Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Human Cutaneous Anthrax, the East Anatolian Region of Turkey 2008-2014

VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, vol.16, no.1, pp.42-47, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Unusual cause of fatal anthrax meningitis

CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY, vol.34, no.1, pp.77-79, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A RARE CAUSE OF BLINDNESS: CUTANEOUS ANTHRAX

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, vol.31, no.6, pp.1299-1302, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Meningitis following spinal anaesthesia in an obstetric patient

TROPICAL DOCTOR, vol.44, no.3, pp.179-181, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Transient bradycardia in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.42, no.5, pp.753-756, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Management of Brucella endocarditis: results of the Gulhane study

INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, vol.40, no.2, pp.145-150, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Cutaneous anthrax patients in Eastern Anatolia, Turkey: a review of 44 adults cases

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.42, no.1, pp.39-45, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Hepatitis C Virus Related Liver Dysfunction During Chemotherapy for Hodgkin's Lymphoma

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, vol.22, no.1, pp.58-61, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Short-Term Treatment and Sustained Virologic Response in Two Chronic Hepatitis C Cases

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.27, no.1, pp.92-94, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Anthrax in eastern Turkey, 1992-2004

EMERGING INFECTIOUS DISEASES, vol.11, no.12, pp.1939-1941, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The effectiveness of electroneuromyography in the early diagnosis of diabetic foot development

HEALTH SCIENCES MEDICINE, vol.4, no.2, pp.213-218, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ TANISIYLA İZLENEN HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH, vol.4, no.3, pp.320-327, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An Evaluation of Mean Platelet Volume, Sedimentation, and CRP in Brucellosis Patients

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol.4, no.10, pp.479-483, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hipofiz Adenomunun Eşlik Ettiği Menenjit Olgusu

MJIMA, vol.8, pp.211, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trakeostomiyle Takip Edilen Deri Şarbonu Olgusu

Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, vol.8, no.1, pp.211, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İmmünosüpresif Hastada Masif Hemoptizi ile Seyreden İnvazif Pulmoner Aspergilloz Olgusu

MJMA, vol.8, no.1, pp.121-122, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ailede Şarbon Salgını

MJIMA, vol.6, pp.165, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Cutaneous Anthrax on Eyelid in a Pregnant Woman

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.48, no.2, pp.142-144, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Assessment of Patients with Hepatitis D

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, vol.21, no.3, pp.80-84, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A nosocomial outbreak of Crimean-Congo hemorrhagic fever

Journal of Microbiology and Infectious Diseases, vol.5, pp.5-9, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Familial Outbreak of Cutaneous Anthrax In Eastern Turkey

Sakarya Medical Journal, vol.5, no.1, pp.10-14, 2015 (Other Refereed National Journals)

Askeri Birlikte Kızamık Salgını

Eurasian Journal of Family Medicine, vol.3, no.1, pp.61-64, 2014 (Other Refereed National Journals)

Cutaneous Anthrax Cases Leading Compartment Syndrome

Journal of Microbiology and Infectious Diseases, vol.3, no.4, pp.214-217, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akut Viral Hepatit A Seyri Esnasında Görülen Akut Taşsız Kolesistit

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, vol.19, no.3, pp.156-158, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sporadik Bir Bölgede Dört İmport Sıtma Olgusu

Turkish Journal of Parasitology, vol.37, no.2, pp.161-164, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Akut Hepatit Tanısıyla İzlenen Olguların Değerlendirilmesi

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, vol.18, no.2, pp.111-114, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Evaluation of cases diagnosed with acute viral hepatitis

ViralHepatit, vol.18, 2012 (Other Refereed National Journals)

Reanimasyon Ünitemizde 2002 hastane infeksiyonları

Hastane infeksiyonları dergisi, vol.8, pp.252-255, 2004 (Other Refereed National Journals)

Brucella orşiti: İki olgu sunumu

İnfeksiyon Dergisi / Turkish Journal of Infection, vol.18, no.1, pp.117-119, 2004 (Other Refereed National Journals)

Aerob bacterial and fungal throat flora of the patients with leukemia and lymphoma

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.12, no.2, pp.73-77, 1994 (Other Refereed National Journals)

Bacterial and fungal flora of the patients with leukemia and lymphoma

Turk J Med Res, vol.12, no.2, pp.73-77, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Biosensors for Diagnostics and Monitoring of COVID-19

4 International Symposium onAdvanced Materials and Nanotechnology 2020, 1 - 03 December 2020

Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesindeki Beş Yıllık EnfeksiyonOranları

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU“ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.177-178

Sarkoidoz veya Tüberküloz: Sarkoidoz Tedavisi Altında PottHastalığı Tanısı Konulan Bir Olgu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.101

“Diyabetik El” Komplikasyonlu Bir Olgu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU“ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.104

Diyaliz Hastasında Kateter İlişkili Endokardit: Olgu Sunumu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.208

Anti-Tümör Nekroz Faktör Kullanımında Latent TüberkülozTedavisi: Olgu Sunumu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU“ULUSLARARASI KONGRE, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.114

Üç Deri Şarbonu Olgusu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.240

Determination of Polyclinic Patients’ Knowledge Levels of and Behaviors toward Adult Immunization

IFID 2019 International Forum on Infectious Diseases, İstanbul, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.31-32 Creative Commons License

Yoğun Bakım Enfeksiyonları

XX.TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 19 March 2019, pp.462-463

Different face of Cutaneous Tuberculosis

27. EADV CONGRESS PARİS, Paris, France, 12 - 16 October 2018

Şarbon: Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hala Önemini KoruyanBir Zoonoz

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, pp.121-122

Şarbon olan iki olgu:eşi ve kendisi

7. EKMUD uluslararası kongresi, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.251

Kronik Hepatit C Hastalarının Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

7. Türkiye EKMUD Uluslar arası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 May - 13 August 2018, vol.8, pp.81

Trakeostomiyle Takip Edilen Deri Şarbonu Olgusu

7. EKMUD Uluslararası Kongresi, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.211

Cerrahların Amputasyon Önerdiği Hastanın Akıbeti

V. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, Turkey, 3 - 06 May 2018

Ameliyathanede Yapılan Temizlik Değerlendirilmesinde Flöresan İşaretleme Sistemi

10.Uluslarası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 03 December 2017

Ailede Şarbon Salgını

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, Turkey, 4 - 08 April 2017

Kanseri Taklit Eden Metastatik Kist Hidatik

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, Turkey, 4 - 08 April 2017

Erişkinlerde Nadir Bir Kronik İshal Nedeni: Çölyak Hastalığı

XVIII. TürkKlinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 22 - 26 March 2017

Tu berku loz Menenjit Olgu Sunumu

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, 11 - 15 May 2016

Botulismus Olgu Sunumu

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, 11 - 15 May 2016

Tüberküloza Bağlı Psoas Absesi Olgusu

6. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Beş Miliyer Tüberküloz Olgusu

6. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Diabetik Polinöropatiye Sekonder Gelişen Diabetik Ayak İnfeksiyonlu Olgu

IV. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu 2016, Turkey, 5 - 07 May 2016

İki Ampütasyon Gereken Diyabetik Ayaklı Bir Olgu Sunumu

IV. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu 2016, Turkey, 5 - 07 May 2016

AIDS Evlilik ve Aşkı Öldürür mü

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2016, Turkey, 24 - 27 March 2016, pp.72

Çözüm Bekleyen Delta İnfeksiyonu

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Turkey, 24 - 27 March 2016, pp.150

Yaşlılar Zona Aşısı Olmaya

İnfeksiyon Dünyası Çalışyayı 2016, Turkey, 24 - 27 March 2016, pp.218

Delta mı Baskın Yoksa Hepatit B mi

XIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 17 - 20 March 2016, pp.131

Hepatit A lı Hastalar İleri Yaşa mı Kayıyor

XIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 March 2016, pp.70

Gebe Akut Hepatit A Olgusu

XIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 17 - 20 March 2016, pp.163

Cinsel Yol İle Bulaşan Ağır Seyirli Akut Hepati B Olgusu

XIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 17 - 20 March 2016, pp.159

Kimyasal Maddeye Bağlı Toksik Hepatit Olgusu

XIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 17 - 20 March 2016, pp.160

Assessment of the human immunological response to anthrax infection

The 2016 ASM Biodefense and Emerging DiseasesResearch Meeting, 9 - 10 February 2016

Assessment of the Human Immune Response to Anthrax Infection Poster Presentations

The 2016 ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, 8 - 10 February 2016

Ölümün sıradışı nedeni şarbon menenjiti

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 May 2015 - 25 May 2014, pp.382-383

Şarbon Dermatolojik Bulgular

5. EKMUD PLATFORMU, Turkey, 1 - 05 April 2015

Fasioliyaz Nadir bir insan parazitoz olgusu

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ‘’21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları’’, Turkey, 1 - 04 April 2015

Lenfoma ve fasial paralizi ile seyreden bir AIDS olgu sunumu

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ‘’21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları’’, Turkey, 1 - 04 April 2015

Kırım Kongo Kanamlı ateşinde serum alfa defensin 1 düzeylerinin klinik ve prognoz ile ilişkisi

Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ‘’21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları’’, Turkey, 1 - 04 April 2015

Hepatit C li hastalarda TNF alfa ile HAI arasındaki ilişkinin incelenmesi

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ‘’21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları’’, Turkey, 1 - 04 April 2015

KKKA tanılı hastaların plazma TAFİ seviyelerinin hemoraji ve patogenez ile ilişkisinin araştırılması

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ‘’21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları’’, Turkey, 1 - 04 April 2015

Evaluation of delta hepatitis cases

24 th confrence of APASL (Asian Pacific Association for the Study of the Liver ), 12 - 15 March 2015

The relationship between tumor necrosis factor alfa level and hepatic activity index in patients with chronic hepatitis C

24th Conference of the Asian Pacific Associaton for the Study of the Liver (APASL), İstanbul, Turkey, 12 - 15 March 2015, pp.277-278

Tuberculous Meningitis In Adults A Review Of 60 Cases

The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia, 24 - 27 September 2014

Unusual Cause of Fatal Anthrax Meningitidis

The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia, 24 - 27 September 2014

Investigation of serum neopterin levels and relationship with clinical course at crimean-congohemorrhagic fever

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 September - 27 May 2014

Hydatid cysts in both lung and liver in women

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 September - 27 May 2014

Vaskülit ile Seyreden Bruselloz Olgu Sunumu

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.391-392

Nadir Bir Körlük Nedeni Deri Şarbonu

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Doğu Anadolu da Şarbon 50 olgu

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Tüberküloz Menenjitli 60 Yetişkin Olgunun Değerlendirilmesi

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.294-295

Delta hepatit olgularının değerlendirilmesi

XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 26 - 29 March 2014, pp.243

Akut viral hepatit A olgularının değerlendirilmesi

XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 26 - 29 March 2014

Uzamış akut viral hepatit A lı bir olgu

XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 26 - 29 March 2014

Hepatit B ve C birlikteliği olan olgular

XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 26 - 29 March 2014

Hepatit ve bruselloz birlikteliği

10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi, Turkey, 25 - 29 September 2013

Anthrax pregnant Case report

The 5 th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2013

Cuteneous Anthrax Cases Leading Compartment Syndrome

The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2013

Risk factors for fatality in patients with Crimean Congo haemorrhagic fever

The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2013

Anthrax in Eastern Anatolia Report on 50 cases

The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2013

A Brucellosis Case Mimicking Crimean Congo Hemorrhagic Fever

The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2013

Optic Neuritis Due To Cutaneous Anthrax A Case Report

The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2013

Hepatit B ve Hepatit C birlikteliği Olan Olgular

XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi., Turkey, 26 - 29 March 2013

Askeri Birlikte Kızamık Salgını

EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, Turkey, 20 - 24 March 2013

Brusellozise bağlı infektif endokardit ve dalak absesi olgu sunumu

XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 March 2013, pp.211

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısıyla izlenen hastaların epidemiyolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi

XVI Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 March 2013, pp.340-341

Nadir bir santral sinir sistemi enfeksiyonu olgusu Nörobruselloz

XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 March 2013

Ateş ve sarılıkla başvuran tiroid krizi vakası

4.Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 9 - 12 May 2012

Ağır Karaciğer Yetmezliği Vakası

XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresİ, Turkey, 12 - 15 April 2012

Atatürk Üniversitesi Yanık Ünitesinde Son 4 Yılın değerlendirilmesi

Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2012, Turkey, 12 - 15 April 2012

Epizootiology and Epidemiology of Anthrax in Easteren Turkey Beatween 1992 -2004.

XV. Congress of European Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2-5 April 2005, Copenhagen, Denmark., 1 - 05 April 2005

Şarbonun Epizootiyolojisi ve Epidemiyolojisi-Kuzeydoğu Anadolu Bölgesine ait Altı Yıllık Değerlendirme.

Çiftlik Hayvanlarında Anaerob Enfeksiyonlar ve Anthrax Sempozyumu,08-10 Temmuz 1999. Kars-Türkiye., Turkey, 8 - 10 July 1999

Psöriazis urtiker ve Behçet hastalı ğında plazma PMN elastaz seviyeleri

XIII. Gevher nesibe Tıp Günleri, 23–26 Mayıs 1995, Kayseri, Turkey, 23 - 26 May 1995

Books & Book Chapters

AMİNOGLİKOZİDLER

in: ENFEKSİYON HASTALIKLARI, Halil Kurt, Sibel Gündeş, Mehmet Faruk Geyik, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, pp.87-89, 2013