Atatürk Üniversitesine Ait Süt Sığırı işletmelerinde, AB Ülkelerinde Kabul Görmüş Bazı Refah Ölçüm Metotlarının Uygulanabilirliği ve Kriter-Süt Verimi- Sürü Sağlığı İlişkilerinin Araştırılması


Laçin E., Sabuncuoğlu Çoban N. (Executive) , Çoban Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: October 2016