Education Information
2008 - 2013 Doctorate, Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey
2005 - 2008 Postgraduate, Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey
2001 - 2005 Undergraduate, Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey
Foreign Languages
English, C1 Advanced
Dissertations
2013 Türkiye'de ihracatın ithalatı karşılama oranlarının spline regresyon modelleri yardımıyla araştırılması, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler, Doctorate
2008 Temel bileşenler analizi ve bir uygulama örneği, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler, Postgraduate
Research Areas
Social Sciences and Humanities, Econometrics, Statistics
Academic Titles / Tasks
2017 - Continues Associate Professor, Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri
2013 - 2017 Assistant Professor, Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri
2010 - 2013 Research Assistant, Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri
Academic and Administrative Experience
2022 - Continues Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu Üyesi, Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri
2015 - 2017 Fakülte Kurulu Üyesi, Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri
Courses
2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020 Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları, Postgraduate
2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2019 - 2020 Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi, Doctorate
2022 - 2023 Paket Programlar ile İstatistik Veri Analizi II, Undergraduate
2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021 Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Doctorate
2023 - 2024, 2022 - 2023 Paket Programlar ile İstatistik Veri Analizi I, Undergraduate
2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018 Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Undergraduate
2023 - 2024, 2022 - 2023, 2020 - 2021 Excel ile İstatistik, Undergraduate
2022 - 2023 İstatistik, Undergraduate
2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015 İstatistik Analiz II, Undergraduate
2020 - 2021 İstatistik II, Undergraduate
2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015 İstatistik Analiz I, Undergraduate
2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018 Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Undergraduate
2020 - 2021 İstatistik II, Undergraduate
2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015 İstatistik Analiz II, Undergraduate
2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015 İstatistik Analiz I, Undergraduate
2020 - 2021 Excel ile İstatistik, Undergraduate
2020 - 2021 İstatistik I, Undergraduate
2020 - 2021 İstatistik I, Undergraduate
Advising Theses
2023 Alkan Ö., Doctorate, A.DEMİR(Student), Türkiye'de Hanehalklarının Sağlık Harcama Türlerini Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli Tobit ve Heckman Örnek Seçme Yöntemi İle Araştırılması
2023 Alkan Ö., Doctorate, Ş.ÜNVER(Student), Türkiye'de Hanehalklarının Yoksulluk Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Sıralı Modellerle İncelenmesi
2022 Alkan Ö., Postgraduate, O.BOZKURT(Student), Türkiye'de Alkol, Tütün ve Elektronik Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli Probit Regresyon Modeli ile Araştırılması
2020 Alkan Ö., Postgraduate, .KILIÇTEK(Student), Görünürde ilişkisiz regresyon modeli ile alkol ve tütün kullanım süresini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
2020 Alkan Ö., Doctorate, İ.HALİL(Student), Alternatif regresyon modelleriyle miyokard infarktüsü sonrası sağkalımı etkileyen faktörlerin belirlenmesi
2019 Alkan Ö., Postgraduate, F.CANSU(Student), Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddeti etkileyen faktörlerin sıralı probit regresyon modelleriyle belirlenmesi
2019 Alkan Ö., Doctorate, Ö.KARADAĞ(Student), Yenilenebilir enerji kaynaklarının çok faktörlü karar verme tekniklerinden bulanık entropi temelli COPRAS ve MULTİMOORA teknikleri ile bölgesel bazda değerlendirilmesi
2017 Alkan Ö., Postgraduate, A.DEMİR(Student), Tütün kullanımını bıraktıktan sonra tütüne yeniden başlama süresini etkileyen faktörlerin cox regresyon ile analizi
2016 Alkan Ö., Postgraduate, Ö.GENÇER(Student), Alkol-tütün kullanımını etkileyen değişkenlerin bivariate probit regresyon ile analizi
2014 Alkan Ö., Postgraduate, K.ELMALI(Student), Kantil regresyon ve negatif binomial regresyon ile illerde kullanılan ilaç sayısına etki eden faktörlerin incelenmesi
Advising Graduates (Non-Thesis)
2018 Alkan Ö., Masters (Non-Thesis), E.DURİŞTİ(Student), FONKSİYONLARA GÖRE İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ VE İŞ AKIŞINDAKİ YERİ
2018 Alkan Ö., Masters (Non-Thesis), Z.YILDIRIM(Student), SAĞLIK KURULUŞLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ: GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
2017 Alkan Ö., Masters (Non-Thesis), Ö.KALE(Student), SAĞLIK HİZMETLERİNDE SÜREKLİ GELİŞMELER
2017 Alkan Ö., Masters (Non-Thesis), O.TAŞDEMİR(Student), SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN BİLEŞENLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
2017 Alkan Ö., Masters (Non-Thesis), Ö.TACALOĞLU(Student), DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ
2014 Alkan Ö., Masters (Non-Thesis), Z.AKYOL(Student), DEĞİŞİM YÖNETİMİ
Jury Memberships
December 2020 Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi
December 2020 Doctorate, Doctorate, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
December 2020 Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi
December 2020 Doctorate, Doctorate, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
December 2020 Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi
August 2020 Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi
August 2020 Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi
July 2020 Doctoral Examination, Doctoral Examination, Giresun Üniversitesi
July 2020 Doctoral Examination, Doctoral Examination, Giresun Üniversitesi
June 2020 Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi
June 2020 Doctoral Examination, Doctoral Examination, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
June 2020 Doctoral Examination, Doctoral Examination, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
May 2020 Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi
May 2020 Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi
Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI
Articles Published in Other Journals
Books & Book Chapters
Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings
Supported Projects
2021 - 2021 Türkiye'de Tütün Dumanına Maruz Kalmada Eğitim Farklılıklarının Araştırılması, Project Supported by Higher Education Institutions
2020 - 2021 Bilgi Teknolojilerinin Üniversite Gençliğinin Ahlakı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Project Supported by Higher Education Institutions
2013 - 2014 TÜRKİYE’ DE İLLER ARASI GÖÇÜN BELİRLEYİCİLERİ: MEKÂNSAL PANEL MODEL YAKLAŞIMI, Project Supported by Higher Education Institutions
2011 - 2012 Spline Regression Methods and An Application, Project Supported by Higher Education Institutions
Activities in Scientific Journals
2022 - Continues Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Committee Member
2021 - Continues Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Committee Member
Scientific Refereeing
November 2023 THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, SCI Journal
November 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
November 2023 SAGE OPEN, Journal Indexed in SSCI
November 2023 IEEE ACCESS, SCI Journal
November 2023 JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, Journal Indexed in SSCI
November 2023 JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING, Journal Indexed in SSCI
November 2023 MIDWIFERY, Journal Indexed in SSCI
November 2023 HELIYON, SCI Journal
November 2023 GLOBAL HEALTH PROMOTION, Journal Indexed in SSCI
November 2023 CURRENT PSYCHOLOGY, Journal Indexed in SSCI
October 2023 CURRENT PSYCHOLOGY, Journal Indexed in SSCI
October 2023 JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, Journal Indexed in SSCI
October 2023 ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE, Journal Indexed in SSCI
October 2023 HELIYON, SCI Journal
October 2023 EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL, SCI Journal
October 2023 IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL SOCIAL SYSTEMS, Journal Indexed in SSCI
October 2023 CURRENT PSYCHOLOGY, Journal Indexed in SSCI
October 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
October 2023 ELECTRONIC MARKETS: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE & BUSINESS MEDIA, Journal Indexed in SSCI
September 2023 HELIYON, SCI Journal
September 2023 IEEE ACCESS, SCI Journal
September 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
September 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
September 2023 MIDWIFERY, Journal Indexed in SSCI
September 2023 ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH AND APPLICATIONS, Journal Indexed in SSCI
September 2023 CURRENT PSYCHOLOGY, Journal Indexed in SSCI
September 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
September 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
September 2023 JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, Journal Indexed in SSCI
September 2023 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, Journal Indexed in SSCI
August 2023 SAGE OPEN, Journal Indexed in SSCI
August 2023 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, SCI Journal
August 2023 IEEE ACCESS, SCI Journal
August 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSUMER STUDIES, Journal Indexed in SSCI
August 2023 SAGE OPEN, Journal Indexed in SSCI
August 2023 SAGE OPEN, Journal Indexed in SSCI
August 2023 MIDWIFERY, Journal Indexed in SSCI
August 2023 CURRENT PSYCHOLOGY, SCI Journal
August 2023 ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY, Journal Indexed in SSCI
August 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
August 2023 HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, SCI Journal
August 2023 TURKISH STUDIES, Journal Indexed in SSCI
August 2023 MIDWIFERY, Journal Indexed in SSCI
August 2023 HELIYON, SCI Journal
August 2023 HELIYON, SCI Journal
July 2023 IEEE ACCESS, SCI Journal
July 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
July 2023 CURRENT PSYCHOLOGY, Journal Indexed in SSCI
July 2023 HELIYON, SCI Journal
July 2023 PLOS ONE, SCI Journal
July 2023 HELIYON, Journal Indexed in SSCI
July 2023 ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY, Journal Indexed in SSCI
July 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
June 2023 MIDWIFERY, SCI Journal
June 2023 SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION, Journal Indexed in SSCI
June 2023 ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE, SCI Journal
