Arş.Gör.Dr.

Nagihan BÜLBÜL ÇOLAK


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Tıpta Uzmanlık

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

2014 - 2015

2014 - 2015

Tıpta Uzmanlık

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Sağlık ve Tıp

YOĞUN BAKIMDA INVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLAR KURSU

FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ

2017

2017

Sağlık ve Tıp

ENFEKSİYON KONTROL HEKİMLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM MODÜLÜ

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUM

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

2014 - 2015

2014 - 2015

Araştırma Görevlisi Dr.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İmmunsupresif Tedavi Alan Hastada Hepatit B Reaktivasyonu

İNAN R. , BÜLBÜL ÇOLAK N. , ÖZKURT Z. , PARLAK E. , ALBAYRAK A.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.8, ss.246, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

diyabetik ayak infeksiyonu olgusunda intralezyonel epidermal büyüme faktörü kullanımı

BÜLBÜL ÇOLAK N.

4. ulusal diabetik ayak infeksiyonları simpozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 May 2016, ss.144-145

2016

2016

diyabetik ayak infeksiyonu olgusunda intralezyonel epidermal büyüme faktörü kullanımı

BÜLBÜL ÇOLAK N.

4. ulusal diabetik ayak infeksiyonları simpozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 May 2016, ss.144-145

2016

2016

iki ampütasyon gereken diyabetik ayaklı olgu sunumu

BÜLBÜL ÇOLAK N.

4. ulusal diabetik ayak infeksiyonları simpozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 May 2016, ss.146-147

2016

2016

diabetik polinöropatiye sekonder gelişen diabetik ayk infeksiyonlu olgu

BÜLBÜL ÇOLAK N.

4. ulusal diabetik ayak infeksiyonları simpozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 May 2016, ss.147-148

2016

2016

diabetik polinöropatiye sekonder gelişen diabetik ayk infeksiyonlu olgu

BÜLBÜL ÇOLAK N.

4. ulusal diabetik ayak infeksiyonları simpozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 May 2016, ss.147-148

2016

2016

iki ampütasyon gereken diyabetik ayaklı olgu sunumu

BÜLBÜL ÇOLAK N.

4. ulusal diabetik ayak infeksiyonları simpozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 May 2016, ss.146-147

2015

2015

rotamoid artritli bir hastada hematojen yayılımlı metisilin dirençli staphylococcus aureus menenjiti olgusu

BÜLBÜL ÇOLAK N.

17. türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 March 2015, ss.287

2015

2015

son on yılda kliniğimizde izlenen nedni bilinmeyen ateş olgularının değerlendirilmesi

BÜLBÜL ÇOLAK N.

17. türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 March 2015, ss.355

2015

2015

rotamoid artritli bir hastada hematojen yayılımlı metisilin dirençli staphylococcus aureus menenjiti olgusu

BÜLBÜL ÇOLAK N.

17. türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 March 2015, ss.287

2015

2015

son on yılda kliniğimizde izlenen nedni bilinmeyen ateş olgularının değerlendirilmesi

BÜLBÜL ÇOLAK N.

17. türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 March 2015, ss.355


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

hıv, hcv ve hbv' de tedavi yönetiminde güncel yaklaşımlar

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2016

2016

sistemik fungal enfeksiyonlarda multidisipliner yaklaşım sempozyumu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye