SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ TANILI BİR HASTADA İYATROJENİK HİPERKALSEMİYE BAĞLI AKUT PANKREATİT.


Yılmaz Z., SEVİNÇ C. , Aytuğ F., TÜRKMEN F. M. , ÖZDEMİR A.

9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 05 September 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey