Carvedilol/Silika Yapılarının Süperkritik Karbondioksit Depozisyonu Yöntemi İle Sentezi ve Karakterizasyonu


BAYRAKÇEKEN YURTCAN A. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: April 2016