
  2nd International Congress on Food Technology, Aydın, Türkiye, ss.62
 22. Lactic Acid Bacteria in Pastirma
  Sınmaz E., KAMILOGLU A., KABAN G., KAYA M., ÖZ E.
  The 2nd International Symposium on ‘’Traditional Foods from Adriatic to Caucasus’’, Makedonya, ss.304
 23. Dilimlenmiş Salamlarda L. monocytogenes in Gelişimi Üzerine L.sakei’ nin Etkisi
  KABAN G., KAYA M.
  2.Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.32
 24. Effect of Heat Processing on The Volatile Compounds And Sensory Properties of Sucuk
  KABAN G., Çakır M., KAYA M.
  1st International Symposium on Fermented Meats, Almanya, ss.45
 25. Effects of Different Processing Conditions on Nonprotein Nitrogenous Substance of Sucuk
  KABAN G., KAYA M.
  Euro FoodChem XVII, İstanbul, Türkiye, ss.654
 26. Fermented Sausages: Yeasts As Starter Culture
  KAMILOGLU A., KABAN G., KAYA M.
  2nd International Congress on Food Technology, Aydın, Türkiye, ss.294
 27. Color and Sensory Characteristics of Sucuk:Effect of Different Processing Conditions
  KAYA M., KABAN G.
  1st International Symposium on Fermented Meats, Almanya, ss.37
 28. Et Ürünlerinde Nitrozaminlerin Belirlenmesinde Kullanılan Kromatografik Teknikleri
  Sallan S., KABAN G., KAYA M.
  Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, ss.303
 29. Role of Heat Treatment in Volatile Nitrosamine Formation: Fermented Sausages
  KAYA M.
  5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, ss.504-509
 30. Mechanical Deboned Meat in Meat Industry
  KOTAN YILMAZ G., KABAN G., KAYA M.
  5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, ss.960-966
 31. Antioxidant Peptides in Meat and Meat Products
  ANLAR P., KAYA M., KABAN G.
  5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, ss.967-974
 32. Vanillin Production by Bioconversion
  POLAT Z., KABAN G., KAYA M.
  5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, ss.975-981
 33. Textural Properties of Pastırma Types with Transglutaminase
  HAZAR F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  1st International/11 th National Food Engineering Congress, 7 - 09 Kasım 2019
 34. Furosine in Foods
  ANLAR P., KAYA M., KABAN G.
  3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.1639-1643
 35. Occurrence of Nitrosamines in Sucuk and Heat-Treated Sucuk
  POLAT Z., KAYA M., KABAN G.
  3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.1762-1765
 36. N-Nitrosamines in Meat Products
  Kaya M.
  3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.1-5
 37. Lipid Production by Yarrowia lipolytica Strains
  YILMAZ Ö., KABAN G., KAYA M.
  3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019
 38. The Effects of Black Pepper and Sodium Ascorbate on Microbiological Properties of Sucuk
  Sallan S., KABAN G., KAYA M.
  International Congress on Engineeringand Life Science, 11 - 14 Nisan 2019
 39. The Effect of Using Transglutaminase on Free Aminoacid Composition and Volatile Compound Profile of Pastırma
  HAZAR F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  International COngress on Engineering and Life Science, 11 - 14 Nisan 2019
 40. Lipid oxidation in two different types of pastırma during production
  ÖZ E., KAYA M.
  3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16 - 18 Nisan 2019
 41. The Effects of transglutaminase enzyme on physico-chemical, microbiological, sensory and textural properties of pastırma
  HAZAR F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  International Congress on Engineering and Life Sciences, 26 - 29 Nisan 2018
 42. Effect of nitrate and/or nitrite on free amino acid composition of pastırma
  ÖZ E., KAYA M.
  International Congress on Engineering and Life Sciences, 26 - 29 Nisan 2018
 43. EFFECTS OF DIFFERENT ESSENTIAL OIL SOURCES ON BIOMASS,OIL PRODUCTION AND OIL YIELD OF Yarrowia lipolytica STRAINS
  YILMAZ Ö., KABAN G., KAYA M.
  3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018, ss.387
 44. EFFECTS OF CHITOSAN AND CHITOSAN BASED NANOCOMPOSITE COATINGS ON MICROBIOLOGICAL AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF RAINBOW TROUT FILLETS
  KIZILKAYA P., KABAN G., KAYA M.
  3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018, ss.388
 45. THE LIPOLYTIC ENZYME ACTIVITIES OF PASTIRMA TYPESPRODUCED WITH DIFFERENT SALT LEVELS
  KABİL E., KABAN G., KAYA M.
  3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018, ss.389
 46. Volatile profile of heat-treated sucuk produced with different nitrite and sodium ascorbate levels
  Sallan S., Kaban G., Şişik Oğraş Ş., Kaya M.
  3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018, ss.392
 47. Heat-treated sucuk with Pediococcus acidilactici S147: the effect of core temperature
  Hazar F. Y. , Armutcu U., Yilmaz Z. F. , KABAN G., KAYA M.
  European Biotechnology Congress, Athens, Yunanistan, 26 - 28 Nisan 2018, cilt.280
 48. Traditional Turkish Meat Products and Food Safety
  KAYA M.
  International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healthy Lİfe, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.443-447
 49. Physico-chemical and sensory properties of sucuk produced by using water buffalo meat
  KAYA M., ŞİMŞEK i., HAZAR F. Y. , KABAN G.
  International Congress on Engineering and Life Sciences, 26 - 29 Nisan 2018
 50. Traditional Foods and Food Safety
  KAYA M.
  International Congress on Engineering and Lİfe Science, 26 - 29 Nisan 2018, ss.7-9
 51. Lipase Activity of Coagulase Negative Staphylococci from Fermented Sausages
  FETTAHOĞLU K., JABERİ R., KAYA M., KABAN G.
  International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.790
 52. Processing characteristics of Dark Firm Dry (DFD) meat
  ÖZ E., KAYA M.
  International Conference of Raw Materials to Processed Foods, 11 - 13 Nisan 2018
 53. Effect of nitrate/nitrite on myofibrillar and sarcoplasmic proteins and some physico-chemical properties of pastırma
  ÖZ E., KAYA M.
  International Conference on Raw Materials to Processed Foods, 11 - 13 Nisan 2018
 54. Volatile Compounds and Some Physico-Chemical Properties of Bologna-Type Beef Sausage Produced With Sunflower Oil
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., AKKÖSE A., KAYA M., KABAN G.
  47th International Scientific Conference on FoodEngineering and Biotechnology, Kuala-Lumpur, Malezya, 21 - 22 Aralık 2017
 55. Effects of Using Hazelnut Oil on Some Physico-Chemical Properties and Volatile Compounds of Bologna-Type Beef Sausage
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., AKKÖSE A., KABAN G., KAYA M.
  47th International Scientific Conference on FoodEngineering and Biotechnology, Kuala-Lumpur, Malezya, 21 - 22 Aralık 2017
 56. Pastırmanın renk değerlerine transglutaminaz enziminin etkisi
  Hazar F. Y. , KABAN G., KAYA M.
  10.Gıda Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017
 57. Kür edilmiş et ürünlerinde nitrozamin oluşumu ve fenolik bileşikler
  Sallan S., KABAN G., KAYA M.
  10.Gıda Mühendiliği Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017
 58. Pastırmada Enterokoklar
  ERTEKİN Ö., KABAN G., KAYA M.
  10.Gıda Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017
 59. Kür edilmiş et ürünlerinde nitrik oksit
  Sallan S., KABAN G., KAYA M.
  10. Gıda Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017
 60. Genotypic identification of yeast from pastırma
  KAYA M., ÇİNAR K., Fettahoğlu K., KABAN G.
  3nd International Symposium on fermented meat, Clermont-Ferrand, Fransa, 27 - 29 Eylül 2017
 61. Isolated and characterization of enterococci from pastırma
  ERTEKİN Ö., KABAN G., KAYA M.
  3rd International Symposıum on Fermented Meat, Fransa, 27 - 29 Eylül 2017
 62. Technological properties of coagulase negative Staphylococci isolated from sucuk, a traditional dry-fermented sausage
  KABAN G., GÜLLÜCE M., KARADAYI M., ÇİNAR K., SAYIN B., KAYA M.
  3nd International Symposium on Fermented Meat, Clermont-Ferrand, Fransa, 27 - 29 Eylül 2017
 63. Effects of Partial replacement of Sodium Chloride with KCl, MgCl2 and CaCl2 on some qualitative Properties of Heat-treated Sucuk
  KABAN G., FETTAHOĞLU K., YILMAZ Z. F. , KAYA M.
  3rd International Symposium on Fermented Meat, Clermont-Ferrand, Fransa, 27 - 29 Eylül 2017, ss.37
 64. Biogenic amines content and some qualitative properties of different pastırma types
  KABAN G., İŞÇİ G., Hazar F. Y. , KAYA M.
  3rd International Symposium on Fermented Meat, Fransa, 27 - 29 Eylül 2017
 65. New techniques used in determination of meat quality
  SINMAZ E., KAYA M.
  II.International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017
 66. Et Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yeni Teknikler
  Öz E., Kaya M.
  II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1581
 67. Assesment of waste breads in lactic acid production
  KAMİLOĞLU A., KABAN G., KAYA M.
  II:International Conference on Advanced Engineering Technologies, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017
 68. Textural Parameters and Ultrastructural Changes of Banana Which Applied to Osmotic Dehydration Pretreatment
  AK F., GÜVEN A., KAYA M.
  International Conference on Advance and Innovatıons in Engineering (ICAIE), 10 - 12 Mayıs 2017
 69. Textural Parameters and Ultrastructural Changes of Amasya Apples by Applied with Osmotic Dehydration Pretreatment.
  Ak F., GÜVEN A., KAYA M.
  International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), 22-26 March 2017. Sarajevo, 22 - 26 Mart 2017
 70. The Effect Of Osmotic Dehydratıon Pretreatment Applied To Apples On The Quality Parameters Of This Fruits And Kinetic Modeling
  Ak F., GÜVEN A., KAYA M.
  International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), 22-26 March 2017. Sarajevo, 22 - 26 Mart 2017
 71. Use of Hot-Boned Meat in Emulsified Meat Products
  AKKÖSE A., Hazar F. Y. , KAYA M., KABAN G.
  International Congress on Food of Animal Origin, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 10 - 13 Kasım 2016, ss.184
 72. Effect of Nitrite on Shelf Life and Safety of Emulsified Meat Products
  KAYA M., AKKÖSE A., KABAN G.
  International Congress on Food of Animal Origin, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 10 - 13 Kasım 2016, ss.182
 73. The effects of using different levels hazelnut oil on instrumental texture properties of Bologna type sausage
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., AKKÖSE A., KABAN G., KAYA M.
  2nd Congress on Food Structure & Design, 26 - 28 Ekim 2016
 74. The effects of sodium potassium calcium and magnesium chloride salts on the physico chemical microbiological and sensory properties of pastırma
  YALINKILIÇ B., KABAN G., KAYA M.
  2nd Congress on Food Structure & Design, 26 - 28 Ekim 2016
 75. Effects of using sunflower oil on textural properties of Bologna type sausage
  AKKÖSE A., ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., KABAN G., KAYA M.
  2nd Congress on Food Structure & Design, 26 - 28 Ekim 2016
 76. The effects of using different levels of hazelnut oil on instrumental properties of bologna type sausage
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., AKKÖSE A., KABAN G., KAYA M.
  2nd congress on food structure and design, 26 - 28 Ekim 2016
 77. The effects of different chloride salts on lypolytic and proteolytic properties of traditionally produced pastırma
  YALINKILIÇ B., KABAN G., KAYA M.
  2nd Congress on Food Structure & Design, 26 - 28 Ekim 2016
 78. Farklı Klorür Tuzlarının Sucuğun Uçucu Bileşkleri Üzerine Etkileri.
  Şimşek D., KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 12. Gıda kongresi, Edirne, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.511
 79. Yerel Lactobacillus plantarum Suşlarının Antagonistik Aktiviteleri ve Bazı Teknolojik Özellikleri
  KAMILOGLU A., KABAN G., KAYA M.
  12. Gıda Kongresi, Edirne, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.530
 80. Pastırma Üretim Aşamalarında Biyojen Aminler
  Hazar F. y. , Akdoğan A., KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.508
 81. Pediococcus acidilactici S147'nin ısıl işlem görmüş sucuğun bazı kalitatif özellikleri üzerine etkisi
  ÖZ E., Kabil E., KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 12. Gıda kongresi, Edirne, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.502
 82. Antagonistic activities of lactic acid bacteria isolated from Pastirma
  Cinar K., KAYA M., KABAN G.
  European Biotechnology Conference, Letonya, 5 - 07 Mayıs 2016, cilt.231
 83. Effects of Lactobacillus sakei S15 and Staphylococcus xylosus GM92 on volatile compounds and sensory characteristics of heat treated sucuk
  KABAN G., YILMAZ Z. F. , KAYA M.
  International Conference on Food Microbiology, Birleşik Krallık, 8 - 10 Ağustos 2016
 84. Some technological properties of coagulase negative Staphylococci strains isolated from Pastirma
  KABAN G., FETTAHOGLU K., KAYA M.
  European Biotechnology Conference, Letonya, 5 - 07 Mayıs 2016, cilt.231
 85. Mısır Yağı ve Brokoli Kullanılarak Üretilen Salamların Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri
  Şişik Oğraş Ş., Kaya M.
  9. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015, ss.132
 86. Kürleme Karışımında Kırmızıbiber Kullanımının Pastırmanın Uçucu Bileşik Profiline Etkileri
  Sayın E. O. , Kaban G., Kaya M.
  9. Gıda Mühendisleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015, ss.7
 87. Sodyum Oranı Düşürülmüş Tuz Karışımlarının Pastırmanın Katepsin B, B+L ve H aktivitelerine etkileri
  YALINKILIC B., FETTAHOGLU K., KABAN G., KAYA M.
  9. Gıda Mühendisleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015, ss.125
 88. Pastırma Üretiminde KCI, CaCI2 ve MgCI2 Tuzlarının Kullanılabilme İmkanları
  KAYA M., AKSU M. İ. , KABAN G., YALINKILIC B.
  9. Gıda Mühendisleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015, ss.7
 89. Farklı Klorür Tuzları Kullanılarak Üretilen Pastırmaların Uçucu Bileşikleri
  KABAN G., YALINKILIC B., Hazar F. y. , KAYA M.
  9. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015, ss.131
 90. Bitkisel Yağ Rafinasyonunda Membran Teknolojisi
  Yılmaz Ö., KAYA M.
  Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2015, ss.311
 91. Gıda Endüstrisinde Nanokapsülasyon
  Kızılkaya P., KABAN G., KAYA M.
  Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2015, ss.139
 92. The Effect of Lox Sodium Mixtures of Salts on Microbiological Properties of Pastırma During Storage
  KABAN G., KAYA M., AKSU M. İ. , YALINKILIÇ B., HAZAR F. Y.
  The 3nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 Ekim 2015
 93. Effect of Partial Replacement of Sodium Cloride with KCl, MgCl2 and CaCl2 on Lipolysis and Lipid Oxidation in Sliced and Modified Atmosphere Packaged Pastırma
  KAYA M., AKSU M. İ. , KABAN G., AKKÖSE A., YALINKILIÇ B.
  The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015, ss.169
 94. Effects of modified atmosphere packaging on color and sensory properties of pastırma produced with different chloride salts
  KABAN G., KAYA M., YALINKILIÇ B., Fettahoğlu K., ÇİNAR K.
  The 3nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 Ekim 2015, ss.165
 95. Sucuktan bakteriyosin üreten laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu
  GÜLLÜCE M., KAYA M., KABAN G., BARIŞ Ö., KARADAYI M., KAMİLOĞLU A., GENÇ H., FETTAHOĞLU K., ALAYLAR B.
  4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2015, ss.1
 96. Pastırmadan Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu
  GÜLLÜCE M., KAYA M., KABAN G., KARADAYI M., BARIŞ Ö.
  Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Bilecik, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.353
 97. Isolation And Molecular Characterization Of Bacteriocin Producing Lactic Acid Bacteria From Pastırma
  GÜLLÜCE M., KAYA M., KABAN G., BARIŞ Ö., KARADAYI M., KAMİLOĞLU A., GENÇ H., FETTAHOĞLU K., ALAYLAR B.
  Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Bilecik, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.1
 98. Geleneksel Türk Et Ürünleri Sucuk, Pastırma ve Kavurmada Tuz Oranının Azaltılabilme İmkanları
  KAYA M., KABAN G., Yılmaz Z.
  Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Bilecik, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.359
 99. A Bacteriocinogenic Lactic Acid Bacterium from Turkish Traditional fermented sucuk and Its Molecular Characterization
  GÜLLÜCE M., KAYA M., KABAN G., BARIŞ Ö., KARADAYI M., KAMİLOĞLU A., GENÇ H., FETTAHOĞLU K., ALAYLAR B.
  International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2015, 15 - 19 Mayıs 2015
 100. Bitkisel Yağlarda Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar Üzerine Rafinasyon Öncesi İşlemler İle Rafinasyonun Etkileri
  Yılmaz Ö., Şişik Oğraş Ş., Kaya M.
  YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015, ss.27
 101. Emülsiyon tipi et ürünlerinde bitkisel yağ kullanım imkanları
  Öz E., Kaya M.
  YABİTED. II. bitkisel yağ kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015, ss.99
 102. Kür edilmiş et ürünlerinde nitrozaminler
  Öz E., Kaya M.
  5. Gıda güvenliği kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015, ss.188
 103. Bitkisel Yağlarda Aflatoksinler
  Yılmaz Ö., Şişik Oğraş Ş., Kaya M.
  İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.75
 104. Fermente Et Ürünlerinde Enterokoklar ve Bakteriyosinler
  ertekin ö., KABAN G., KAYA M.
  2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.258
 105. Farklı Bölgelere Ait Zeytinyağlarının Yağ Asidi Bileşimi
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., KABAN G., KAYA M.
  2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.11
 106. Gıdalarda tuz oranının azaltılmasına yönelik stratejiler ve ürün güvenliği
  KAYA M., KABAN G.
  2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015
 107. Pastırma ve Benzeri Ürünlerde Proteolizis
  Hazar F. y. , KABAN G., KAYA M.
  2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.261
 108. Isıl Işlem Görmüş Sucuk Üretiminde F Değeri Uygulanması
  Akdoğan A., KAYA M., KABAN G.
  . 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.259
 109. Parça Halde Işlenen Kuru Kür Edilmiş Et Ürünlerinde Lipolizis
  Kabil E., KAYA M., KABAN G.
  2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.260
 110. Identification of Volatile Compounds of Olive Oil From Different Geographic Region
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., KABAN G., KAYA M.
  2nd International Congress on Food Technology, 5 - 07 Kasım 2014
 111. Et Ürünleri Ile Ilgili Tebliğ ve Standartlar
  KAYA M., KABAN G.
  . 3.Et Ürünleri Çalıştayı, Tokat, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, ss.3
 112. Isıl Işlem Görmüş Sucuk ve ısıl Işlem Koşulları
  Kabil E., KABAN G., KAYA M.
  3.Et Ürünleri Çalıştayı, Tokat, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, ss.57
 113. Farklı Proses Şartlarında Üretilen Pastırmaların Uçucu Bileşikleri
  Hazar F. y. , KABAN G., KAYA M.
  3.Et Ürünleri Çalıştayı, Tokat, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, ss.50
 114. Et Endüstrisinde Inovasyon
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  3.Et Ürünleri Çalıştayı, Tokat, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, ss.62
 115. Probiotic meat products
  Sayin B., Kamiloglu A., KAYA M., KABAN G.
  European Biotechnology Congress, Lecce, İtalya, 15 - 18 Mayıs 2014, cilt.185
 116. Catalase positive cocci and volatile compounds in fermented sausages
  Kamiloglu A., Sayin B., KABAN G., KAYA M.
  European Biotechnology Congress, Lecce, İtalya, 15 - 18 Mayıs 2014, cilt.185
 117. Tebliğ ve Standartlarda Sucuk ve Pastırma
  KAYA M., KABAN G.
  4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.27
 118. Farklı Nitrat Seviyelerinin Pastırmanın Bazı Kalitatif Özelliklerine Etkileri
  ÜNAL N., YALINKILIC B., KAYA M., KABAN G.
  4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.1055
 119. Farklı Proses Şartlarının Sucuğun TBARS Değerine Etkileri,
  Kaban G., Kaya M.
  Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012, ss.575
 120. Nitrat veya Nitrit Kullanılarak Üretilen Sucuklarda Micrococcus/ Staphylococcus'ların Gelişme Durumu
  Kaban G., Kaya M.
  Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012, ss.574
 121. Farklı Hayvansal Yağlar Kullanılarak Üretilen Kavurmaların Yağ Asidi Kompozisyonu
  OGRAS S. S. , YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  III. Geleneksel Gıdalar sempozyumu, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.255
 122. Cağ Kebabı
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  III.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.67
 123. Isıl İşlem Görmüş Sucuk Benzeri Ürünün Gıda Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
  KABAN G., YALINKILIC B., KAYA M.
  3.Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2012, ss.69
 124. Vakum Ambalajlanmış Taze Etlerde Clostridium estertheticum’un Kontrolü
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  3.Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2012, ss.94
 125. Farklı Hayvansal Yağlar Kullanılarak Üretilen Kavurmaların Uçucu Bileşikleri
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., KABAN G., KAYA M.
  7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2011, ss.42
 126. Farklı Proses Şartlarında Olgunlaştırılan Sucukların Tekstürel Özellikleri
  KABAN G., KARAOĞLU M. M. , KAYA M.
  7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2011, ss.93
 127. Volatile Compounds of Hazelnut Oil
  ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., KABAN G., KAYA M.
  9th Euro Fed Lipid Congress, 18 - 21 Ekim 2011
 128. The Effect of Different Animal Fats on Sensory Properties of Kavurma-A Turkish Meat Product
  Şişik Oğraş Ş., Yalınkılıç B., Kaban G., Kaya M.
  4th International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2011, ss.1-3
 129. Kekik (Thymus vulgaris L.) kullanımının sucuğun kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerine etkisi.
  ÖZ F., KAYA M., AKSU M. İ.
  1. Et Ürünleri Sucuk Çalıştay, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2010
 130. Dilimlenmiş Salamlarda L.monocytogenes’in Gelişimi Üzerine L.Sakei nin Etkisi
  KAYA M., KABAN G., LUCKE F.
  2.Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2010, ss.32
 131. Heterocyclic aromatic amines in rainbow trout cooked by different methods to various levels.
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  1st International Congress on Food Technology, 3 - 06 Kasım 2010
 132. Geleneksel Sucuklardan İzole Edilen Bakterilerin Sucuk Üretiminde Starter Kültür Olarak Kullanılabilme İmkanları
  KABAN G., KAYA M.
  1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2010, ss.5
 133. Farklı Nitrit Dozları ve Starter Kültür Kullanımının Sucukta Escherichia coli O157:H7 nin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  ÖZ F., KAYA M., AKSU M. İ.
  1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2010, ss.70
 134. Kekik (Thymus vulgaris L.)Kullanımının Sucuğun Kimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi
  ÖZ F., KAYA M., AKSU M. İ.
  1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2010, ss.73
 135. Farklı Oranlarda Portakal Lifi ve Kuyruk Yağı Kullanımının Sucuğun Tekstürel Özellikleri Üzerine Etkileri
  YALINKILIC B., KABAN G., KARAOĞLU M. M. , KAYA M.
  1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2010, ss.10
 136. Sucukta Patojen Bakteriler
  KAYA M.
  1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2010, ss.2
 137. Heterocyclic aromatic amines in rainbow trout cooked by different methods to various levels.
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  1st International Congress on Food Technology, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2010, ss.537
 138. The use of Orange Fiber in Sucuk Production
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  1st International Congress on Food Technology, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2010, ss.4
 139. Effects of different food additives and frying temperatures on the formation of heterocyclic aromatic amines in chops.
  ÖZ F., KAYA M.
  1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 15 - 17 Nisan 2010
 140. The Effects of Different Food Additives and Fat Levels on Formation of Heterocyclic Aromatic Amines in Köfte Fried at Different Temperatures
  ÖZ F., KAYA M.
  1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.1077
 141. Sucuk Üretiminde Portakal Lifi Kullanımının Duyusal Özellikler Üzerine Etkisi
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.357
 142. Effects of Different Food Additives and Frying Temperatures on the Formation of Heterocyclic Aromatic Amines in Chops
  ÖZ F., KAYA M.
  1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.1078
 143. Gıda Sanayinin Teknolojik Analizi
  KAYA M., Artık N., Karakaya M., OGRAS S. S. , YALINKILIC B.
  Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Ocak 2010, ss.1113-1123
 144. Et Ürünlerinde Fonksiyonel Bileşiklerin Kullanımı
  YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.
  6.Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009, ss.235
 145. Salam Üretiminde Mısırözü Yağı ve Brokoli Kullanım İmkanları
  Şişik Oğraş Ş., Kaya M., Karaoğlu M. M.
  6.Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009, ss.179
 146. Fındık Yağı ve Fonksiyonel Bileşenleri
  SISIK S., KAYA M.
  6.Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009, ss.181
 147. Pastırmada Koagülaz Negatif Stafilokoklar ve Fonksiyonları
  KABAN G., KAYA M., YALINKILIC B.
