PEM yakıt pilleri için süperkritik karbondioksit depozisyon yöntemi ile iletken polimer destekli katot katalizörü hazırlanması


BAYRAKÇEKEN YURTCAN A. (Executive) , ÖZNÜLÜER ÖZER T.

TUBITAK Project, 2010 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2010
  • End Date: November 2012