Eğitim Bilgileri
2008 - 2013 Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye
2005 - 2008 Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye
2001 - 2005 Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye
Yabancı Diller
İngilizce, C1 İleri
Yaptığı Tezler
2013 Türkiye'de ihracatın ithalatı karşılama oranlarının spline regresyon modelleri yardımıyla araştırılması, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler, Doktora
2008 Temel bileşenler analizi ve bir uygulama örneği, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler, Yüksek Lisans
Araştırma Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler, Ekonometri, İstatistik
Akademik Unvanlar / Görevler
2017 - Devam Ediyor Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri
2013 - 2017 Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri
2010 - 2013 Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri
Akademik İdari Deneyim
2022 - Devam Ediyor Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri
2015 - 2017 Fakülte Kurulu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri
Verdiği Dersler
2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020 Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları, Yüksek Lisans
2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2019 - 2020 Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi, Doktora
2022 - 2023 Paket Programlar ile İstatistik Veri Analizi II, Lisans
2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021 Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Doktora
2023 - 2024, 2022 - 2023 Paket Programlar ile İstatistik Veri Analizi I, Lisans
2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018 Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Lisans
2023 - 2024, 2022 - 2023, 2020 - 2021 Excel ile İstatistik, Lisans
2022 - 2023 İstatistik, Lisans
2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015 İstatistik Analiz II, Lisans
2020 - 2021 İstatistik II, Lisans
2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015 İstatistik Analiz I, Lisans
2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018 Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Lisans
2020 - 2021 İstatistik II, Lisans
2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015 İstatistik Analiz II, Lisans
2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015 İstatistik Analiz I, Lisans
2020 - 2021 Excel ile İstatistik, Lisans
2020 - 2021 İstatistik I, Lisans
2020 - 2021 İstatistik I, Lisans
Yönetilen Tezler
2023 Alkan Ö., Doktora, A.DEMİR(Öğrenci), Türkiye'de Hanehalklarının Sağlık Harcama Türlerini Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli Tobit ve Heckman Örnek Seçme Yöntemi İle Araştırılması
2023 Alkan Ö., Doktora, Ş.ÜNVER(Öğrenci), Türkiye'de Hanehalklarının Yoksulluk Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Sıralı Modellerle İncelenmesi
2022 Alkan Ö., Yüksek Lisans, O.BOZKURT(Öğrenci), Türkiye'de Alkol, Tütün ve Elektronik Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli Probit Regresyon Modeli ile Araştırılması
2020 Alkan Ö., Yüksek Lisans, .KILIÇTEK(Öğrenci), Görünürde ilişkisiz regresyon modeli ile alkol ve tütün kullanım süresini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
2020 Alkan Ö., Doktora, İ.HALİL(Öğrenci), Alternatif regresyon modelleriyle miyokard infarktüsü sonrası sağkalımı etkileyen faktörlerin belirlenmesi
2019 Alkan Ö., Yüksek Lisans, F.CANSU(Öğrenci), Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddeti etkileyen faktörlerin sıralı probit regresyon modelleriyle belirlenmesi
2019 Alkan Ö., Doktora, Ö.KARADAĞ(Öğrenci), Yenilenebilir enerji kaynaklarının çok faktörlü karar verme tekniklerinden bulanık entropi temelli COPRAS ve MULTİMOORA teknikleri ile bölgesel bazda değerlendirilmesi
2017 Alkan Ö., Yüksek Lisans, A.DEMİR(Öğrenci), Tütün kullanımını bıraktıktan sonra tütüne yeniden başlama süresini etkileyen faktörlerin cox regresyon ile analizi
2016 Alkan Ö., Yüksek Lisans, Ö.GENÇER(Öğrenci), Alkol-tütün kullanımını etkileyen değişkenlerin bivariate probit regresyon ile analizi
2014 Alkan Ö., Yüksek Lisans, K.ELMALI(Öğrenci), Kantil regresyon ve negatif binomial regresyon ile illerde kullanılan ilaç sayısına etki eden faktörlerin incelenmesi
Tezsiz Lisansüstü Danışmanlıkları
2018 Alkan Ö., Yüksek Lisans-Tezsiz, E.DURİŞTİ(Öğrenci), FONKSİYONLARA GÖRE İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ VE İŞ AKIŞINDAKİ YERİ
2018 Alkan Ö., Yüksek Lisans-Tezsiz, Z.YILDIRIM(Öğrenci), SAĞLIK KURULUŞLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ: GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
2017 Alkan Ö., Yüksek Lisans-Tezsiz, Ö.KALE(Öğrenci), SAĞLIK HİZMETLERİNDE SÜREKLİ GELİŞMELER
2017 Alkan Ö., Yüksek Lisans-Tezsiz, O.TAŞDEMİR(Öğrenci), SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN BİLEŞENLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
2017 Alkan Ö., Yüksek Lisans-Tezsiz, Ö.TACALOĞLU(Öğrenci), DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ
2014 Alkan Ö., Yüksek Lisans-Tezsiz, Z.AKYOL(Öğrenci), DEĞİŞİM YÖNETİMİ
Jüri Üyelikleri
Aralık 2020 Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi
Aralık 2020 Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Aralık 2020 Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi
Aralık 2020 Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Aralık 2020 Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi
Ağustos 2020 Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi
Ağustos 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi
Temmuz 2020 Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Giresun Üniversitesi
Temmuz 2020 Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Giresun Üniversitesi
Haziran 2020 Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi
Haziran 2020 Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Haziran 2020 Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Mayıs 2020 Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi
Mayıs 2020 Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kitap & Kitap Bölümleri
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Desteklenen Projeler
2021 - 2021 Türkiye'de Tütün Dumanına Maruz Kalmada Eğitim Farklılıklarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2020 - 2021 Bilgi Teknolojilerinin Üniversite Gençliğinin Ahlakı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2013 - 2014 TÜRKİYE’ DE İLLER ARASI GÖÇÜN BELİRLEYİCİLERİ: MEKÂNSAL PANEL MODEL YAKLAŞIMI, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2011 - 2012 Spline Regresyon Yöntemleri ve Bir Uygulama, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler
2024 - Devam Ediyor BMC WOMEN'S HEALTH, Editörler Kurulu Üyesi
2022 - Devam Ediyor Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi
2021 - Devam Ediyor Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi
Bilimsel Hakemlikler
