PEM Elektrolizörler için Yenilikçi Anot Gaz Difüzyon Tabakaları Geliştirilmesi


Bayrakçeken Yurtcan A. , Kaya M. F. (Executive)

TUBITAK Project, 2020 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2020
  • End Date: August 2023

Project Abstract

PEM Elektrolizörler için Yenilikçi Anot Gaz Difüzyon Tabakaları Geliştirilmesi