  II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.116-121
 148. Fonksiyonel Et Starter Kültürleri
  YALINKILIC B., KAYA M., KABAN G.
  II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.857
 149. The Effect of Starter Culture on Volatile Compounds in Sucuk
  KABAN G., KAYA M.
  3rd International Congress on Food and Nutrition, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2009, ss.153
 150. The Effect of Staphylococcus carnosus on Volatile Profile of Sucuk
  KABAN G., KAYA M.
  First European Food Congress, Ljubljana, Slovenya, 4 - 09 Kasım 2008, ss.81
 151. Sucuk ve pastırmanın nem adsorpsiyon izotermlerinin incelenmesi
  POLATOĞLU B., BEŞE A. V. , AKTAŞ N., KAYA M.
  UKMK-8 Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, 2008., Türkiye, 26 - 28 Ağustos 2008
 152. Sucuk ve Pastırmanın Nem Adsorpsiyon İzotermlerinden Yararlanarak Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi
  POLATOĞLU B., BEŞE A. V. , KAYA M., AKTAŞ N.
  8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), 26-29 Ağustos 2008, Malatya, Malatya, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2008, ss.431-432
 153. Potasyum Sorbat Uygulamasının Vakum ve Modifiye Atmosferde Ambalajlanmış Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkisi
  ÇARBAŞ A., KABAN G., KAYA M., YANIK T.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008
 154. Staphylococcus carnosus’un Sucuğun Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi
  KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.509
 155. Effect of Chitosan Coating on Chemical and Microbiological Properties of Atlantic Bonito (Sarda Fillets)
  Hisar Ş. A. , Hisar O., Kaban G., Alak G., Kaya M.
  1st International Congress of Seafood Technology, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2008, ss.274
 156. Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.505
 157. Piliçlerin Standart Parçalama Ürünleri Üzerine Değişik Düzeylerde Probiyotikle Besleme ve Farklı Yaşlarda Kesimin Etkileri.
  AKSU M. İ. , Karaoğlu M., ESENBUĞA N., MACİT M., KAYA M.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.517
 158. Et ve Et Ürünlerinde Shiga Toxin Üreten Escherichia coli (STEC)
  KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.839
 159. Farklı Pişirme Metotlarının Kuzu Etinde Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri.
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.507
 160. Emülsiyon Tipi Et Ürünlerinde Listeria monocytogenes ve Kontrolü.
  KAYA M., KABAN G.
  Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.837
 161. Effects of different cooking procedures and levels on the formation of heterocyclic aromatic amines in rainbow trouts.
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  1st International Congress of Seafood Technology, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2008, ss.115-119
 162. Hayvansal Gıdaların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi
  KAYA M.
  1. Ulusal Zoonoz Kongresi, Erzurum, Türkiye, 3 - 06 Aralık 2007, ss.144
 163. Fermente ve Kuru Et Ürünlerinde Katalaz Pozitif Koklar
  KABAN G., KAYA M.
  5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2007, ss.323-329
 164. Volatile Compounds in Pastırma
  KABAN G., KAYA M.
  II. International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007, ss.216
 165. Effects of different cooking procedures on the formation of heterocyclic aromatic amines in beef.
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  2nd International Food and Nutrition Congress, 24 - 26 Eylül 2007
 166. Cooked foods and cancer.
  KAYA M., ÖZ F.
  The FEBS Journal, 18 Eylül 2006
 167. Nutritional Value of Pastirma,A Traditional Turkish Cured-Dried Meat Product
  AKSU M. I. , KAYA M.
  13th World Congress of Food Science and Technology, Nantes, Fransa, 17 - 21 Eylül 2006, ss.13
 168. Mutagenic and carcinogenic heterocyclic aromatic amines
  OZ F., Kaya M.
  31st Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), İstanbul, Türkiye, 24 - 29 Haziran 2006, cilt.273, ss.301-302
 169. Sucuk Üretiminde Urtica dioica L.(Isırgan Otu) Kullanımının S.aureus Gelişimi Üzerine Etkisi
  KABAN G., AKSU M. İ. , KAYA M.
  Türkiye 9.Gıda Kongresi, Bolu, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2006, ss.303-306
 170. Pastırmadan Katalaz Pozitif Kokların İzolasyonu ve İdentifikasyonu
  KABAN G., AKSU M. İ. , KAYA M.
  Türkiye 9.Gıda Kongresi, Bolu, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2006, ss.481-484
 171. Su ürünlerinde polisiklik aromatik hidrokarbonlar
  ÖZ F., KAYA M.
  XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005
 172. Su Ürünlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
  ÖZ F., KAYA M.
  XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005, ss.54
 173. HACCP in Sucuk Production
  KABAN G., ÖZ F., KAYA M.
  I. International Food and nutrition Congress, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2005, ss.124
 174. Polycyclic aromatic hydrocarbons in meat and meat products
  ÖZ F., KABAN G., KAYA M.
  1st International Food and Nutrition Congress, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2005, ss.143
 175. Vakum ambalajlanmış gökkuşağı alabalığı filetolarında Lactobacillus sakei Lb 706 nın Listeria monocytogenes in davranışı üzerine etkisi
  ARAS HİSAR Ş., KABAN G., HİSAR O., YANIK T., KAYA M.
  XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2005
 176. Sucuk Üretiminde Starter Kültür Kullanımının Staphylococcus aureus’ un Gelişimi Üzerine Etkisi
  KABAN G., KAYA M.
  Gıda Kongresi 2005, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2005, ss.187
 177. Isıl işlem uygulanmış et ve et ürünlerinde heterosiklik aromatik aminler.
  ÖZ F., KAYA M.
  8. Gıda Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004
 178. The effects of storage temperature and modified atmosphere packaging on total bacterial flora and color values of rainbow trout Oncorhynchus mykiss fillets
  ARAS HİSAR Ş., HİSAR O., YANIK T., KAYA M.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2004
 179. Erzurum İlindeki Bazı Ticari Gökkuşağı Alabalığı(Oncorhynhus mykiss) Çiftliklerinin Yetiştiricilik Suyu,Yem ve Balıklarının Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi
  Çarbaş A., YANIK T., KAYA M.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004, ss.82
 180. Broiler Karkası İle Vakum ve Aerobik Ambalajlanmış Göğüs ve Baget Etlerinin Renk Özellikleri Üzerine Rasyonda Probiyotik Kullanımının Etkileri
  AKSU M. İ. , Karaoğlu M., KAYA M., ESENBUĞA N., KURBANOĞLU E. B.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004, ss.76
 181. Broiler Karkas,Göğüs ve bagetlerin L*,a* ve b* Değerleri Üzerine Rasyonda Koç Boynuz Hidrolizatı (Ram Horn Hydrolysate,RHH) Kullanımının Etkileri
  AKSU M. İ. , Karaoğlu M., KAYA M., ESENBUĞA N., KURBANOĞLU E. B.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004, ss.77
 182. Isıl İşlem Uygulanmış Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aromatik Aminler
  ÖZ F., KAYA M.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004, ss.82
 183. Broiler Göğüs ve Baget Etlerinin Bazı Kalite Özellikleri üzerine Rasyonda Probiyotik Kullanımının Etkileri
  AKSU M. İ. , Karaoğlu M., KAYA M., ESENBUĞA N., KURBANOĞLU E. B.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004, ss.78
 184. Et ve Et Ürünlerinde Biyojen Aminler
  GENCCELEP H., KAYA M.
  Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004, ss.81
 185. Modifiye atmosferde ambalajlamanın gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss filetolarının mikrobiyolojik özelliklerine etkisi
  ARAS HİSAR Ş., HİSAR O., KAYA M., YANIK T.
  3. Gıda Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2003
 186. Vakfıkebir Ekmeğinin Mikrobiyolojik Özellikleri
  DİKBAŞ N., KOTANCILAR H. G. , KAYA M., KARAOĞLU M. M.
  XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2003
 187. Probiyotik Bakterilerin Sucuk Üretiminde Kullanım İmkanları
  Öztürk Er H., KAYA M., AKSU M. İ.
  13. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2003, ss.50
 188. Modifiye Atmosferde Ambalajlamanın Dondurulmuş Çözündürülmüş Etlerden Üretilen Pastırmanın Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisi
  KAYA M., AKSU M. İ.
  13. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2003, ss.18
 189. Modifiye atmosferde ambalajlamanın gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss filetolarının TVB N ve TBARS değerleri üzerine etkisi
  ARAS HİSAR Ş., HİSAR O., YANIK T., KAYA M.
  I. Ulusal Gıda ve Besleme Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2003
 190. Et Teknolojisinde Koruyucu Kültürler ve Bakteriyosinler
  Tekin Kasil D., KAYA M.
  Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2002, ss.869
 191. Türk Sucuğu Üretiminde Isırgan Otu (Urtica Dioica L.) Kullanımının Sucuğun Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisi
  AKSU M. İ. , KAYA M.
  Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2002, ss.847
 192. İntramuscular Bağ Dokusunun Denatürasyon Özellikleri Üzerine pH ve Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Etkisi
  AKTAŞ N., KAYA M.
  Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2002, ss.439
 193. Farklı Oranlarda Sarımsak İçeren Çemenlerde Escherichia coli O157:H7’nin İnhibisyonu
  AKSU M. İ. , KAYA M., ÖZ F.
  12. Biyoteknoloji Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2001, ss.93
 194. Pastırma ve Çemende Escherichia coli O157:H7 nin İnhibisyonu Üzerine Araştırmalar
  AKSU M. İ. , KAYA M., ÖZ F.
  12. Biyoteknoloji Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2001, ss.23-24
 195. Sucuk Üretim Prosesinde E. coli O157:H7 nin Gelişme Durumu
  Kaya M.
  IX. KÜKEM Biyoteknoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 6 - 09 Eylül 1999, ss.41-46
 196. Değişik Firmalara Ait Sosislerin Kimyasal Özelliklerinin Tespiti
  Dabanlıoğlu G., KAYA M.
  Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Türkiye, 14 - 18 Eylül 1998, ss.1668-1676
 197. Dilimlenmiş ve Vakum Uygulanarak Ambalajlanmış Pastırmalarda Listeria monocytogenes’in Gelişme Durumu
  KAYA M., AKSU M. İ.
  10. KÜKEM Kongresi, Mersin, Türkiye, 25 - 27 Eylül 1997, ss.3
 198. Değişik Firmalara Ait Sosislerin Mikrobiyolojik Kalite Yönünden İncelemesi
  Dabanlıoğlu G., KAYA M.
  10. KÜKEM Kongresi, Mersin, Türkiye, 25 - 27 Eylül 1997, ss.86
 199. Dönerde Listeria ve Salmonella Aranması
  Küpeli V., KAYA M.
  10.KÜKEM Kongresi, Mersin, Türkiye, 25 - 27 Eylül 1997, ss.88
 200. Değişik Firmalara Ait Salamların Mikrobiyolojik Kalite Açısından İncelenmesi ve Bazı Kimyasal Özelliklerinin Tespiti
  Dabanlıoğlu G., KAYA M.
  Gıda Mühendisliği III. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Eylül 1997, ss.231-236
 201. Yaprak Dönerin Kimyasal Bileşimi ve Mikrobiyolojik Kalitesi
  Küpeli V., KAYA M.
  Gıda Mühendisliği III. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Eylül 1997, ss.140-146
 202. Sucuk Üretiminde Starter Kültür Kullanımının ve Farklı Nitrit Dozlarının L. monocytogenes’in Gelişimi Üzerine Etkileri
  KAYA M., Gökalp H. Y. , AKSU M. İ.
  Et ve Et Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ekim 1996, ss.65-72
 203. Farklı Laktik Starter Kültürler Kullanılarak Üretilen Sucuklarda L. monocytogenes’in Davranışı
  KAYA M., Gökalp H. Y. , AKSU M. I.
  Et ve Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ekim 1996, ss.73-80
 204. Parça Halinde İşlenen Kür Edilmiş Çiğ Et Ürünleri
  KAYA M., AKSU M. İ. , Gökalp H. Y.
  Et ve Et Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ekim 1996, ss.26-34
 205. Laktik Asit Bakterilerinin Listeria monocytogenes’e Karşı Antagonistik Aktivitesi
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  9. KÜKEM Kongresi, Denizli, Türkiye, 20 - 22 Eylül 1995, ss.66
 206. Sucuktan İzole Edilen Pediococcus pentosaceus’ un Listeria monocytogenes Suşlarına Karşı Antagonistik Aktivitesi
  CON A., Gökalp H. Y. , KAYA M.
  9. KÜKEM Kongresi, Denizli, Türkiye, 20 - 22 Eylül 1995, ss.68
 207. Sucuk Üretiminde Starter Kültür Kullanımının Listeria monocytogenes’in Gelişimi Üzerine Etkisi
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  9. KÜKEM Kongresi, Denizli, Türkiye, 20 - 22 Eylül 1995, ss.60
 208. Pre ve Postrigor Kasın Çeşitli Emülsiyon Özellikler Üzerinde Dondurarak Depolama Süresinin Etkisi
  ZORBA Ö., KAYA M., Gökalp H. Y.
