Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Protein kromotografisi ve yeni nesil polimerik sistemler yaz okulu, Atatürk Üniversitesi, 2017
Vocational Training, QIAGEN; QIAcube, QIAGEN; Rotor-Gene Q, ATQ Biyoteknoloji İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., 2016
Occupational Health and Safety, Temel İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimi, Atatürk Üniversitesi, 2016
Security, Internatıonal Releatıon And Securıty Symposıum, Turkısh War Collages Commant Turkısh Coınt Command And Staff Collage And Strategıc Research Instıtute, 2016
Education Management and Planning, Nutrigenomik çalıştay, Atatürk Üniversitesi, 2015
Education Management and Planning, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİSYENLER ARASINDA PROJE KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI, Atatürk Üniversitesi, 2015
Occupational Health and Safety, Temel İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimi, Atatürk Üniversitesi, 2014
Education Management and Planning, Florasan temelli yeni nesil genetik analiz uygulamaları DNA, Atatürk Üniversitesi, 2010
Education Management and Planning, Voltametri kursu, Atatürk Üniversitesi, 2009
Education Management and Planning, Su ürünlerinde uygulamalı moleküler biyoloji teknikleri lisans üstü yaz okulu, Atatürk Üniversitesi, 2008
Education Management and Planning, Qality Management Systems, Korea, 2007

Dissertations

Doctorate, Vakfıkebir Ekmeğinin Mikroflora ve Aroma Maddelerinin Tesbiti., Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji, 2003
Postgraduate, Beyaz peynir üretiminde starter kültür ilavesinin, değişik salamura konsantrasyonlarının ve olgunlaşma sürelerinin staphylococcus aerous'un çoğalmasına etkisi., Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji, 1992

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Plant Protection, Entomology, Phytopathology, Bacteriology, Biotechnology and Genetics, Zootekni and Animal Nutrition, Life Sciences, Biotechnology, Microbial Biotechnology, Chemistry, Biochemistry, Microbiological Chemistry, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, 2018 - Continues
Associate Professor, Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, 2010 - 2017
Assistant Professor, Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, 2011 - 2012
Assistant Professor, Ataturk University, Narman Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme, 2003 - 2010

Academic and Administrative Experience

Head of Department, Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, 2010 - 2021
Head of Department, Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, 2016 - 2019
Head of Department, Ataturk University, Narman Meslek Yüksekokulu, GIDA BİLİMİ ve TEKNOLOJİSİ, 2003 - 2011
Head of Department, Ataturk University, Narman Meslek Yüksekokulu, GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ, 2003 - 2011

Courses

Organik ve İnorganik Besin Biyoteknolojisi , Undergraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Uzmanlık Alan Dersi , Postgraduate, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Seminer-YL, Postgraduate, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
DANIŞMANLIK (DR), Doctorate, 2021 - 2022
Enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji, Undergraduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
DANIŞMANLIK , Postgraduate, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Biyogüvenlik ve Etik, Undergraduate, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Mezuniyet Çalışması (Yıllık), Undergraduate, 2020 - 2021
MİKROBİYAL ENZİMLER VE BİYOTEKNOLOJİ, Doctorate, 2014 - 2015, 2016 - 2017, 2018 - 2019, 2021 - 2022
MİKROORGANİZMALARDA ENERJİNİN FERMANTASYON ile KAZANILMASI, Postgraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Biyoteknoloji proje ve Değerlendirme I, Undergraduate, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2021 - 2022
ENDÜSTRİYEL MİKROORGANİZMALARIN BİYOTEKNOLOJİDE KULLANIM YAKLAŞIMLARI VE ÜRÜN OLUŞUMU, Doctorate, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
MEZUNİYET ÇALIŞMASI I, Undergraduate, 2021 - 2022
Çevre ve Endüstriyel Biyoteknoloji, Undergraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Enzimoloji, Undergraduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Uzmanlık Alan Dersi (Yabancı Uyruklu) I, Postgraduate, 2020 - 2021
Tarımsal Biyoteknoloji, Undergraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Biyogüvenlik ve Etik, Undergraduate, 2018 - 2019
Seminer-DK, Doctorate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Seminer-DK, Doctorate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
İmmunugenetik ve Aşı Geliştirme, Undergraduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Histoloji ve Embriyoloji, Undergraduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Tarımsal Biyoteknoloji, Undergraduate, 2017 - 2018
Tarımsal Biyoteknoloji, Undergraduate, 2017 - 2018
Biyogüvenlik ve Etik, Undergraduate, 2015 - 2016, 2017 - 2018
Biyogüvenlik ve Etik, Undergraduate, 2016 - 2017
Tarımsal Biyoteknoloji, Undergraduate, 2016 - 2017
Organik ve İnorganik Beslenme Biyoteknolojisi, Undergraduate, 2015 - 2016
Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynaklarının Korunması, Undergraduate, 2015 - 2016
Enzim ve Mikrobiyal biyoteknoloji, Undergraduate, 2015 - 2016
Tarımsal Biyoteknoloji, Undergraduate, 2014 - 2015
Mikrobiyal Güb. ve verimlilik , Undergraduate, 2013 - 2014
Tarımsal Biyoteknoloji, Undergraduate, 2013 - 2014
Gıda Mikrobiyolojisi, Undergraduate, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Kalite Güvence ve Standartları , Undergraduate, 2010 - 2011
Bitkisel Yağ Teknolojisi, Associate Degree, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Bitkisel Yağ Teknolojisi , Associate Degree, 2009 - 2010
Beslenme İlkeleri , Associate Degree, 2010 - 2011

