Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Protein kromotografisi ve yeni nesil polimerik sistemler yaz okulu, Atatürk Üniversitesi, 2017
Mesleki Eğitim, QIAGEN; QIAcube, QIAGEN; Rotor-Gene Q, ATQ Biyoteknoloji İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., 2016
İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimi, Atatürk Üniversitesi, 2016
Güvenlik, Internatıonal Releatıon And Securıty Symposıum, Turkısh War Collages Commant Turkısh Coınt Command And Staff Collage And Strategıc Research Instıtute, 2016
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Nutrigenomik çalıştay, Atatürk Üniversitesi, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİSYENLER ARASINDA PROJE KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI, Atatürk Üniversitesi, 2015
İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimi, Atatürk Üniversitesi, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Florasan temelli yeni nesil genetik analiz uygulamaları DNA, Atatürk Üniversitesi, 2010
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Voltametri kursu, Atatürk Üniversitesi, 2009
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Su ürünlerinde uygulamalı moleküler biyoloji teknikleri lisans üstü yaz okulu, Atatürk Üniversitesi, 2008
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Qality Management Systems, Korea, 2007

Yaptığı Tezler

Doktora, Vakfıkebir Ekmeğinin Mikroflora ve Aroma Maddelerinin Tesbiti., Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji, 2003
Yüksek Lisans, Beyaz peynir üretiminde starter kültür ilavesinin, değişik salamura konsantrasyonlarının ve olgunlaşma sürelerinin staphylococcus aerous'un çoğalmasına etkisi., Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji, 1992

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bitki Koruma, Entomoloji, Fitopatoloji, Bakteriyoloji, Biyoteknoloji ve Genetik, Zootekni ve Hayvan Besleme, Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Kimya, Biyokimya, Mikrobiyolojik kimya, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, 2010 - 2017
Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, 2011 - 2012
Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Narman Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme, 2003 - 2010

Akademik İdari Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, 2010 - 2021
Bölüm Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, 2016 - 2019
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Narman Meslek Yüksekokulu, GIDA BİLİMİ ve TEKNOLOJİSİ, 2003 - 2011
Bölüm Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Narman Meslek Yüksekokulu, GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ, 2003 - 2011

Verdiği Dersler

Organik ve İnorganik Besin Biyoteknolojisi , Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Uzmanlık Alan Dersi , Yüksek Lisans, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Seminer-YL, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
DANIŞMANLIK (DR), Doktora, 2021 - 2022
Enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
DANIŞMANLIK , Yüksek Lisans, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Biyogüvenlik ve Etik, Lisans, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Mezuniyet Çalışması (Yıllık), Lisans, 2020 - 2021
MİKROBİYAL ENZİMLER VE BİYOTEKNOLOJİ, Doktora, 2014 - 2015, 2016 - 2017, 2018 - 2019, 2021 - 2022
MİKROORGANİZMALARDA ENERJİNİN FERMANTASYON ile KAZANILMASI, Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Biyoteknoloji proje ve Değerlendirme I, Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2021 - 2022
ENDÜSTRİYEL MİKROORGANİZMALARIN BİYOTEKNOLOJİDE KULLANIM YAKLAŞIMLARI VE ÜRÜN OLUŞUMU, Doktora, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
MEZUNİYET ÇALIŞMASI I, Lisans, 2021 - 2022
Çevre ve Endüstriyel Biyoteknoloji, Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Enzimoloji, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Uzmanlık Alan Dersi (Yabancı Uyruklu) I, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Tarımsal Biyoteknoloji, Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Biyogüvenlik ve Etik, Lisans, 2018 - 2019
Seminer-DK, Doktora, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Seminer-DK, Doktora, 2018 - 2019, 2019 - 2020
İmmunugenetik ve Aşı Geliştirme, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Histoloji ve Embriyoloji, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Tarımsal Biyoteknoloji, Lisans, 2017 - 2018
Tarımsal Biyoteknoloji, Lisans, 2017 - 2018
Biyogüvenlik ve Etik, Lisans, 2015 - 2016, 2017 - 2018
Biyogüvenlik ve Etik, Lisans, 2016 - 2017
Tarımsal Biyoteknoloji, Lisans, 2016 - 2017
Organik ve İnorganik Beslenme Biyoteknolojisi, Lisans, 2015 - 2016
Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynaklarının Korunması, Lisans, 2015 - 2016
Enzim ve Mikrobiyal biyoteknoloji, Lisans, 2015 - 2016
Tarımsal Biyoteknoloji, Lisans, 2014 - 2015
Mikrobiyal Güb. ve verimlilik , Lisans, 2013 - 2014
Tarımsal Biyoteknoloji, Lisans, 2013 - 2014
Gıda Mikrobiyolojisi, Lisans, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Kalite Güvence ve Standartları , Lisans, 2010 - 2011
Bitkisel Yağ Teknolojisi, Ön Lisans, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Bitkisel Yağ Teknolojisi , Ön Lisans, 2009 - 2010
Beslenme İlkeleri , Ön Lisans, 2010 - 2011

