Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Üriner Albümin Ekskresyonu ile Serum Bilirubin Düzeyleri Arasındaki İlişki


SEVİNÇ C. , Bayrak A., TÜRKMEN F. M. , ÖZDEMİR A., Yücel Ö.

27. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey