Periton diyaliz hastasında nadir bir peritonit etkeni Sphingomonas Paucimobilis


ÖZTÜRK İ., ÇANKAYA E. , KELEŞ M., UYANIK A.

31.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı., Turkey, 22 - 26 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey