Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"İbrahimî Dinler" Kavramsallaştırmasının Tarihi

BILIMNAME, cilt.2019, ss.191-241, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

"İbrahimî Dinler" Kavramsallaştırmasının Tarihi

BILIMNAME, cilt.2019, ss.191-241, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sebilürreşad Dergisinin 1948-1966 Yılları Arasında Yayımlanan Sayılarında Misyonerlik

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.102-103

Hıristiyanlıkta Din Kardeşliğinin Anlamı Üzerine Bir Değerlendirme

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.106-107

Dinler Tarihi Bakış Açısından İslam’da Büyü Olgusunun Değerlendirilmesi

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.100-101

Kutsalın Neliği Meselesi

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.104-105

Sebilürreşad Dergisinin 1948-1966 Yılları Arasında Yayımlanan Sayılarında Misyonerlik

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.102-103

Hıristiyanlıkta Din Kardeşliğinin Anlamı Üzerine Bir Değerlendirme

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.106-107

Kutsalın Neliği Meselesi

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.104-105

Dinler Tarihi Bakış Açısından İslam’da Büyü Olgusunun Değerlendirilmesi

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.100-101

Antalya Bölgesinde Dinler Açısından Kutsal Kabul Edilen Mekânlar ve Bu Mekânların İnanç Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Antalya Kongresi-Selçukludan Cumhuriyet’e Sosyal Bilimlerde Antalya, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Mart 2018, ss.139

Antalya Bölgesinde Dinler Açısından Kutsal Kabul Edilen Mekânlar ve Bu Mekânların İnanç Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Antalya Kongresi-Selçukludan Cumhuriyet’e Sosyal Bilimlerde Antalya, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Mart 2018, ss.139

CHRISTIANITY’S APPROACH TO THE NOTION OF CHOSENNESS

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 18 - 24 Eylül 2017

İbrahimî Dinler Teriminin Teolojik ve Bilimsel Boyutu

Necmettin Erbakan Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi: Hegemonya-Karşı Hegemonya, 5 - 07 Mayıs 2016

KİTÂB I MUKADDES VE KUR ÂN I KERİM DE HZ NUH VE TUFAN

KAFKASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ ULUSLARARASI AĞRI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 25 - 27 Eylül 2013