Eğitim Bilgileri

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 2007 - 2015
Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 2004 - 2007
Lisans, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 1997 - 2001

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Biyofizik, Yaşam Bilimleri, Biyofizik, Biyolojik Spektroskopi, Moleküler Biyofizik, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, 2004 - 2016

Akademik İdari Deneyim

Merkez Müdür Yardımcısı, Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

KILIÇ H., KOVACI H., ATİLA A., ŞİMŞEK ÖZEK N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DAYTAM Altyapısının OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları-İLU Sistemine Uygunluğunun Sağlanması, 2022 - 2023
YILMAZ M., AYSİN F., ŞİMŞEK ÖZEK N., YILMAZ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Vankomisin ile Modifiye Edilmiş Altın Nanodesenlenmiş Yüzeyler ile Gram Pozitif Bakterilerin Ayrıştırılması Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi SERS Yaklaşımı ve Sandviç Modeli ile Gram Pozitif Bakterilerin Tanısı, 2021 - 2022
Geyikoğlu F., Koç K., Yılmaz A., Yılmaz M., Özgül Abuç Ö., Aysin F., Şimşek Özek N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hispidulinin Sıçanlarda Oleik Asit ile İndüklenen Akut Akciğer Hasarı Modeli Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2021 - 2022
AYSİN F., KOVACI H., ŞİMŞEK ÖZEK N., YILMAZ A., ANAKÖK Ö. F., YILDIRIM V., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sitotoksisite Çalışmaları Kapsamında DAYTAM Hücre Kültürü Laboratuvarı ile Taramalı Elektron Mikroskop SEM Altyapısının Güçlendirilmesi, 2020 - 2022
Yılmaz A., Yılmaz M., Aysin F., Şimşek Özek N., TÜBİTAK Projesi, Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi (SERS)Yaklaşımı ve 3D Haritalama Tekniği Kullanılarak Farklı Tipte Hücrelerin Tanımlanması ve Apoptoz ileNekroz Düzeylerinin Belirlenmesi, 2020 - 2022
ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIRIM V., YILMAZ A., ANAKÖK Ö. F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) Kapsamında Yapılacak Olan Biyouyumluluk ve Farmasötik Analizler İçin DAYTAM Altyapısının Geliştirilmesi, 2020 - 2021
GÜVENALP Z., DURSUNOĞLU B., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Astragalus cylindraceus DC. Bitkisinin Fitokimyasal Yönden Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Ekstre ve Saf Maddelerin Meme Kanseri ve Sağlıklı Meme Epitel Hücre Modelinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Belirlenmesi, 2019 - 2021
ŞENER M. T., YILDIZ S., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., AKSAKAL Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İsoproterenol ile Oluşturulmuş Miyokart Enfarktüsü Sıçan Modelinde Spektroskopik Biyokimyasal ve Genetik Yöntemlerle Erken Ölümlerin Postmortem Tespiti, 2019 - 2021
KOÇ K., GEYİKOĞLU F., YILDIRIM S., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., KAVAKCIOĞLU YARDIMCI B., ÇAKMAK Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sıçan Böbreğinde İskemiReperfüzyon Hasarı Üzerine Propolis ve Bor Bileşiklerinin Etkileri, 2018 - 2020
ŞİŞECİOĞLU M., DERVİŞOĞLU G., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SHSY5Y Nöronal Hücre Hattında Kuersetin ve Sodyum Selenat Kombinasyonu İçeren Çok Hedefli İlacın Hidrojen Peroksit Kaynaklı Nörodejenerasyona Karşı Sinerjistik Nöroprotektif Etkilerinin Araştırılması, 2019 - 2019
YEŞİLYAPRAK C., KILIÇ H., ATİLA A., KARAMAN E., İKİZ T., TEZCAN C. T., KOVACI H., YURDGÜLÜ H. İ., ŞİMŞEK ÖZEK N., TÜRK H., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Üniversitemiz Araştırma Altyapıların Farklı Disiplinlere Yönelik Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda ArGe Tanıtım ve Ortak Proje İşbirliği Potansiyelinin Araştırılması ve Gerçekleştirilmesi, 2019 - 2019
GEYİKOĞLU F., KOÇ K., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Inula graveolens Bitkisinin K562 Hücre Hattı Üzerinde Antioksidan ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi, 2018 - 2018
AKSAKAL Ö., ESRİNGÜ A., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILMAZ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, UV-B RADYASYONUNA MARUZ BIRAKILAN MARUL (LACTUCA SATİVA L.) BİTKİSİNDE HUMİK ASİDİN KORUYUCU ROLÜ, 2016 - 2017

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Turkish Journal Of Zoology, Editörler Kurulu Üyesi, 2019 - 2020

Metrikler

Ödüller

Severcan F., Garip Ustaoğlu Ş., Şimşek Özek N., Severcan M., Mollaoğlu A., H2020 Eşik Üstü Ödülü, Tübitak, Temmuz 2021

Akademi Dışı Deneyim

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI