Pem Yakıt Pilleri Için Magnetron Saçtırma Yöntemi Ile M@Pt/C (Co, Ni, Cu, Fe) Çok Katmanlı Elektrokatalizör Hazırlanması


Bayrakçeken Yurtcan A. (Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2019
  • End Date: May 2020