Advising Theses

Dikbaş N., Lactobacillus coryniformis'ten izole edilen kitinaz enziminin çinko oksit (ZNO) nanopartikülüne immobilizasyonu ve sitophilus zeamais üzerine etkisinin araştırılması, Postgraduate, S.UÇAR(Student), 2021
Dikbaş N., Bacillus invictae ve Lactobacillus kefiri' den mannanaz ve fitaz enzimlerinin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu, Postgraduate, Ş.ALIM(Student), 2021
Dikbaş N., Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum'a karşı etkili bakteri içerikli biyolojik ürün geliştirilmesi , Doctorate, M.ŞENOL(Student), 2020
Dikbaş N., Exiguobacterium acetylicum'un biyokimyasal ve bazı enzimatik özelliklerinin belirlenmesi, Postgraduate, E.Canca(Student), 2020
DİKBAŞ N., Lor peynirinden elde edilen....vs, Postgraduate, S.Nur(Student), 2018
DİKBAŞ N., Dogal kaynaklardan izole edilen.....vs, Postgraduate, M.Kızılkaya(Student), 2018
DİKBAŞ N., Dopğal kaynaklardan izole edilen B pumilus....vs, Postgraduate, Y.Emre(Student), 2018
DİKBAŞ N., peynirden izole edilen... vs, Postgraduate, E.Davarcı(Student), 2017
DİKBAŞ N., Pectobacterium caratovorum un izolasyuonu, 16 s rRNA ile tanılanması....vs, Postgraduate, S.Mustafa(Student), 2017
DİKBAŞ N., dogal kaynaklardan izole edilenL brevis....vs, Postgraduate, O.Malkoç(Student), 2017
DİKBAŞ N., maruldan izole edilen ....vs, Postgraduate, Y.Işık(Student), 2017
DİKBAŞ N., Lactobacterium plantarum bakterisinden fitaz ve mannanase enzimlerinin...vs, Postgraduate, C.Çelenkli(Student), 2015
DİKBAŞ N., P.fluorescens ve Bsuptilis bakterilerinin F.culmarum vs, Postgraduate, M.Şenol(Student), 2014
DİKBAŞ N., Erzurumda tüketime sunulan tavuk eti ve karkas örneklerinde Salmonella spp. varlığının klasik kültür tekniği, yağ asidi metil esterleri MIS yöntemi ile belirlenmesi, Postgraduate, B.Heshmati(Student), 2013
DİKBAŞ N., Lactobacillus plantarum ve l.acidophilus vs, Postgraduate, E.Sarıbuğa(Student), 2013