Yönetilen Tezler

Dikbaş N., Lactobacillus coryniformis'ten izole edilen kitinaz enziminin çinko oksit (ZNO) nanopartikülüne immobilizasyonu ve sitophilus zeamais üzerine etkisinin araştırılması, Yüksek Lisans, S.UÇAR(Öğrenci), 2021
Dikbaş N., Bacillus invictae ve Lactobacillus kefiri' den mannanaz ve fitaz enzimlerinin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu, Yüksek Lisans, Ş.ALIM(Öğrenci), 2021
Dikbaş N., Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum'a karşı etkili bakteri içerikli biyolojik ürün geliştirilmesi , Doktora, M.ŞENOL(Öğrenci), 2020
Dikbaş N., Exiguobacterium acetylicum'un biyokimyasal ve bazı enzimatik özelliklerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, E.Canca(Öğrenci), 2020
DİKBAŞ N., Lor peynirinden elde edilen....vs, Yüksek Lisans, S.Nur(Öğrenci), 2018
DİKBAŞ N., Dogal kaynaklardan izole edilen.....vs, Yüksek Lisans, M.Kızılkaya(Öğrenci), 2018
DİKBAŞ N., Dopğal kaynaklardan izole edilen B pumilus....vs, Yüksek Lisans, Y.Emre(Öğrenci), 2018
DİKBAŞ N., peynirden izole edilen... vs, Yüksek Lisans, E.Davarcı(Öğrenci), 2017
DİKBAŞ N., Pectobacterium caratovorum un izolasyuonu, 16 s rRNA ile tanılanması....vs, Yüksek Lisans, S.Mustafa(Öğrenci), 2017
DİKBAŞ N., dogal kaynaklardan izole edilenL brevis....vs, Yüksek Lisans, O.Malkoç(Öğrenci), 2017
DİKBAŞ N., maruldan izole edilen ....vs, Yüksek Lisans, Y.Işık(Öğrenci), 2017
DİKBAŞ N., Lactobacterium plantarum bakterisinden fitaz ve mannanase enzimlerinin...vs, Yüksek Lisans, C.Çelenkli(Öğrenci), 2015
DİKBAŞ N., P.fluorescens ve Bsuptilis bakterilerinin F.culmarum vs, Yüksek Lisans, M.Şenol(Öğrenci), 2014
DİKBAŞ N., Erzurumda tüketime sunulan tavuk eti ve karkas örneklerinde Salmonella spp. varlığının klasik kültür tekniği, yağ asidi metil esterleri MIS yöntemi ile belirlenmesi, Yüksek Lisans, B.Heshmati(Öğrenci), 2013
DİKBAŞ N., Lactobacillus plantarum ve l.acidophilus vs, Yüksek Lisans, E.Sarıbuğa(Öğrenci), 2013

Jüri Üyelikleri

Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ocak, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ocak, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ocak, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ocak, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ocak, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ocak, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ocak, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2020
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2020
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Ocak, 2020
Doçentlik Sınavı, neslihan dikbaş, sözlü sınav, Ekim, 2019
Doçentlik Sınavı, neslihan dikbaş, doçentlik sınav, Temmuz, 2019
Doçentlik Sınavı, neslihan dikbaş, sözlü sınav, Mayıs, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), neslihan dikbaş, yüksek lisans tez , Nisan, 2019
Tez Savunma (Doktora), neslihan dikbaş, doktora yeterlilik, Mart, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mart, 2019
Tez Savunma (Doktora), neslihan dikbaş, doktora savunma, Şubat, 2019
Tez Savunma (Doktora), neslihan dikbaş, doktora yeterlilik, Nisan, 2018
Tez Savunma (Doktora), neslihan dikbaş, Muhendislik fakültesi, Haziran, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), neslihan dikbaş, yüksek lisans tez , Mayıs, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), neslihan dikbaş, yüksek lisans tez , Mayıs, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), neslihan dikbaş, sözlü sınav, Şubat, 2017

Araştırma Altyapısı Bilgileri

Dikbaş N., TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜNÜN ARAŞTIRMA ALTYAPISI YÖNÜNDEN DESTEKLENMESİ, Mart 2018
Dikbaş N., TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR ALT YAPISINI GÜÇLENDİRME PROJESİ, Mart 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

DİKBAŞ N., CANCA E., CİNİSLİ K. T. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, NanoBiyo (LacLife) Ürün Formülasyonu, 2020 - Devam Ediyor
DİKBAŞ N., CİNİSLİ K. T. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, NanoBiyo (Bacpower) Ürün Formülasyonu, 2020 - Devam Ediyor
DİKBAŞ N., AB Destekli Diğer Projeler, Functional Nanomaterials for sensing food and water quality, 2019 - Devam Ediyor
Dikbaş N., Şenol Kotan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kültür koleksiyonunda yer alan mikroorganizmaların hücre süspansiyon sıvılarının yenilenmesi ve dondurularak muhafazaları, 2021 - 2021
Dikbaş N., Kotan R., TÜBİTAK Projesi, Hıyarda (Cucumis sativus) Kök ve Gövde Çürüklüğü Etmeni Fusarium oxysporum f.sp. Radicis-Cucumerinum’a Karşi Bakteri İçerikli Biyolojik Bir Ürünün Geliştirilmesi., 2019 - 2021
TAŞPINAR M. S. , BAYIR M., ÇİÇEK S., İÇOĞLU AKSAKAL F., ORHAN E., AYDIN M., DİKBAŞ N., ÇİLTAŞ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünün Araştırma Altyapısı Yönünden Desteklenmesi, 2018 - 2021
TAŞPINAR M. S. , ORHAN E., ÇİÇEK S., AYDIN M., İÇOĞLU AKSAKAL F., BAYIR M., DİKBAŞ N., ÇİLTAŞ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvar Altyapısını Güçlendirme Projesi, 2018 - 2021
Dikbaş N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, NanoClean Çok Duvarlı Karbon nanotüplerinin MWCNT sularda potajen mikroorganizmaların giderimine yönelik biyoteknolojik yaklaşımlar, 2020 - 2020
Dikbaş N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AGRIBIOCHALLENGE Dünya Yetenek Kampüsü : Üniversite Öğrencileri İçin Gelecekte Öngörülen 2 aylık Biyoteknolojik İnovasyon Eğitimleri, 2020 - 2020
Dikbaş N., Tozlu G., Kotan R., Öznülüer Özer T., TÜBİTAK Projesi, Lactobacillus coryniformis Bakterisinden İzole Edilen Kitinaz Enziminin Çinkooksit (Zno) Nanopartiküllerine İmmobilizasyonu ve Depo Zararlısı Mısır Biti (Sitophilus Zeamais)Nin Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması, 2019 - 2020
ÇELİK A., DİKBAŞ N., KOTANCILAR H. G. , YAPRAK M., BÖLÜKBAŞI AKTAŞ Ş. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ziraat Fakültesi Araştırma Alt Yapısı Modernizasyon Projesi, 2018 - 2020
DİKBAŞ N., UÇAR S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pazı [Beta Vulgaris Subsp Vulgaris] Bitkisinde Bozucu Etkiye Sahip Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Yetiştiği Toprakta Bulunan Elementlerin Tespiti, 2018 - 2018
DİKBAŞ N., ŞENOL KOTAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BACİLLUS PUMİLUS (P2 )VE PSEUDOMONAS SP (3N1710) BAKTERİLERİNDEN KİTİNAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE NANO HİDROKSİAPATİT YÜZEYİNE İMMOBİLİZE EDİLEREK FUSARİUM SP. KARŞI ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ, 2016 - 2018
DİKBAŞ N., PARLAKOVA KARAGÖZ F., ŞENOL KOTAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, GIDA KAYNAKLARINDAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDEN FİTAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE BU ENZİMİN SÜS BİTKİSİ MENEKŞE'NİN (VİOLA TRİCOLOR) GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI., 2016 - 2017
Dikbaş N., Şenol Kotan M., Parlakova Karagöz F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, GIDA KAYNAKLARINDAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDEN FİTAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE BU ENZİMİN SÜS BİTKİSİ MENEKŞE’xxNİN (VİOLA TRİCOLOR) GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI., 2016 - 2017
NADAROĞLU H., ADIGÜZEL A., DİKBAŞ N., ALAYLI GÜNGÖR A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAZI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDEN İZOLE EDİLEN LAKKAZ ENZİMİNİN NANOKİTOSAN YÜZEYİNE KOVALENT OLARAK İMMOBİLİZE EDİLMESİ VE ATIK SULARDAN AZO-BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI, 2015 - 2017
DİKBAŞ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MARUL (LACTUCA SATİVA L.) BİTKİSİNDE BOZUCU ETKİYE SAHİP MİKROORGANİZMALARIN İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU, 2015 - 2016
Barış Ö., Dikbaş N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Marul Lactuca Sativa L Bitkisinde Bozucu Etkiye Sahip Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Karakterizasyonu, 2015 - 2016
DİKBAŞ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KİTİNAZ ENZİMİNİN FARKLI KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BAZI BAKTERİLERDEN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2016
DİKBAŞ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, LACTOBACİLLUS PLANTARUM, LACTOBACİLLUS ACİDOFİLUS EXTRACELLÜLER OLARAK ÜRETİLEN FİTAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI (PH, SICAKLIK VE METAL İYONLARI) KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2013 - 2014
DİKBAŞ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ERZURUM 'DA TÜKETİME SUNULAN TAVUK ETİ VE KARKAS ÖRNEKLERİNDE SALMONELLA SPP. VARLIĞININ KLASİK KÜLTÜR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI, YAĞ ASİDİ VE KARBON PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ, 2012 - 2013
DİKBAŞ N., DADAŞOĞLU E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAZI YABANİ KORUNGA GENOTİPLERİNİN ÇOĞALTILARAK ISLAH METARYELİ OLARAK KULLANILABİLİRLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2011 - 2013
DİKBAŞ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM UYGULAMA İMKANLARI., 2010 - 2012
Kotancılar H. G. , Dikbaş N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Vakfıkebir Ekmeğinin Mikrobiyolojik Flora, Bayatlama ve Aroması Üzerine İşleme Faktörlerinin Etkisi, 2001 - 2003

