Education Information

Doctorate, Middle East Technical University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey 2007 - 2015
Postgraduate, Middle East Technical University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey 2004 - 2007
Undergraduate, Ankara University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey 1997 - 2001

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Biophysics, Life Sciences, Biophysics, Biological Spectroscopy, Molecular Biophysics, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Research Assistant PhD, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - Continues
Research Assistant, Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Biology, 2004 - 2016

Academic and Administrative Experience

Deputy Director of the Center, Ataturk University, 2019 - Continues

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

KILIÇ H., KOVACI H., ATİLA A., ŞİMŞEK ÖZEK N., Project Supported by Higher Education Institutions, DAYTAM Altyapısının OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları-İLU Sistemine Uygunluğunun Sağlanması, 2022 - 2023
YILMAZ M., AYSİN F., ŞİMŞEK ÖZEK N., YILMAZ A., Project Supported by Higher Education Institutions, Vankomisin ile Modifiye Edilmiş Altın Nanodesenlenmiş Yüzeyler ile Gram Pozitif Bakterilerin Ayrıştırılması Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi SERS Yaklaşımı ve Sandviç Modeli ile Gram Pozitif Bakterilerin Tanısı, 2021 - 2022
Geyikoğlu F., Koç K., Yılmaz A., Yılmaz M., Özgül Abuç Ö., Aysin F., Şimşek Özek N., Project Supported by Higher Education Institutions, Hispidulinin Sıçanlarda Oleik Asit ile İndüklenen Akut Akciğer Hasarı Modeli Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2021 - 2022
AYSİN F., KOVACI H., ŞİMŞEK ÖZEK N., YILMAZ A., ANAKÖK Ö. F., YILDIRIM V., Project Supported by Higher Education Institutions, Sitotoksisite Çalışmaları Kapsamında DAYTAM Hücre Kültürü Laboratuvarı ile Taramalı Elektron Mikroskop SEM Altyapısının Güçlendirilmesi, 2020 - 2022
Yılmaz A., Yılmaz M., Aysin F., Şimşek Özek N., TUBITAK Project, Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi (SERS)Yaklaşımı ve 3D Haritalama Tekniği Kullanılarak Farklı Tipte Hücrelerin Tanımlanması ve Apoptoz ileNekroz Düzeylerinin Belirlenmesi, 2020 - 2022
ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIRIM V., YILMAZ A., ANAKÖK Ö. F., Project Supported by Higher Education Institutions, İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) Kapsamında Yapılacak Olan Biyouyumluluk ve Farmasötik Analizler İçin DAYTAM Altyapısının Geliştirilmesi, 2020 - 2021
GÜVENALP Z., DURSUNOĞLU B., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., Project Supported by Higher Education Institutions, Astragalus cylindraceus DC. Bitkisinin Fitokimyasal Yönden Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Ekstre ve Saf Maddelerin Meme Kanseri ve Sağlıklı Meme Epitel Hücre Modelinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Belirlenmesi, 2019 - 2021
ŞENER M. T., YILDIZ S., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., AKSAKAL Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, İsoproterenol ile Oluşturulmuş Miyokart Enfarktüsü Sıçan Modelinde Spektroskopik Biyokimyasal ve Genetik Yöntemlerle Erken Ölümlerin Postmortem Tespiti, 2019 - 2021
KOÇ K., GEYİKOĞLU F., YILDIRIM S., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., KAVAKCIOĞLU YARDIMCI B., ÇAKMAK Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Sıçan Böbreğinde İskemiReperfüzyon Hasarı Üzerine Propolis ve Bor Bileşiklerinin Etkileri, 2018 - 2020
ŞİŞECİOĞLU M., DERVİŞOĞLU G., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., Project Supported by Higher Education Institutions, SHSY5Y Nöronal Hücre Hattında Kuersetin ve Sodyum Selenat Kombinasyonu İçeren Çok Hedefli İlacın Hidrojen Peroksit Kaynaklı Nörodejenerasyona Karşı Sinerjistik Nöroprotektif Etkilerinin Araştırılması, 2019 - 2019
YEŞİLYAPRAK C., KILIÇ H., ATİLA A., KARAMAN E., İKİZ T., TEZCAN C. T., KOVACI H., YURDGÜLÜ H. İ., ŞİMŞEK ÖZEK N., TÜRK H., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, Üniversitemiz Araştırma Altyapıların Farklı Disiplinlere Yönelik Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda ArGe Tanıtım ve Ortak Proje İşbirliği Potansiyelinin Araştırılması ve Gerçekleştirilmesi, 2019 - 2019
GEYİKOĞLU F., KOÇ K., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., Project Supported by Higher Education Institutions, Inula graveolens Bitkisinin K562 Hücre Hattı Üzerinde Antioksidan ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi, 2018 - 2018
AKSAKAL Ö., ESRİNGÜ A., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILMAZ A., Project Supported by Higher Education Institutions, UV-B RADYASYONUNA MARUZ BIRAKILAN MARUL (LACTUCA SATİVA L.) BİTKİSİNDE HUMİK ASİDİN KORUYUCU ROLÜ, 2016 - 2017

Activities in Scientific Journals

Turkish Journal Of Zoology, Committee Member, 2019 - 2020

Metrics

Awards

Severcan F., Garip Ustaoğlu Ş., Şimşek Özek N., Severcan M., Mollaoğlu A., H2020 Eşik Üstü Ödülü, Tübitak, July 2021

Non Academic Experience

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI