ABUR CUBUR YEME BOŞA DOĞRU BESLEN SAĞLIKLI YAŞA


Creative Commons License

KARATAŞ N. (Executive), ALTUNAY K., ÖZLÜ H., ÖZLER E., ERYILMAZ H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2019
  • End Date: August 2020

Project Abstract

Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için zorunludur. Yeterli ve dengeli beslenme; büyüme, gelişme, dokuların yenilenmesi, organların çalışması gibi birçok yaşamsal faaliyet için gerekli olan tüm besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda ve gerekli oranda alınmasıdır. Beslenme sağlığı etkileyen çevresel faktörlerin başında gelmektedir.

Adölesan dönemi; çocukluktan ergenliğe bir geçiş olup, fiziksel, biyokimyasal, psikolojik ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçlerini içine alan bir dönemidir. Bu dönemde çocuklar cinsiyet, sosyo ekonomik durum, fiziksel görünüm, çevreye duyarlılık gibi pek çok faktörden etkilendiğinden, beslenme tutum ve davranışlarını kontrol edebilmek çok güçtür. Ancak büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu bu süreçte yanlış beslenme davranışları ya büyüme ve gelişmenin yavaşlamasına veya aşırı kilo alınımına sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu dönem çocukları için doğru beslenme alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek oldukça önemlidir.

Bu projede; adölesan dönemindeki ilköğretim öğrencilerine sağlıklı beslenme eğitimi verilerek, yeterli ve dengeli beslenme hakkında tam ve eksiksiz bilgi sahibi olarak, sağlıklı ve bilinçli farkındalıkları artmış bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.