June 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
June 2023 IEEE ACCESS, SCI Journal
June 2023 HELIYON, SCI Journal
June 2023 HEALTHCARE, SCI Journal
June 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
June 2023 HELIYON, SCI Journal
June 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
June 2023 HEALTHCARE, SCI Journal
June 2023 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Journal
June 2023 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, Journal Indexed in SSCI
May 2023 HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, SCI Journal
May 2023 HELIYON, SCI Journal
May 2023 JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, SCI Journal
May 2023 HELIYON, SCI Journal
May 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, SCI Journal
May 2023 SUSTAINABILITY, SCI Journal
May 2023 SOCIAL INDICATORS RESEARCH, Journal Indexed in SSCI
May 2023 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, Journal Indexed in SSCI
May 2023 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, Journal Indexed in SSCI
May 2023 FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, Journal Indexed in SSCI
May 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
May 2023 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, Journal Indexed in SSCI
April 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
April 2023 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, Journal Indexed in SSCI
April 2023 EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL, Journal Indexed in SSCI
April 2023 JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING, Journal Indexed in SSCI
April 2023 PLOS ONE, SCI Journal
April 2023 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, SCI Journal
March 2023 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Journal
March 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
March 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
March 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, SCI Journal
March 2023 JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, Journal Indexed in SSCI
March 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSUMER STUDIES, SCI Journal
March 2023 HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, SCI Journal
March 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
March 2023 PLOS ONE, SCI Journal
March 2023 SUBSTANCE USE & MISUSE, National Scientific Refreed Journal
March 2023 HEALTHCARE, SCI Journal
March 2023 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, Journal Indexed in SSCI
March 2023 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Journal
March 2023 HELIYON, SCI Journal
March 2023 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, SCI Journal
February 2023 BMJ OPEN, SCI Journal
February 2023 BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK, SCI Journal
February 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, SCI Journal
February 2023 SAGE OPEN, SCI Journal
February 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, SCI Journal
February 2023 HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, SCI Journal
January 2023 SUSTAINABILITY, SCI Journal
January 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, SCI Journal
December 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC FINANCE, Other journals
December 2022 SOCIAL INDICATORS RESEARCH, Journal Indexed in SSCI
December 2022 International Journal of Human Factors and Ergonomics, Other Indexed Journal
December 2022 HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, SCI Journal
December 2022 ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS, SCI Journal
December 2022 SUSTAINABILITY, SCI Journal
December 2022 HELIYON, SCI Journal
December 2022 HEALTHCARE, SCI Journal
December 2022 SUSTAINABILITY, SCI Journal
December 2022 EUROPEAN JOURNAL ON CRIMINAL POLICY AND RESEARCH, Journal Indexed in SSCI
December 2022 SAGE OPEN, SCI Journal
November 2022 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, Journal Indexed in SSCI
November 2022 SUSTAINABILITY, SCI Journal
November 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Journal
November 2022 SUSTAINABILITY, SCI Journal
November 2022 SUSTAINABILITY, SCI Journal
November 2022 Journal of Men's Health, SCI Journal
October 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE MARKETING, Journal Indexed in ESCI
October 2022 JOURNAL OF SMOKING CESSATION, Journal Indexed in ESCI
October 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, SCI Journal
October 2022 SUSTAINABILITY, SCI Journal
October 2022 NUTRITION AND HEALTH, SCI Journal
October 2022 SUSTAINABILITY, SCI Journal
October 2022 PLOS ONE, SCI Journal
October 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Journal
September 2022 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH, SCI Journal
September 2022 SYMMETRY, Journal Indexed in SSCI
September 2022 JOURNAL OF SMOKING CESSATION, Journal Indexed in ESCI
September 2022 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, Journal Indexed in SSCI
September 2022 APPLIED SCIENCES, SCI Journal
September 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, Journal Indexed in SCI-E
August 2022 Journal of Modelling in Management, Journal Indexed in ESCI
August 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, Journal Indexed in SCI-E
August 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Journal Indexed in ESCI