  II.Gıda Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Eylül 1995, ss.55-56
 209. Sucuk Üretiminde Nitrat Kullanımının Listeria monocytogenes’in Çoğalımı Üzerine Etkisi
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  8. KÜKEM Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Eylül 1993, ss.80
 210. Sucuklardan Listeria monocytogenes ve diğer Listeria Türlerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu
  CON A., KAYA M., Gökalp H. Y.
  8. KÜKEM Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Eylül 1993, ss.78
 211. Enterokokların Listeria monocytogenes’e Karşı Antibakteriyel Etkisi
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  8. KÜKEM Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Eylül 1993, ss.84
 212. Farklı Oranlarda Sarımsak ve Yağ Katılımının Köftelerde Listeria monocytogenes’in Çoğalımı Üzerine Etkisi
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  8. KÜKEM Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Eylül 1993, ss.82
 213. Gıda Kalite Kontrolü, Mevzuat ve Özellikle Et ve Et Ürünlerinde Dünyada Bazı Temel Mevzuat Değerleri
  Gökalp H. Y. , Yılmaz İ., KAYA M.
  Gıda Mevzuatımızda Aksayan Hususlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 2 - 03 Haziran 1992, ss.155-176
 214. Bazı Et Ürünlerinde Listeria monocytogenes in Aranması Karakterizasyonu ve Kontrolü Üzerine Araştırmalar
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  2.Uluslararası Gıda Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 03 Ekim 1991, ss.89
 215. Taze ve Dondurularak Muhafaza Edilen Sığır ve Koyun Karkaslarında Bazı Patojen ve Non-patojen Mikroorganizma Sayıları ve pH Değerlerinin Belirlenmesi
  ZORBA Ö., KAYA M., Gökalp H. Y.
  7. KÜKEM Kongresi, Adana, Türkiye, 16 - 18 Eylül 1991, ss.86
 216. Dilimlenmiş ve Vakum Ambalajlanmış Salamlarda Listeria monocytogenes in Çoğalması Üzerine Lactobacillus sakei Suşlarının Etkisi
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  7. KÜKEM Kongresi, Adana, Türkiye, 16 - 18 Eylül 1991, ss.88
 217. Normal ve Koyu Kesim Problemi Olan Vakum Ambalajlanmış Sığır Parça Etlerinde Listeria monocytogenes in Çoğalma Durumu
  KAYA M., Gökalp H. Y.
  7. KÜKEM Kongresi, Adana, Türkiye, 16 - 18 Eylül 1991, ss.84
 218. Verhalten von Listerien bei Fleisch und Fleischerzeugnissen in Vakuumverpackung
  SCHMIDT U., KAYA M.
  Bundesanstalt für Fleischforshung, Kulmbach, Almanya, 7 - 10 Mayıs 1990, ss.21-22
 219. Erzurum Piyasasında Tüketime Sunulan Sığır Kıymalarının Bazı Saprofit ve Patojen Mikroorganizma İçerikleri, pH ve Yağ Değerleri
  Gökalp H. Y. , YETIM H., KAYA M.
  Gıda Sanayi Araştırma-Geliştirme Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Kasım 1989, ss.183-201
 220. Bedeutung des Vorkommens von Listerien bei Fleisch und Fleischerzeugnissen
  Leistner L., SCHMIDT U., KAYA M.
  30.Arbeistatung des Arbeitgebietes Lebensmittelhygiene der Deutschen veterinarmedizinischen Gesellschaft, Partekirchen, Almanya, 25 - 27 Eylül 1989, ss.229-234
 221. Listerien bei Fleisch und Fleischerzeugnissen
  Leistner L., SCHMIDT U., KAYA M.
  Bundesanstalt für Fleischforshung, Kulmbach, Almanya, 24 - 27 Nisan 1989, ss.20-21
 222. Çeşitli Seviyelerde Yağsız Soya Unu Katılan Sosis Emülsiyonlarının ve Üretilen Sosislerin Bazı Fiziksel, Kimyasal, Duyusal Özellikleri ve PER Değerleri
  Gökalp H. Y. , Yetim H., KAYA M.
  1. Uluslararası Gıda Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 4 - 06 Nisan 1989, ss.220-230

Ansiklopedide Bölümler

 1. Encyclopedia of Biotechnology in Agriculture and Food
  KABAN G., KAYA M., Lücke F.
  Crc Hoover Press, ss.1-4, 2012

Yönetilen Tezler

Kaya M., Nanokompozit Kaplama Materyallerinin Alabalık Filetolarında Kullanım İmkânları, Doktora, P.Kızılkaya(Öğrenci), 2020
Kaya M., Isıl işlem görmüş sucukta yerel laktik asit bakteri suşlarının Staphylococcus aureus'un gelişimine etkileri, Yüksek Lisans, Y.AKYOL(Öğrenci), 2020
Kaya M., Pastırmanın Bazı Kalite Özelliklerine Tuz İçeriğinin Etkisi, Doktora, E.Kabil(Öğrenci), 2019
Kaya M., Sığır Eti Köftelerinde Chia Unu Kullanımı ve Pişirme Süresinin Kalitatif Özellikler ve Akrilamid oluşumuna etkileri, Yüksek Lisans, B.Katmer(Öğrenci), 2019
Kaya M., Farklı Uçucu Yağ Kaynaklarının Yarrowia lipolytica Suşlarının Lipid Üretim Kapasitesine Etkileri , Doktora, Ö.Yılmaz(Öğrenci), 2019
Kaya M., Berberis vulgaris'in Frankfurter Tipi Sosisin Kalitatif Özelliklerine Etkisi, Doktora, R.Jaberi(Öğrenci), 2019
KAYA M., Pastırma Üretiminde transglutaminaz enziminin kullanılması, Doktora, F.Yağmur(Öğrenci), 2018
KAYA M., Isıl işlem görmüş sucuk üretiminde farklı iç sıcaklık uygulamalarının ürün özelliklerine etkileri, Yüksek Lisans, Ü.ARMUTCU(Öğrenci), 2018
KAYA M., Kas tipinin pastırmanın proteolitik değişimleri ve bazı kalitatif özelliklerine etkisi, Doktora, E.ÖZ(Öğrenci), 2018
KAYA M., Fermente sucukta nitrozamin oluşumuna karabiber seviyesi, sodyum askorbat kullanımı ve pişirme derecesinin etkileri, Doktora, S.SALLAN(Öğrenci), 2018