Kasım 2023 THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, SCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2023 SAGE OPEN, SSCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2023 IEEE ACCESS, SCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2023 JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2023 JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING, SSCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2023 MIDWIFERY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2023 HELIYON, SCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2023 GLOBAL HEALTH PROMOTION, SSCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2023 CURRENT PSYCHOLOGY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2023 CURRENT PSYCHOLOGY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2023 JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2023 ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2023 HELIYON, SCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2023 EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL, SCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2023 IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL SOCIAL SYSTEMS, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2023 CURRENT PSYCHOLOGY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2023 ELECTRONIC MARKETS: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE & BUSINESS MEDIA, SSCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2023 HELIYON, SCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2023 IEEE ACCESS, SCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2023 MIDWIFERY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2023 ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH AND APPLICATIONS, SSCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2023 CURRENT PSYCHOLOGY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2023 JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2023 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 SAGE OPEN, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, SCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 IEEE ACCESS, SCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSUMER STUDIES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 SAGE OPEN, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 SAGE OPEN, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 MIDWIFERY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 CURRENT PSYCHOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 TURKISH STUDIES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 MIDWIFERY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 HELIYON, SCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2023 HELIYON, SCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2023 IEEE ACCESS, SCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2023 CURRENT PSYCHOLOGY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2023 HELIYON, SCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2023 PLOS ONE, SCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2023 HELIYON, SSCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2023 ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 MIDWIFERY, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION, SSCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 IEEE ACCESS, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 HELIYON, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 HEALTHCARE, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 HELIYON, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 HEALTHCARE, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2023 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2023 HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2023 HELIYON, SCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2023 JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, SCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2023 HELIYON, SCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, SCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2023 SUSTAINABILITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2023 SOCIAL INDICATORS RESEARCH, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2023 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2023 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2023 FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2023 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, SSCI Kapsamındaki Dergi
Nisan 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Nisan 2023 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Nisan 2023 EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL, SSCI Kapsamındaki Dergi
Nisan 2023 JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING, SSCI Kapsamındaki Dergi
Nisan 2023 PLOS ONE, SCI Kapsamındaki Dergi
Nisan 2023 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSUMER STUDIES, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 PLOS ONE, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 SUBSTANCE USE & MISUSE, Hakemli Bilimsel Dergi
Mart 2023 HEALTHCARE, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 HELIYON, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2023 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, SCI Kapsamındaki Dergi
Şubat 2023 BMJ OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Şubat 2023 BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK, SCI Kapsamındaki Dergi
Şubat 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Şubat 2023 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Şubat 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, SCI Kapsamındaki Dergi
Şubat 2023 HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Ocak 2023 SUSTAINABILITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Ocak 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, SCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC FINANCE, Diğer Dergiler
Aralık 2022 SOCIAL INDICATORS RESEARCH, SSCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2022 International Journal of Human Factors and Ergonomics, Diğer İndekslerce Taranan Dergi
Aralık 2022 HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2022 ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS, SCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2022 SUSTAINABILITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2022 HELIYON, SCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2022 HEALTHCARE, SCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2022 SUSTAINABILITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2022 EUROPEAN JOURNAL ON CRIMINAL POLICY AND RESEARCH, SSCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2022 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2022 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2022 SUSTAINABILITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2022 SUSTAINABILITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2022 SUSTAINABILITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2022 Journal of Men's Health, SCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE MARKETING, ESCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2022 JOURNAL OF SMOKING CESSATION, ESCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2022 SUSTAINABILITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2022 NUTRITION AND HEALTH, SCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2022 SUSTAINABILITY, SCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2022 PLOS ONE, SCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2022 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH, SCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2022 SYMMETRY, SSCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2022 JOURNAL OF SMOKING CESSATION, ESCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2022 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2022 APPLIED SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI-E Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2022 Journal of Modelling in Management, ESCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI-E Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ESCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE MARKETING, ESCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2022 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH, SCI-E Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2022 PLOS ONE, SCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2022 SAGE OPEN, SCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2022 FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2022 HELIYON, SCI-E Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2022 JOURNAL OF SMOKING CESSATION, ESCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF HOUSING MARKETS AND ANALYSIS, ESCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2022 APPLIED SCIENCES-BASEL, SCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Temmuz 2022 IEEE ACCESS, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2022 SYMMETRY-BASEL, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2022 HEALTHCARE, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2022 JOURNAL OF SUBSTANCE USE, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2022 SYMMETRY-BASEL, SCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE MARKETING, ESCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2022 HEALTHCARE, SCI Kapsamındaki Dergi
Nisan 2022 SYMMETRY-BASEL, SCI Kapsamındaki Dergi
Nisan 2022 JOURNAL OF SUBSTANCE USE, SSCI Kapsamındaki Dergi
Nisan 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE MARKETING, ESCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2022 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2022 PLOS ONE, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2022 JOURNAL OF SUBSTANCE USE, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2022 TURK PSIKOLOJI DERGISI , Diğer İndekslerce Taranan Dergi
Mart 2022 FRONTIERS IN SUSTAINABLE CITIES, ESCI Kapsamındaki Dergi
Şubat 2022 TOBACCO INDUCED DISEASES, SCI Kapsamındaki Dergi
Şubat 2022 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Şubat 2022 BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ocak 2022 ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING AND LOGISTICS, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ocak 2022 Journal of Modelling in Management, ESCI Kapsamındaki Dergi
Ocak 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2021 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2021 ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING AND LOGISTICS, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2021 ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING AND LOGISTICS, SSCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2021 China Agricultural Economic Review, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2021 Electronic Commerce Research And Applications, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2021 PLOS ONE, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2021 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2021 Journal Of Substance Use, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2021 Journal Of Substance Use, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2021 PLOS ONE, SCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2021 JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2021 ENVIRONMENTAL RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Nisan 2021 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2021 ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING AND LOGISTICS, SSCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2021 PLOS ONE, SCI Kapsamındaki Dergi
Ocak 2021 TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, 2550 - Research Councils United Kingdom (RCUK) İkili İşbirliği Programı, TÜBİTAK, Türkiye
Aralık 2020 Journal of Modelling in Management, ESCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2020 Family Medicine and Community Health Journal, ESCI Kapsamındaki Dergi
Kasım 2020 EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Eylül 2020 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Eylül 2020 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Eylül 2020 International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, ESCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2020 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Ağustos 2020 EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Ağustos 2020 International Journal of Housing Markets and Analysis, ESCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2020 BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, Hakemli Bilimsel Dergi
Ağustos 2020 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi
Haziran 2020 ALPHANUMERİC JOURNAL, Hakemli Bilimsel Dergi
Nisan 2020 EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Şubat 2020 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Ocak 2020 ENVIRONMENTAL RESEARCH, SCI-E Kapsamındaki Dergi
Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler
11 Aralık 2022 Koçyiğit R., UZUNDUMLU A. S., ALKAN Ö., 7. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye
01 Aralık 2022 Koçyiğit R., UZUNDUMLU A. S., ALKAN Ö., 13. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye
13 Ekim 2022 Uzundumlu A. S., ALKAN Ö., 8. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye
12 Şubat 2020 Alkan Ö., 20. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye
17 Ekim 2018 Alkan Ö., 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye

Metrikler

Girişimcilik Faaliyetleri
2022 - Devam Ediyor Limited, Master Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., 12 Ağustos 2022, Kurucu Ortak
Akademi Dışı Deneyim
2006 - 2010 Diğer Kamu Kurumu, Tc Ziraat Bankası
2006 - 2010 TC Ziraat Bankası AŞ