August 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE MARKETING, Journal Indexed in ESCI
August 2022 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH, Journal Indexed in SCI-E
August 2022 PLOS ONE, SCI Journal
August 2022 SAGE OPEN, SCI Journal
August 2022 FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, Journal Indexed in SSCI
August 2022 HELIYON, Journal Indexed in SCI-E
July 2022 JOURNAL OF SMOKING CESSATION, Journal Indexed in ESCI
July 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Journal
July 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF HOUSING MARKETS AND ANALYSIS, Journal Indexed in ESCI
July 2022 APPLIED SCIENCES-BASEL, SCI Journal
July 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Journal
July 2022 IEEE ACCESS, SCI Journal
June 2022 SYMMETRY-BASEL, SCI Journal
June 2022 HEALTHCARE, SCI Journal
June 2022 JOURNAL OF SUBSTANCE USE, Journal Indexed in SSCI
May 2022 SYMMETRY-BASEL, SCI Journal
May 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE MARKETING, Journal Indexed in ESCI
May 2022 HEALTHCARE, SCI Journal
April 2022 SYMMETRY-BASEL, SCI Journal
April 2022 JOURNAL OF SUBSTANCE USE, Journal Indexed in SSCI
April 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Journal
March 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE MARKETING, Journal Indexed in ESCI
March 2022 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, Journal Indexed in SSCI
March 2022 PLOS ONE, Journal Indexed in SSCI
March 2022 JOURNAL OF SUBSTANCE USE, Journal Indexed in SSCI
March 2022 TURK PSIKOLOJI DERGISI , Other Indexed Journal
March 2022 FRONTIERS IN SUSTAINABLE CITIES, Journal Indexed in ESCI
February 2022 TOBACCO INDUCED DISEASES, SCI Journal
February 2022 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, Journal Indexed in SSCI
February 2022 BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK, Journal Indexed in SSCI
January 2022 ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING AND LOGISTICS, Journal Indexed in SSCI
January 2022 Journal of Modelling in Management, Journal Indexed in ESCI
January 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Journal
December 2021 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Journal
December 2021 ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING AND LOGISTICS, Journal Indexed in SSCI
October 2021 ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING AND LOGISTICS, Journal Indexed in SSCI
September 2021 China Agricultural Economic Review, Journal Indexed in SSCI
August 2021 Electronic Commerce Research And Applications, Journal Indexed in SSCI
August 2021 PLOS ONE, SCI Journal
June 2021 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, Journal Indexed in SSCI
May 2021 Journal Of Substance Use, Journal Indexed in SSCI
May 2021 Journal Of Substance Use, Journal Indexed in SSCI
May 2021 PLOS ONE, SCI Journal
May 2021 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, Journal Indexed in SSCI
May 2021 ENVIRONMENTAL RESEARCH, SCI Journal
April 2021 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Journal
March 2021 ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING AND LOGISTICS, Journal Indexed in SSCI
March 2021 PLOS ONE, SCI Journal
January 2021 TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Research Councils of United Kingdom, RCUK Bilateral Cooperation Program, TÜBİTAK, Turkey
December 2020 Journal of Modelling in Management, Journal Indexed in ESCI
December 2020 Family Medicine and Community Health Journal, Journal Indexed in ESCI
November 2020 EKEV AKADEMİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
September 2020 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
September 2020 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
September 2020 International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, Journal Indexed in ESCI
August 2020 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
August 2020 EKEV AKADEMİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
August 2020 International Journal of Housing Markets and Analysis, Journal Indexed in ESCI
August 2020 BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, National Scientific Refreed Journal
August 2020 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, National Scientific Refreed Journal
June 2020 ALPHANUMERİC JOURNAL, National Scientific Refreed Journal
April 2020 EKEV AKADEMİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
February 2020 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
January 2020 ENVIRONMENTAL RESEARCH, Journal Indexed in SCI-E
Tasks In Event Organizations
11 Aralık 2022 Koçyiğit R., UZUNDUMLU A. S., ALKAN Ö., 7. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Scientific Congress, Turkey
01 Aralık 2022 Koçyiğit R., UZUNDUMLU A. S., ALKAN Ö., 13. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Scientific Congress, Turkey
13 Ekim 2022 Uzundumlu A. S., ALKAN Ö., 8. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Scientific Congress, Turkey
12 Şubat 2020 Alkan Ö., 20. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Scientific Congress, Ankara, Turkey
17 Ekim 2018 Alkan Ö., 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Scientific Congress, Antalya, Turkey

Metrics

Entrepreneurship Activities
2022 - Continues Limited, Master Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., 12 August 2022, Co-Founder
Non Academic Experience
2006 - 2010 Other Public Institution, Tc Ziraat Bankası
2006 - 2010 TC Ziraat Bankası AŞ