Açıköğretim Fakültesi'ndeki Video Ders Çekim Türlerinin Uzman Görüşleri Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Ata A. (Executive), Aydemir Arslan M., Ömeroğlu G., Akçay L., Akçay H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: March 2022

Project Abstract

Bu projede, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ndeki video ders çekim türlerinin uzman bakış açısıyla değerlendirilerek incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda seçilen bir dersin bir ünitesi üzerinden hazırlanan çeşitli video çekim türleri uzmanlara izlettirilerek hangi çekim türünün daha faydalı olduğu yönünden inceleme yapılacaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu, mesaj tasarımı, öğretim tasarımı ve kurgu aşamalarında çalışmış hem video tasarımı hem de öğretim tasarımı kısmında etkin uzmanlardan oluşmaktadır.  Alanında uzman olarak seçilen 10 kişiye Ata’nın geliştirdiği (2017) “Görsel, İşitsel ve Öğretimsel Gözlem Formları” aracılığıyla bir ünite için çekilen çeşitli video türleri sorulacak ve çıkan sonuca bağlı olarak uzman görüşleri ışığında daha sonraki araştırma için 14 üniteye uygulanabilecektir.
Uygulama sürecinde çeşitli türlerde çekilmiş olan kısa videolar bir ünitede birleştirilerek uzmanlara sunulacaktır.  “Dijital Ses ve Görüntü Düzenleme Teknikleri” adlı dersin ilk ünitesine uygulanacak olan projenin sonunda  uzman görüşleri çerçevesinde çıkan sonuçlara yönelik sonrasında diğer ünitelere de uygulanabilecektir. Bu dersin seçilmesinin sebebi ders içeriğinde bol görsel olması ve uygulamaya yönelik konuların bulunmasıdır. Ünitenin içeriğine göre konulacak resim, fotoğraf, arşiv video, animasyon, yazı gibi içerikler tasarlanıp bir video oluşturulacaktır. Video dersler geliştirilirken içeriğe uygun olarak videolar tasarlanacak ve uzmanlara sunulacaktır.   İlk aşamada video dersin bir ünitesinin geliştirilmesi ikinci aşamada ise geliştirilen video dersin uzmanlara sunulması ve verilerin toplanması işlemleri gerçekleştirilecektir.