Sürdürülebilir Kentler İçin Koşuyorum


Creative Commons License

Öztaş D. (Executive), Toy S.

Social Support Program Projects, 2021 - 2022

  • Project Type: Social Support Program Projects
  • Begin Date: December 2021
  • End Date: March 2022

Project Abstract

Ø  Amaç/Gerekçe: Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir yaşam tarzı, bireylerin kendi gereksinimlerini, gelecek nesillerin gereksinimlerini aksatmayacak biçimde karşılamaları anlamına gelmektedir. Hızla artan dünya nüfusu karşısında tehlike altında olan doğal kaynaklar, gereğinden fazla ve bilinçsiz tüketimlerle tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum küresel ısınma ve iklim krizi, temiz su ve gıdaya erişim, çarpık kentleşme ve sosyal ayrışma gibi farklı sorunların doğmasını da tetiklemektedir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri altında 17 farklı konu belirleyerek küresel ölçekte kalkınma eylemleri belirlemiştir. Bu proje; çevre bilincinin, akıllı büyümenin ve sosyal yaşamın denge içinde var olabilmesi için gerekli adımları içeren sürdürülebilirlik kavramına dikkat çekmek, kentte farkındalık yaratmak ve bireyleri bilinçlendirmek amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde, her katılımcıya açık şekilde (engelli bisikleti, bisiklet ve paten gibi araçlarla katılıma açık) koşu yapılması planlanmaktadır.

Ø  Yöntem/Açıklama/Çalışmanın Süreç Adımları: Proje kapsamında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne dikkat çekmek ve bireysel olarak sürdürülebilir bir yaşam için alınabilecek önlemlere dair farkındalık yaratmak adına 5 km’lik bir koşu yapılması planlanmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri altında yer alan 17 farklı konu, Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde belirlenen koşu güzergâhı içerisinde (her 300 metrede bir olacak biçimde) afişler halinde sunulacak ve hem katılımcıların hem de kentte yaşayan bireylerin bilinçlendirilmesinde bir araç olarak kullanılacaktır. Proje sürecinde ilk olarak yapılması planlanan koşu güzergâhı belirlenecek, güzergâh içerisine yerleştirilecek olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri altında yer alan 17 farklı konuya dair posterler hazırlanacak ve katılım için gerekli olan duyurular hem posterlerle fakültelerde hem de öğrenci kulübünün sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.