Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kadın Kimlik Mekân: Sex And The City 2 Filminde Süper Kadın Kimliği

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.1, pp.422-436, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

L'Amant Double Filminde Öteki Mekân Temsili Olarak Heterotopya

SineFilozofi, no.10, pp.722-739, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUK YOUTUBER’LARDA SORUNLU BİR ALAN: TÜKETİM İLE MAHREMİYETİN YİTİMİ

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.4, pp.3566-3584, 2019 (International Refereed University Journal)

Masallar ve ‘Anlat İstanbul’ Filminin Toplumsal Cinsiyet Eleştirisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.827-845, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İletişimin Bir Başka Boyutu Tanrı-İnsan İletişimi ya da Metafizik İletişim

Felsefe Dünyası, vol.2, pp.13-26, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOCIAL LYNCH IN INSTAGRAM VIA THE SHADOW ARCHETYPE

3.Uluslararası New York Kültürel Etkileşim ve Akademik Çalışmalar Kongresi, 29 - 30 May 2021, pp.38

Dijital Oyunlardaki Şiddetin Toplumsal Yansımaları: Mavi Balina Oyunu Örneğinde Bir İnceleme.

HEGEM VAKFI Şiddet Ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, Samsun, Turkey, 26 April 2018

Panopticon'dan Synopticon'a Gözetlemenin Değişen Mantığı

medya ve mahremiyetin sınırları, Erzurum, Turkey, 16 - 18 October 2013, pp.141-148

Books & Book Chapters

Transformation of the Relationship between Women and Technology

in: New Communication Approaches in the Digitalized World, MEHMET SERDAR ERCİŞ ENES EMRE BAŞAR, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.315-325, 2020

Eril Yeni Medya Alanını Yapıbozuma Uğratma:Siberfeminizm ve Getirdikleri

in: Dijital Okuryazarlık Boyutuyla:DİJİTAL DÜNYANIN YENİ KAVRAMLARI, Sait Sinan Atılgan, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.107-126, 2020

POSTYAPISALCILIK

in: GÖSTERGEBİLİM, HIDIROĞLU İ. , Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-28, 2018

DİJİTAL OYUNLARDAKİ ŞİDDETİN TOPLUMSAL YANSIMALARI: MAVİ BALİNA OYUNU ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME

in: Sanal Alem\Medya Şiddeti, "Sargın A.", Editor, Hegem Yayınları, Ankara, pp.220-248, 2018

Türkiye'de Fotoğrafın Gelişimi

in: Temel Fotoğraf Bilgisi, Atik, Abdulkadir, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Erzurum, pp.1-28, 2018