İyotlu Kontrast Madde İle Bilgisayarlı Tomografi Çekilen Hastalarda Serum Ve İdrar Uromodulin Düzeyi


Çankaya E. (Executive), Karaman A., Çelik M., Sevinç C., Uyanık A., Doğan H., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2021
  • End Date: February 2022

Project Abstract


Kontrast nefropatisi Akut Böbrek Hasarının(ABH) önemli nedenlerinden biridirABH’nın spesifik bir tedavisi yoktur. Şuana kadar en önemli yaklaşım koruyucu tedaviler ve ABH için erken biyobelirteçlerin belirlenip erken önlemler almaktır.Serum kreatinin akut böbrek hasarı tanısında kullanılması rağmen geç yükselmesi ve  yaş , ciniyet, kas kitlesi gibi birçok faktöre bağlı  olması nedeniyle ideal biyomarker değildir.Bizim bu çalışmadaki amacımız uromodulinin konstrast almadan önce ve sonra seviyelerine bakarak tubül fonksiyonları üzerine etkisi ve kontrast nefropatisi için risk belirleyicisi olabilirliğini değerlendirmek.