Patent

Şenol Kotan M., Dikbaş N., Kotan R., YENİ BİR MİKROBİYAL GÜBRE VE BİYOPESTİSİT FORMÜLASYONU, Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Başvuru Numarası: PT2021-01158 , Standart Tescil, 2021
Dikbaş N., Uçar S., Tozlu G., Öznülüer Özer T., Kotan R., ZnO NANO PARTİKÜLLERİNE İMMOBİLİZE KİTİNAZ ENZİMİNDEN OLUŞAN NANOBİYOİNSEKTİSİT, Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Başvuru Numarası: PT2021-01159 , Standart Tescil, 2021
Şenol Kotan M., Dikbaş N., Kotan R., KATI TAŞIYICILI BİR MİKROBİYAL GÜBRE VE BİYOPESTİSİT FORMÜLASYONU, Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Başvuru Numarası: PT2021-01156 , Standart Tescil, 2021
Şenol Kotan M., Dikbaş N., Kotan R., MİKROBİYAL BİR GÜBRE VE BİYOPESTİSİT FORMÜLASYONU, Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Başvuru Numarası: PT2021-01157 , Standart Tescil, 2021
Dikbaş N., NonoBiyo (LacLife) Ürün Formülasyonu, Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Başvuru Numarası: 2020/09121 , Standart Tescil, 2020
Dikbaş N., PROBİYOTİK İÇERİKLİ NANOBİYO BİR BİTKİ GELİŞİMİ TEŞVİK EDİCİ VE BUNUN ÜRETİM YÖNTEMİ, Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Başvuru Numarası: 2020/09126 , Standart Tescil, 2020

