Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Dinî ve İlmî Birikimin Divan Şiirindeki İzdüşümleri”,

İlahiyat Tetkikler Dergisi., vol.2, pp.135-159, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Optimism in the Holy Qur'an within the Context of "Art of Contrast" (Tibak)

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, no.48, pp.19-53, 2017 (ESCI) identifier

Tıbâk” [Tezat] Sanatı Bağlamında Kur’an’da Optimizm

ilahiyat tetkikleri dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

“Nisâ Suresi’nde Kadının Beşerî, Sosyal ve Hukukî Statüsü”.

BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi., vol.1, pp.1-15, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

“Kutsal Metinler ve Müzik”.

EAÜİFD, pp.1-46, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

“Kur’an Işığında Çevre Gerçeği ve Çevre Bilinci”.

EKEV Akademi Dergisi, pp.15-42, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

“Kur’an’da Yer Alan Başlıca Ziraî Temalar”.

Dini Araştırmalar, vol.10, pp.193-213, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

“Kur’an Dili ve Retoriği Adlı Kitap Üzerine”.

Marife, pp.81-107, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

“Kur’an Tüm Fesahat İhlâllerine Kapalı mıdır?”

EAÜİFD, pp.179-206, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Klasik Anlayışla Bilimsel Bulguların Kesiştiği Noktada Kur’xxan Nazmı

EKEV Akademi Dergisi, pp.59-73, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kur’xxan Işığında Yaratılış Gerçeğinin Değerlendirilmesi

SEMPOZYUM, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.419-428

İSLAM ÖNCESİ MEKKE TOPLUMUNDA KADIN

SEMPOZYUM, İstanbul, Turkey, 1 - 03 July 2011, pp.199-224

Books & Book Chapters