Uluslararası Türk Klasik Edebiyatı Sempozyumu


Kızıltunç R. (Executive)

Other Supported Projects, 2021 - 2021

  • Project Type: Other Supported Projects
  • Begin Date: March 2021
  • End Date: June 2021

Project Abstract

Türklerin, kaynağını İslamî kültürden alarak geliştirdikleri, 13. yüzyıl sonlarından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden edebi gelenek İslamî Türk Edebiyatı, Osmanlı Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı vb. isimlerle anılmıştır.  Başlangıçta özellikle Fars şiirinin etkisi altında kalan bu dönem edebiyatı, zamanla usta şair ve yazarların elinde taklitten kurtularak Türk dilini, zevkini ve şuurunu yansıtır bir hâl almıştır. Yapılan akademik çalışmalarla Türk edebiyatının bu klasik döneminin ihtişamı gün yüzüne çıkarılmaktadır. Bu amaçla, ilk kez ve uluslararası katılımla düzenlenecek olan Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumda sunulacak bildirilerle Türk kültür ve edebiyatı tarihi alanındaki araştırmalara katkı sağlanması beklenmektedir.