Jury Memberships

Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, January, 2021
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, January, 2021
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, January, 2021
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, January, 2021
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, January, 2021
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, January, 2021
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, January, 2021
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Atatürk Üniversitesi, December, 2020
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Atatürk Üniversitesi, December, 2020
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Atatürk Üniversitesi, December, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Akdeniz Üniversitesi, January, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, January, 2020
Associate Professor Exam, neslihan dikbaş, sözlü sınav, October, 2019
Associate Professor Exam, neslihan dikbaş, doçentlik sınav, July, 2019
Associate Professor Exam, neslihan dikbaş, sözlü sınav, May, 2019
Post Graduate, neslihan dikbaş, yüksek lisans tez , April, 2019
Doctorate, neslihan dikbaş, doktora yeterlilik, March, 2019
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, March, 2019
Doctorate, neslihan dikbaş, doktora savunma, February, 2019
Doctorate, neslihan dikbaş, doktora yeterlilik, April, 2018
Doctorate, neslihan dikbaş, Muhendislik fakültesi, June, 2017
Post Graduate, neslihan dikbaş, yüksek lisans tez , May, 2017
Post Graduate, neslihan dikbaş, yüksek lisans tez , May, 2017
Post Graduate, neslihan dikbaş, sözlü sınav, February, 2017

Research Infrastructure Information

Dikbaş N., TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜNÜN ARAŞTIRMA ALTYAPISI YÖNÜNDEN DESTEKLENMESİ, March 2018
Dikbaş N., TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR ALT YAPISINI GÜÇLENDİRME PROJESİ, March 2018

