Education Information

Doctorate, Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Turkey 2006 - 2010

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, İstilacı Lepidium draba L. Türünün Populasyonlarının Fenotipik ve Genetik Farklılıkları ile Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Botanik, 2010
Postgraduate, Erzurum ve Çevresinde Yetişen Salvia L. Cinsine ait Bazı Türlerin (Salvia longipedicellata, Salvia rosifolia) Morfolojisi ve Otoekolojisi Üzerine Araştırmalar, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Botanik, 2006

Research Areas

Life Sciences, Molecular Biology and Genetics, Plant Molecular Genetics, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - Continues
Associate Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2013 - 2019
Assistant Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2011 - 2013
Research Assistant, Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 2005 - 2010

Courses

Temel Biyoloji, Undergraduate, 2020 - 2021
Kriminalistik Genetik ve Uygulamaları, Postgraduate, 2020 - 2021
Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Biyolojisi, Postgraduate, 2020 - 2021
Adli DNA Analizleri, Doctorate, 2020 - 2021
Moleküler Ekoloji, Doctorate, 2019 - 2020
Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Associate Degree, 2020 - 2021
Adli DNA Analizleri, Doctorate, 2020 - 2021
Moleküler Biyoloji, Undergraduate, 2020 - 2021
Kriminalistik Genetik ve Uygulamaları, Postgraduate, 2020 - 2021
İnsan Genetiği, Undergraduate, 2019 - 2020
Sitoloji, Undergraduate, 2019 - 2020
Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Biyolojisi, Postgraduate, 2019 - 2020
Moleküler Biyoloji, Undergraduate, 2016 - 2017
Genetik, Undergraduate, 2016 - 2017

Advising Theses

AKSAKAL Ö., Farklı kumaşlar üzerindeki kan lekelerinde sıcaklığa ve zamana bağlı içeriksel değişimlerin Fourier dönüşüm kızılötesi spektroskopisi (FT-IR) ve kemometrik analizler ile belirlenmesi, Postgraduate, Ş.Gözde(Student), 2016
AKSAKAL Ö., MARUL FİDELERİNDE BAZI GENLERİN İFADELERİNDEKİ DEĞİŞİMLER, BİYOKİMYASAL ve FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE UV-B VE HÜMİK ASİDİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ, Postgraduate, N.SADEGHIAN(Student), 2015
AKSAKAL Ö., Marulda (Lactuca sativa L.) UV-B stresine tolerans üzerine prolinin düzenleyici etkisinin moleküler, biyokimyasal ve fizyolojik düzeyde belirlenmesi, Postgraduate, D.Tabay(Student), 2014

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

AKSAKAL Ö., KAYMAK H. Ç. , KARAKAYA S., KOCA M., Project Supported by Higher Education Institutions, Allium tuncelianum Kollman Özhatay Mattheww Şiranecei Bitkisinin Uçucu Yağlarının Kimyasal Karakterizasyonu ve Antikolinesteraz Etkisinin Araştırılması, 2019 - 2019
İNCEKARA Ü., AKSAKAL Ö., KARAKAYA S., TÜRKEZ H., Project Supported by Higher Education Institutions, Erzurum Çevresinde Halk Hekimliğinde Kullanılan Bazı Bitkilerin Kanamayı Durdurma Performanslarının Araştırılması, 2018 - 2019
AKSAKAL Ö., KARAMAN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Mısır (Zea mays L) Bitkisinde Civa Toksisistesinin Etkilerinin Azaltılmasında Eksojen Olarak Uygulanan Sisteinin Koruyucu Rolünün Biyokimyasal ve Moleküler Parametreler Kullanılarak Araştırılması, 2018 - 2018
İNCEKARA Ü., AKSAKAL Ö., KAYA Y., GÜRKÖK S., Project Supported by Higher Education Institutions, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu ATA Araştırma Olanaklarının Geliştirilmesi, 2017 - 2018
AKSAKAL Ö., ESRİNGÜ A., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILMAZ A., Project Supported by Higher Education Institutions, UV-B RADYASYONUNA MARUZ BIRAKILAN MARUL (LACTUCA SATİVA L.) BİTKİSİNDE HUMİK ASİDİN KORUYUCU ROLÜ, 2016 - 2017
ESRİNGÜ A., ERCİŞLİ S., AKSAKAL Ö., GÜLLAP M. K. , Project Supported by Higher Education Institutions, "MİKROBİYAL GÜBRE VE TOPRAK DÜZENLEYİCİSİ UYGULAMALARININ TOPRAK ORGANİK MADDESİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ", 2015 - 2017
AKSAKAL Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ ENDEMİK CİCER RETİCULATUM (YABANİ NOHUT) TÜRÜNÜN KORUNMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, 2015 - 2016
AKSAKAL Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, BİTKİLERDE UV-B RADYASYONU HASARININ AZALTILMASINDA GÜNEŞ KORUYUCU KREMLERİN YAPISINA KATILAN TİO2 NANOPARTİKÜLLERİNİN KULLANIMI, 2014 - 2015
AKSAKAL Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ LADİN (PİCEA ORİENTALİS) POPULASYONLARININ GENETİK ANALİZİ, 2013 - 2014
AKSAKAL Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, KRİTİK OLARAK YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ ENDEMİK SONCHUS ERZİNCANİCUS (ASTERACEAE) TÜRÜNÜN KORUMA GENETİĞİ VE KORUMA BİYOLOJİSİNİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, 2013 - 2014
AKSAKAL Ö., TÜRK H., Project Supported by Higher Education Institutions, -SOĞUK STRESİNE MARUZ KALAN BİTKİLERDE MOLEKÜLER FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER, 2012 - 2014
AKSAKAL Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, CYMBOCARPUM ERYHRAEUM TÜRÜNDEN ELDE EDİLEN ESANSİYEL YAĞIN GENOTOKSİK AKTİVİTESİNİN MOLEKÜLER VE BİYOKİMYASAL YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ, 2012 - 2013
AKSAKAL Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, AFLP TEKNİĞİ KULLANILARAK TÜRKİYE İÇİN KRİTİK OLARAK YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ ENDEMİK ANTHEMİS CALCAREA VAR DİSCOİDEA TÜRÜNÜN KORUMA GENETİĞİ VE KORUMA BİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2011 - 2013

Scientific Refereeing

Acta Physiologiae Plantarum, SCI Journal, May 2018
Plant Gene, SCI Journal, January 2017
Journal of Hazardous Materials, SCI Journal, February 2015
Chemical Engineering Journal, SCI Journal, March 2014

Citations

Total Citations (WOS):409
h-index (WOS):10