KAYA M., Farklı oranlarda toz kırmızıbiber (Capsicum annuum L.) içeren kürleme karışımlarının pastırmanın kalitatif özellikleri ve raf ömrü üzerine etkileri, Doktora, E.Olcay(Öğrenci), 2018
KAYA M., Manda etinin sucuğun fiziko-kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikler iile uçucu profiline etikisi, Yüksek Lisans, İ.ŞİMŞEK(Öğrenci), 2017
KAYA M., Yerel Lactobacillus plantarum suşlarının antagonistik aktiviteleri ile teknolojik özelliklerinin belirlenmesi ve fermente sucuk üretiminde Listeria monocytogenes'in gelişimine etkilerinin araştırılması, Doktora, A.Kamiloğlu(Öğrenci), 2016
Kaya M., Güven A., Elma, ayva ve muz meyvelerine uygulanan ozmotik dehidrasyon ön-işleminin bu meyvelerin kalite parametreleri üzerine etkisi ve kinetik modellemesi, Doktora, F.Ak(Öğrenci), 2016
KAYA M., Pastırmadan enterokokların izolasyonu/identifikasyonu ve karakterizasyonu, Doktora, Ö.Ertekin(Öğrenci), 2016
KAYA M., Farklı bölgelere ait zeytinyağlarının uçucu bileşikleri ile diğer bazı kalitatif özelliklerinin belirlenmesi, Doktora, Ş.Şişik(Öğrenci), 2014
KAYA M., Farklı klorür tuzları kullanılarak üretilen pastırmaların uçucu profili, enzim aktivitesi ve diğer bazı kalitatif özellikleri, Doktora, B.Yalınkılıç(Öğrenci), 2014
KAYA M., Pastırma üretiminde biyojen amin oluşumu ve bazı kalitatif özellikler üzerine farklı proses şartlarının etkileri, Yüksek Lisans, F.Yağmur(Öğrenci), 2014
KAYA M., Pastırmadan laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve identifikasyonu, Yüksek Lisans, E.Sınmaz(Öğrenci), 2013
KAYA M., Vakum ve modifiye atmosferde ambalajlama yöntemlerinin manda kıymasının raf ömrü üzerine etkileri, Yüksek Lisans, R.Jaberi(Öğrenci), 2013
KAYA M., Sucuk üretiminde portakal lifi kullanımı, Yüksek Lisans, B.Yalınkılıç(Öğrenci), 2009
KAYA M., Salam üretiminde mısırözü yağı ve brokoli kullanım imkanları, Yüksek Lisans, Ş.Şişik(Öğrenci), 2008
KAYA M., Geleneksel olarak üretilen sucuklardan laktik asit bakterileri ile katalaz pozitif kokların izolasyonu-identifikasyonu, üretimde kullanılabilme imkanları ve uçucu bileşikler üzerine etkileri, Doktora, G.Kaban(Öğrenci), 2007
Kaya M., Gürakan C., Domates ve domates tohumlarında genetik modifikasyonun tespiti ve CRY1AC ve SAMK genlerinin gen ve konstrakt spesifik PZR yöntemleri ile saptanması, Yüksek Lisans, E.Uçkun(Öğrenci), 2007
KAYA M., Sucuk üretiminde değişik starter kültürler ve farklı nitrit seviyelerinin biyojen amin oluşumu üzerine etkileri, Doktora, H.Gençcelep(Öğrenci), 2006
KAYA M., Farklı sıcaklıklarda pişirilen taze et ürünlerinde baharat kullanımının heterosiklik aromatik aminlerin oluşumu üzerine etkisi, Doktora, F.Öz(Öğrenci), 2006
KAYA M., Sucuk üretim teknolojisinde bakteriyosin üreten laktik kültür kullanımının Staphylococcus aureus'un gelişimi ve toksin üretimi üzerine etkisi, Yüksek Lisans, G.Kaban(Öğrenci), 2004
KAYA M., Sucuk üretiminde HACCP uygulamaları, Yüksek Lisans, İ.Çayır(Öğrenci), 2003
KAYA M., Modifiye atmosferde ambalajlamanın gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetolarının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerine etkisi, Doktora, Ş.Aras(Öğrenci), 2002
KAYA M., Probiyotik bakterilerin sucuk üretiminde kullanım imkanları, Yüksek Lisans, H.Öztürk(Öğrenci), 2002
KAYA M., Et teknolojisinde koruyucu kültürler ve bakteriyosinler, Yüksek Lisans, D.Kasil(Öğrenci), 2001
KAYA M., Sucuk üretiminde Escherichia coli O157:H7'nin gelişimi üzerine farklı nitrat dozlarının ve starter kültür kullanımının etkisi, Doktora, G.Apaydın(Öğrenci), 2001
KAYA M., Stenotrophomonas maltophilia, Brevibacllus agri, Micrococcus lylae suşlarının patojenitesi ile Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üzerinde oluşturulan enfeksiyonların laboratuvar ve klinik yönünden araştırılması, Doktora, A.Çiltaş(Öğrenci), 2000
KAYA M., Sucuk üretim teknolojisinde farklı nitrit dozlarının Escherichia coli O157:H7'nin gelişimi üzerine etkisi, Yüksek Lisans, F.ÖZ(Öğrenci), 2000
KAYA M., Pastırma üretiminde starter kültür kullanım imkanlarının araştırılması, Doktora, M.İrfan(Öğrenci), 1999
KAYA M., Et ve et ürünlerinde Escherichia coli O157:H7, Yüksek Lisans, N.Atılgan(Öğrenci), 1999
KAYA M., Çeşitli asit ve tuzlarının sığır etlerinin fiziksel-duyusal özelliklerine etkileri ile bağ dokusunun yapısında oluşturduğu kimyasal ve fizikokimyasal değişmelerin araştırılması, Doktora, N.Aktaş(Öğrenci), 1999
KAYA M., Değişik firmalara ait salam ve sosislerin mikrobiyolojik kalite açısından incelenmesi ve bazı kimyasal özelliklerinin tespiti, Yüksek Lisans, G.Dabanlıoğlu(Öğrenci), 1996
KAYA M., Yaprak dönerin kimyasal bileşimi ve mikrobiyolojik kalitesi, Yüksek Lisans, V.Küpeli(Öğrenci), 1996

Araştırma Alanları

Gıda Mühendisliği, Gıda Bilimleri, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Teknolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, Et ve Et Ürünleri Teknolojisi