Oltu ve Çevresindeki Kömür Ocaklarının Ürün Karakterizasyonunun Belirlenmesi ve Zenginleştirme Potansiyellerinin Araştırılması


Tozsin G. (Executive) , Koç E. , Çınar Demir K. , Yaylalı B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2013
  • End Date: December 2016