Oltu Taşı Atıklarının Geri Kazanım Yoluyla Ürüne Dönüştürülmesi Mamul Oltu Taşı Üretilmesi


Tozsin G. (Executive) , Dilmaç M. K. , Koç E.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2018 - 2020

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: August 2018
  • End Date: August 2020