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

DİKBAŞ N., CANCA E., CİNİSLİ K. T. , Project Supported by Higher Education Institutions, NanoBiyo (LacLife) Ürün Formülasyonu, 2020 - Continues
DİKBAŞ N., CİNİSLİ K. T. , Project Supported by Higher Education Institutions, NanoBiyo (Bacpower) Ürün Formülasyonu, 2020 - Continues
DİKBAŞ N., EU Supported Other Project, Functional Nanomaterials for sensing food and water quality, 2019 - Continues
Dikbaş N., Şenol Kotan M., Project Supported by Higher Education Institutions, Kültür koleksiyonunda yer alan mikroorganizmaların hücre süspansiyon sıvılarının yenilenmesi ve dondurularak muhafazaları, 2021 - 2021
Dikbaş N., Kotan R., TUBITAK Project, Hıyarda (Cucumis sativus) Kök ve Gövde Çürüklüğü Etmeni Fusarium oxysporum f.sp. Radicis-Cucumerinum’a Karşi Bakteri İçerikli Biyolojik Bir Ürünün Geliştirilmesi., 2019 - 2021
TAŞPINAR M. S. , BAYIR M., ÇİÇEK S., İÇOĞLU AKSAKAL F., ORHAN E., AYDIN M., DİKBAŞ N., ÇİLTAŞ A., Project Supported by Higher Education Institutions, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünün Araştırma Altyapısı Yönünden Desteklenmesi, 2018 - 2021
TAŞPINAR M. S. , ORHAN E., ÇİÇEK S., AYDIN M., İÇOĞLU AKSAKAL F., BAYIR M., DİKBAŞ N., ÇİLTAŞ A., Project Supported by Higher Education Institutions, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvar Altyapısını Güçlendirme Projesi, 2018 - 2021
Dikbaş N., Project Supported by Higher Education Institutions, NanoClean Çok Duvarlı Karbon nanotüplerinin MWCNT sularda potajen mikroorganizmaların giderimine yönelik biyoteknolojik yaklaşımlar, 2020 - 2020
Dikbaş N., Project Supported by Higher Education Institutions, AGRIBIOCHALLENGE Dünya Yetenek Kampüsü : Üniversite Öğrencileri İçin Gelecekte Öngörülen 2 aylık Biyoteknolojik İnovasyon Eğitimleri, 2020 - 2020
Dikbaş N., Tozlu G., Kotan R., Öznülüer Özer T., TUBITAK Project, Lactobacillus coryniformis Bakterisinden İzole Edilen Kitinaz Enziminin Çinkooksit (Zno) Nanopartiküllerine İmmobilizasyonu ve Depo Zararlısı Mısır Biti (Sitophilus Zeamais)Nin Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması, 2019 - 2020
ÇELİK A., DİKBAŞ N., KOTANCILAR H. G. , YAPRAK M., BÖLÜKBAŞI AKTAŞ Ş. C. , Project Supported by Higher Education Institutions, Ziraat Fakültesi Araştırma Alt Yapısı Modernizasyon Projesi, 2018 - 2020
DİKBAŞ N., UÇAR S., Project Supported by Higher Education Institutions, Pazı [Beta Vulgaris Subsp Vulgaris] Bitkisinde Bozucu Etkiye Sahip Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Yetiştiği Toprakta Bulunan Elementlerin Tespiti, 2018 - 2018
DİKBAŞ N., ŞENOL KOTAN M., Project Supported by Higher Education Institutions, BACİLLUS PUMİLUS (P2 )VE PSEUDOMONAS SP (3N1710) BAKTERİLERİNDEN KİTİNAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE NANO HİDROKSİAPATİT YÜZEYİNE İMMOBİLİZE EDİLEREK FUSARİUM SP. KARŞI ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ, 2016 - 2018
DİKBAŞ N., PARLAKOVA KARAGÖZ F., ŞENOL KOTAN M., Project Supported by Higher Education Institutions, GIDA KAYNAKLARINDAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDEN FİTAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE BU ENZİMİN SÜS BİTKİSİ MENEKŞE'NİN (VİOLA TRİCOLOR) GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI., 2016 - 2017
Dikbaş N., Şenol Kotan M., Parlakova Karagöz F., Project Supported by Higher Education Institutions, GIDA KAYNAKLARINDAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDEN FİTAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE BU ENZİMİN SÜS BİTKİSİ MENEKŞE’xxNİN (VİOLA TRİCOLOR) GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI., 2016 - 2017
NADAROĞLU H., ADIGÜZEL A., DİKBAŞ N., ALAYLI GÜNGÖR A., Project Supported by Higher Education Institutions, BAZI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDEN İZOLE EDİLEN LAKKAZ ENZİMİNİN NANOKİTOSAN YÜZEYİNE KOVALENT OLARAK İMMOBİLİZE EDİLMESİ VE ATIK SULARDAN AZO-BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI, 2015 - 2017
DİKBAŞ N., Project Supported by Higher Education Institutions, MARUL (LACTUCA SATİVA L.) BİTKİSİNDE BOZUCU ETKİYE SAHİP MİKROORGANİZMALARIN İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU, 2015 - 2016
Barış Ö., Dikbaş N., Project Supported by Higher Education Institutions, Marul Lactuca Sativa L Bitkisinde Bozucu Etkiye Sahip Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Karakterizasyonu, 2015 - 2016
DİKBAŞ N., Project Supported by Higher Education Institutions, KİTİNAZ ENZİMİNİN FARKLI KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BAZI BAKTERİLERDEN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2016
DİKBAŞ N., Project Supported by Higher Education Institutions, LACTOBACİLLUS PLANTARUM, LACTOBACİLLUS ACİDOFİLUS EXTRACELLÜLER OLARAK ÜRETİLEN FİTAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI (PH, SICAKLIK VE METAL İYONLARI) KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2013 - 2014
DİKBAŞ N., Project Supported by Higher Education Institutions, ERZURUM 'DA TÜKETİME SUNULAN TAVUK ETİ VE KARKAS ÖRNEKLERİNDE SALMONELLA SPP. VARLIĞININ KLASİK KÜLTÜR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI, YAĞ ASİDİ VE KARBON PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ, 2012 - 2013
DİKBAŞ N., DADAŞOĞLU E., Project Supported by Higher Education Institutions, BAZI YABANİ KORUNGA GENOTİPLERİNİN ÇOĞALTILARAK ISLAH METARYELİ OLARAK KULLANILABİLİRLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2011 - 2013
DİKBAŞ N., Project Supported by Higher Education Institutions, MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM UYGULAMA İMKANLARI., 2010 - 2012
Kotancılar H. G. , Dikbaş N., Project Supported by Higher Education Institutions, Vakfıkebir Ekmeğinin Mikrobiyolojik Flora, Bayatlama ve Aroması Üzerine İşleme Faktörlerinin Etkisi, 2001 - 2003

Patent

Şenol Kotan M., Dikbaş N., Kotan R., YENİ BİR MİKROBİYAL GÜBRE VE BİYOPESTİSİT FORMÜLASYONU, Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Recourse Number: PT2021-01158 , Standard Registration, 2021
Dikbaş N., Uçar S., Tozlu G., Öznülüer Özer T., Kotan R., ZnO NANO PARTİKÜLLERİNE İMMOBİLİZE KİTİNAZ ENZİMİNDEN OLUŞAN NANOBİYOİNSEKTİSİT, Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Recourse Number: PT2021-01159 , Standard Registration, 2021
Şenol Kotan M., Dikbaş N., Kotan R., KATI TAŞIYICILI BİR MİKROBİYAL GÜBRE VE BİYOPESTİSİT FORMÜLASYONU, Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Recourse Number: PT2021-01156 , Standard Registration, 2021
Şenol Kotan M., Dikbaş N., Kotan R., MİKROBİYAL BİR GÜBRE VE BİYOPESTİSİT FORMÜLASYONU, Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Recourse Number: PT2021-01157 , Standard Registration, 2021
Dikbaş N., NonoBiyo (LacLife) Ürün Formülasyonu, Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Recourse Number: 2020/09121 , Standard Registration, 2020
Dikbaş N., PROBİYOTİK İÇERİKLİ NANOBİYO BİR BİTKİ GELİŞİMİ TEŞVİK EDİCİ VE BUNUN ÜRETİM YÖNTEMİ, Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Recourse Number: 2020/09126 , Standard Registration, 2020

Activities in Scientific Journals

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), Assistant Editor, 2016 - Continues

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

From Turkey to COST Action CA18229, Member, 2019 - Continues, Spain

Scientific Refereeing

ENTOMOLOGIA GENERALIS, SCI Journal, March 2022
Open Journal of Analytical and Bioanalytical Chemistry, Other Indexed Journal, February 2022
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey, November 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey, November 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey, November 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey, October 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey, October 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey, August 2021
TUBITAK Project, 3501 - National Young Researcher Career Development Program, TÜBİTAK, Turkey, June 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey, May 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey, May 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey, May 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey, May 2021
JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Journal Indexed in ESCI, April 2021
BIOTECH STUDIES, Other Indexed Journal, November 2020
AMB EXPRESS, SCI Journal, November 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TOVAG, Turkey, September 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TOVAG, Turkey, September 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TOVAG, Turkey, September 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TOVAG, Turkey, September 2020
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Erciyes University, Turkey, September 2020
TUBITAK Project, 3501 - National Young Researcher Career Development Program, KBAG, Turkey, August 2020
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey, July 2020
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Ege University, Turkey, February 2020

Scientific Consultations

TÜBİTAK, Project Consultancy, Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, Turkey, 2021 - Continues
Atatürk Üniversitesi, Project Consultancy, Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, Turkey, 2019 - Continues