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), Yardımcı Editör, 2016 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

From Turkey to COST Action CA18229, Üye, 2019 - Devam Ediyor , İspanya

Bilimsel Hakemlikler

ENTOMOLOGIA GENERALIS, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2022
Open Journal of Analytical and Bioanalytical Chemistry, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2022
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Kasım 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Kasım 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Kasım 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Ekim 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Ekim 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Ağustos 2021
TÜBİTAK Projesi, 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Haziran 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Mayıs 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Mayıs 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Mayıs 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Mayıs 2021
JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ESCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
BIOTECH STUDIES, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2020
AMB EXPRESS, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TOVAG, Türkiye, Eylül 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TOVAG, Türkiye, Eylül 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TOVAG, Türkiye, Eylül 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TOVAG, Türkiye, Eylül 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Erciyes Üniversitesi, Türkiye, Eylül 2020
TÜBİTAK Projesi, 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, KBAG, Türkiye, Ağustos 2020
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Temmuz 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020

Bilimsel Danışmanlıklar

TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, Türkiye, 2021 - Devam Ediyor
Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, Türkiye, 2019 - Devam Ediyor

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

3rd International Symposium on Biodiversity Research, ISBR 2021, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2021
Eurasian Congress of Molecular Biotechnology, Davetli Konuşmacı, Trabzon, Türkiye, 2019
Second Internatıonal Conferenceson Science and technology, Davetli Konuşmacı, Prizren, Kosova, 2019
DİKBAŞ NESLİHAN (2016). partialy purification of phytase from Lactobacıllus plantarum ve l. acidophılus and investigation of their some kinetic properties.. 5. Ulusal moleküler biyoloji ve biyoteknoloji kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3580586), Katılımcı, Türkiye, 2016
DADAŞOĞLU FATİH,KOTAN RECEP,KARAGÖZ KENAN,DİKBAŞ NESLİHAN,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,ÇAKIR AHMET,KORDALİ ŞABAN,ÖZER HAKAN (2016). Effect of Essential Oil of Origanum rotundifolium on Some Plant Pathogenic Bacteria Seed Germination and Plant Growth of Tomato. ICANAS 2016, 1726 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3148385), Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2016
DİKBAŞ NESLİHAN (2015). İmmobilized Of Lactobacillus Plantarium On To Magnetite Florosil Naoparticules And Its Application İn Co Production Of Mannanase And Phytase Enzymes. Csı - Colloquıum Spectroscopıcum Internatıonale Xxxıx 30 August - 3 September 2015 Figueira Da Foz, Coimbra, Portugal (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2199721), Katılımcı, Porto, Portekiz, 2015
KALKAN EKREM,NADAROĞLU HAYRUNNİSA,ÇELEBİ NESLİHAN,DİKBAŞ NESLİHAN (2012). sılıca fume modificatıon alternative adsorbent materıal for cadmıum from aqueous solıtıon. 4th EuCheMS Chemistry Congress(106), 587 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3571897), Katılımcı, Praha, Çek Cumhuriyeti, 2012
KALKAN EKREM,NADAROĞLU HAYRUNNİSA,DİKBAŞ NESLİHAN (2012). Bacteria -modıfied red mud for adsorpsion of cadmıum ıons from aqueous solutıons. 4th EuCheMS Chemistry Congress(106), 587-1423. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3571904), Katılımcı, Praha, Çek Cumhuriyeti, 2012
DİKBAŞ NESLİHAN (2010). Cathhing the ınnovatıons ın food science and technology ın the evolvıng world. 1st International Congress on Food Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3580566), Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2010
DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,KORDALİ ŞABAN,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,çakır Ahmet,ÖZER HAKAN,KOTAN RECEP (2010). Influence of essentialoils from Satureja hortensis L. and Thymus fallax F. on shelf life of tomato. .” 1st International Congress onFood Technology. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3580476), Katılımcı, Türkiye, 2010
KOTAN RECEP,DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,kordalı şaban,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,ÇAKIR AHMET,ÖZER HAKAN (2009). Bazı Tıbbi Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Ewingella Americana ya Karşı Antibakteriyel Aktivitesi Türkiye Iıı Bitki Koruma Kongresi. Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi, (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2285354), Katılımcı, Türkiye, 2009
KOTAN RECEP,DADAŞOĞLU FATİH,KORDALİ ŞABAN,ÇAKIR AHMET,DİKBAŞ NESLİHAN,ÖZER HAKAN,ÇAKMAKÇI RAMAZAN (2009). Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Bitki Patojenik Bakterilerden Erwinia Amylovora Ve Pseudomonas Syringae Pv Syringae Üzerine Antimikrobiyal Etkisi. Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi, (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2285545), Katılımcı, Van, Türkiye, 2009
KOTAN RECEP,DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,ŞAHİN FİKRETTİN (2008). Atık sularda gıda zehirlenmesine ve gastroenterite sebep olan Patojenik Bakterilerin biyopestisit ve Mikrobiyal Gübre Potansiyeline Sahip Biyoajan Bakterilerle Kontrol Edilerek Sulama Suyu Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması. 10. Gıda Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286570), Katılımcı, Türkiye, 2008
DİKBAŞ NESLİHAN,KOTAN RECEP,DADAŞOĞLU FATİH (2008). Oltu da İçme Sularından İzole Edilen Bakteriyel Suşların Tanısı Ve Yağ Asidi Metil Esterleri İle Antibiyotik Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 10. Gıda Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286708), Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2008
ERTUGAY MUSTAFA FATİH,BAŞLAR MEHMET,DİKBAŞ NESLİHAN (2007). Near ınfrared spectroscopy in determination of food quality. Tübitak 2ndIntenational Congress on Food and Nutrıtıon (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3580486), Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2007
DİKBAŞ NESLİHAN,KOTAN RECEP,DADAŞOĞLU FATİH,KORDALİ ŞABAN,ÇAKIR AHMET,ÇAKMAKÇI RAMAZAN (2007). Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Aspergillus Flavus a Karşı Antifungal Özelliklerinin İn Vitro Koşullarda Belirlenmesi. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286299), Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2007
KOTAN RECEP,DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,ÇAKIR AHMET (2006). Satureja Hortensis L Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Yaş Üzümün Depolama Süresince Bozulması Üzerine Etkisi Ve Fitotoksik Aktivitesinin Test Edilmesi. I. Ulusal Bağcılık Ve Şarap Sempozyumu Ve Sergisi. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286429), Katılımcı, Denizli, Türkiye, 2006
DİKBAŞ NESLİHAN,ÖZDEMİR SALİH,SERT SELAHATTİN,kurt ahmet (1998). Beyaz Peynır Üretımınde Kültür Ilavesının Değışık Salamura Konsantrasyonlarının Ve Olgunlaşma Sürelerının S Aureus n Çoğalmasına Etkılerı. 8. Kükem Kongresı (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2287411), Katılımcı, Ankara, Türkiye, 1993

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):437
h-indeksi (WOS):11

Davetli Konuşmalar

“Functional Nanomaterials in Industrial Applications: Academy – Industry Meet” from 14th to 16th April 2020. , Seminer, University of Central Lancashire, Birleşik Krallık, Nisan 2020
PROBİYOTİKLER VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI, Konferans, Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye, Mart 2020

Ödüller

Dikbaş N., TÜBİTAK PROJE ÖDÜLÜ, Atatürk Ünversitesi, Haziran 2019

Yayıncılık Etkinlikleri

DİKBAŞ N., Radyo Programı, 2019 - 2019

Girişimcilik Faaliyetleri

Diğer, ATAPRO, 24 Şubat 2020, Kurucu Sahibi

Akademi Dışı Deneyim

Diğer Kamu Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum(Merkez)
Diğer Kamu Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı (Merkez)
Diğer Kamu Kurumu, Erzurum Belediyesi