Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkileri Panel Veri Analizleri 1990 2002


DEĞER M. K., EMSEN Ö. S.

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.7, pp.121-132, 2006 (Peer-Reviewed Journal)