KUMARİN 120 VE SAFRANİN T MOLEKÜLLERİ ARASINDAKİ ENERJİ TRANSFERİ ÜZERİNE ORGANİZE SURFAKTANT ORTAMLARIN ETKİSİ


ONGANER Y. (Executive), BOZKURT E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2014
  • End Date: December 2015