Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Türkiye 2006 - 2010

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, İstilacı Lepidium draba L. Türünün Populasyonlarının Fenotipik ve Genetik Farklılıkları ile Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Botanik, 2010
Yüksek Lisans, Erzurum ve Çevresinde Yetişen Salvia L. Cinsine ait Bazı Türlerin (Salvia longipedicellata, Salvia rosifolia) Morfolojisi ve Otoekolojisi Üzerine Araştırmalar, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Botanik, 2006

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Bitki Moleküler Genetiği, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2013 - 2019
Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2011 - 2013
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 2005 - 2010

Verdiği Dersler

Temel Biyoloji, Lisans, 2020 - 2021
Kriminalistik Genetik ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Biyolojisi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Adli DNA Analizleri, Doktora, 2020 - 2021
Moleküler Ekoloji, Doktora, 2019 - 2020
Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Ön Lisans, 2020 - 2021
Adli DNA Analizleri, Doktora, 2020 - 2021
Moleküler Biyoloji, Lisans, 2020 - 2021
Kriminalistik Genetik ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
İnsan Genetiği, Lisans, 2019 - 2020
Sitoloji, Lisans, 2019 - 2020
Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Biyolojisi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Moleküler Biyoloji, Lisans, 2016 - 2017
Genetik, Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

AKSAKAL Ö., Farklı kumaşlar üzerindeki kan lekelerinde sıcaklığa ve zamana bağlı içeriksel değişimlerin Fourier dönüşüm kızılötesi spektroskopisi (FT-IR) ve kemometrik analizler ile belirlenmesi, Yüksek Lisans, Ş.Gözde(Öğrenci), 2016
AKSAKAL Ö., MARUL FİDELERİNDE BAZI GENLERİN İFADELERİNDEKİ DEĞİŞİMLER, BİYOKİMYASAL ve FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE UV-B VE HÜMİK ASİDİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, N.SADEGHIAN(Öğrenci), 2015
AKSAKAL Ö., Marulda (Lactuca sativa L.) UV-B stresine tolerans üzerine prolinin düzenleyici etkisinin moleküler, biyokimyasal ve fizyolojik düzeyde belirlenmesi, Yüksek Lisans, D.Tabay(Öğrenci), 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

AKSAKAL Ö., KAYMAK H. Ç. , KARAKAYA S., KOCA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Allium tuncelianum Kollman Özhatay Mattheww Şiranecei Bitkisinin Uçucu Yağlarının Kimyasal Karakterizasyonu ve Antikolinesteraz Etkisinin Araştırılması, 2019 - 2019
İNCEKARA Ü., AKSAKAL Ö., KARAKAYA S., TÜRKEZ H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erzurum Çevresinde Halk Hekimliğinde Kullanılan Bazı Bitkilerin Kanamayı Durdurma Performanslarının Araştırılması, 2018 - 2019
AKSAKAL Ö., KARAMAN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mısır (Zea mays L) Bitkisinde Civa Toksisistesinin Etkilerinin Azaltılmasında Eksojen Olarak Uygulanan Sisteinin Koruyucu Rolünün Biyokimyasal ve Moleküler Parametreler Kullanılarak Araştırılması, 2018 - 2018
İNCEKARA Ü., AKSAKAL Ö., KAYA Y., GÜRKÖK S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu ATA Araştırma Olanaklarının Geliştirilmesi, 2017 - 2018
AKSAKAL Ö., ESRİNGÜ A., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILMAZ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, UV-B RADYASYONUNA MARUZ BIRAKILAN MARUL (LACTUCA SATİVA L.) BİTKİSİNDE HUMİK ASİDİN KORUYUCU ROLÜ, 2016 - 2017
ESRİNGÜ A., ERCİŞLİ S., AKSAKAL Ö., GÜLLAP M. K. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, "MİKROBİYAL GÜBRE VE TOPRAK DÜZENLEYİCİSİ UYGULAMALARININ TOPRAK ORGANİK MADDESİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ", 2015 - 2017
AKSAKAL Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ ENDEMİK CİCER RETİCULATUM (YABANİ NOHUT) TÜRÜNÜN KORUNMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, 2015 - 2016
AKSAKAL Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BİTKİLERDE UV-B RADYASYONU HASARININ AZALTILMASINDA GÜNEŞ KORUYUCU KREMLERİN YAPISINA KATILAN TİO2 NANOPARTİKÜLLERİNİN KULLANIMI, 2014 - 2015
AKSAKAL Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ LADİN (PİCEA ORİENTALİS) POPULASYONLARININ GENETİK ANALİZİ, 2013 - 2014
AKSAKAL Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KRİTİK OLARAK YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ ENDEMİK SONCHUS ERZİNCANİCUS (ASTERACEAE) TÜRÜNÜN KORUMA GENETİĞİ VE KORUMA BİYOLOJİSİNİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, 2013 - 2014
AKSAKAL Ö., TÜRK H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, -SOĞUK STRESİNE MARUZ KALAN BİTKİLERDE MOLEKÜLER FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER, 2012 - 2014
AKSAKAL Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, CYMBOCARPUM ERYHRAEUM TÜRÜNDEN ELDE EDİLEN ESANSİYEL YAĞIN GENOTOKSİK AKTİVİTESİNİN MOLEKÜLER VE BİYOKİMYASAL YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ, 2012 - 2013
AKSAKAL Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AFLP TEKNİĞİ KULLANILARAK TÜRKİYE İÇİN KRİTİK OLARAK YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ ENDEMİK ANTHEMİS CALCAREA VAR DİSCOİDEA TÜRÜNÜN KORUMA GENETİĞİ VE KORUMA BİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2011 - 2013

Bilimsel Hakemlikler

Acta Physiologiae Plantarum, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2018
Plant Gene, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
Journal of Hazardous Materials, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2015
Chemical Engineering Journal, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2014

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):409
h-indeksi (WOS):10