Edit Congress and Symposium Activities

3rd International Symposium on Biodiversity Research, ISBR 2021, Attendee, Erzurum, Turkey, 2021
Eurasian Congress of Molecular Biotechnology, Invited Speaker, Trabzon, Turkey, 2019
Second Internatıonal Conferenceson Science and technology, Invited Speaker, Prizren, Kosova, 2019
DİKBAŞ NESLİHAN (2016). partialy purification of phytase from Lactobacıllus plantarum ve l. acidophılus and investigation of their some kinetic properties.. 5. Ulusal moleküler biyoloji ve biyoteknoloji kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3580586), Attendee, Turkey, 2016
DADAŞOĞLU FATİH,KOTAN RECEP,KARAGÖZ KENAN,DİKBAŞ NESLİHAN,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,ÇAKIR AHMET,KORDALİ ŞABAN,ÖZER HAKAN (2016). Effect of Essential Oil of Origanum rotundifolium on Some Plant Pathogenic Bacteria Seed Germination and Plant Growth of Tomato. ICANAS 2016, 1726 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3148385), Attendee, Antalya, Turkey, 2016
DİKBAŞ NESLİHAN (2015). İmmobilized Of Lactobacillus Plantarium On To Magnetite Florosil Naoparticules And Its Application İn Co Production Of Mannanase And Phytase Enzymes. Csı - Colloquıum Spectroscopıcum Internatıonale Xxxıx 30 August - 3 September 2015 Figueira Da Foz, Coimbra, Portugal (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2199721), Attendee, Porto, Portugal, 2015
KALKAN EKREM,NADAROĞLU HAYRUNNİSA,ÇELEBİ NESLİHAN,DİKBAŞ NESLİHAN (2012). sılıca fume modificatıon alternative adsorbent materıal for cadmıum from aqueous solıtıon. 4th EuCheMS Chemistry Congress(106), 587 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3571897), Attendee, Praha, Czech Republic, 2012
KALKAN EKREM,NADAROĞLU HAYRUNNİSA,DİKBAŞ NESLİHAN (2012). Bacteria -modıfied red mud for adsorpsion of cadmıum ıons from aqueous solutıons. 4th EuCheMS Chemistry Congress(106), 587-1423. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3571904), Attendee, Praha, Czech Republic, 2012
DİKBAŞ NESLİHAN (2010). Cathhing the ınnovatıons ın food science and technology ın the evolvıng world. 1st International Congress on Food Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3580566), Attendee, Antalya, Turkey, 2010
DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,KORDALİ ŞABAN,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,çakır Ahmet,ÖZER HAKAN,KOTAN RECEP (2010). Influence of essentialoils from Satureja hortensis L. and Thymus fallax F. on shelf life of tomato. .” 1st International Congress onFood Technology. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3580476), Attendee, Turkey, 2010
KOTAN RECEP,DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,kordalı şaban,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,ÇAKIR AHMET,ÖZER HAKAN (2009). Bazı Tıbbi Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Ewingella Americana ya Karşı Antibakteriyel Aktivitesi Türkiye Iıı Bitki Koruma Kongresi. Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi, (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2285354), Attendee, Turkey, 2009
KOTAN RECEP,DADAŞOĞLU FATİH,KORDALİ ŞABAN,ÇAKIR AHMET,DİKBAŞ NESLİHAN,ÖZER HAKAN,ÇAKMAKÇI RAMAZAN (2009). Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Bitki Patojenik Bakterilerden Erwinia Amylovora Ve Pseudomonas Syringae Pv Syringae Üzerine Antimikrobiyal Etkisi. Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi, (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2285545), Attendee, Van, Turkey, 2009
KOTAN RECEP,DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,ŞAHİN FİKRETTİN (2008). Atık sularda gıda zehirlenmesine ve gastroenterite sebep olan Patojenik Bakterilerin biyopestisit ve Mikrobiyal Gübre Potansiyeline Sahip Biyoajan Bakterilerle Kontrol Edilerek Sulama Suyu Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması. 10. Gıda Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286570), Attendee, Turkey, 2008
DİKBAŞ NESLİHAN,KOTAN RECEP,DADAŞOĞLU FATİH (2008). Oltu da İçme Sularından İzole Edilen Bakteriyel Suşların Tanısı Ve Yağ Asidi Metil Esterleri İle Antibiyotik Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 10. Gıda Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286708), Attendee, Erzurum, Turkey, 2008
ERTUGAY MUSTAFA FATİH,BAŞLAR MEHMET,DİKBAŞ NESLİHAN (2007). Near ınfrared spectroscopy in determination of food quality. Tübitak 2ndIntenational Congress on Food and Nutrıtıon (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3580486), Attendee, İstanbul, Turkey, 2007
DİKBAŞ NESLİHAN,KOTAN RECEP,DADAŞOĞLU FATİH,KORDALİ ŞABAN,ÇAKIR AHMET,ÇAKMAKÇI RAMAZAN (2007). Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Aspergillus Flavus a Karşı Antifungal Özelliklerinin İn Vitro Koşullarda Belirlenmesi. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286299), Attendee, Ankara, Turkey, 2007
KOTAN RECEP,DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,ÇAKIR AHMET (2006). Satureja Hortensis L Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Yaş Üzümün Depolama Süresince Bozulması Üzerine Etkisi Ve Fitotoksik Aktivitesinin Test Edilmesi. I. Ulusal Bağcılık Ve Şarap Sempozyumu Ve Sergisi. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286429), Attendee, Denizli, Turkey, 2006
DİKBAŞ NESLİHAN,ÖZDEMİR SALİH,SERT SELAHATTİN,kurt ahmet (1998). Beyaz Peynır Üretımınde Kültür Ilavesının Değışık Salamura Konsantrasyonlarının Ve Olgunlaşma Sürelerının S Aureus n Çoğalmasına Etkılerı. 8. Kükem Kongresı (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2287411), Attendee, Ankara, Turkey, 1993

Citations

Total Citations (WOS):437
h-index (WOS):11

Invited Talks

“Functional Nanomaterials in Industrial Applications: Academy – Industry Meet” from 14th to 16th April 2020. , Seminar, University of Central Lancashire, United Kingdom, April 2020
PROBİYOTİKLER VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI, Conference, Erzurum Teknik Üniversitesi, Turkey, March 2020

Awards

Dikbaş N., TÜBİTAK PROJE ÖDÜLÜ, Atatürk Ünversitesi, June 2019

Visual Activities

DİKBAŞ N., Radio Program, 2019 - 2019

Entrepreneurship Activities

Other, ATAPRO, 24 February 2020, Founder Owner

Non Academic Experience

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum(Merkez)
Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı (Merkez)
Other Public Institution, Erzurum Belediyesi