COMPASSIONATE BEHAVIOR IN THE RELATIONSHIP BETWEEN SPOUSES IN THE SUNNAH OF THE HZ. PROPHET


Ertuğay R.

WORLD WOMEN CONFERENCE, Ankara, Turkey, 3 - 05 September 2021, pp.5-18

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5-18

Abstract

In our age, the preoccupation of raising the living standards of humanity creates a blind spot against moral values. In the intense rush to meet the excessive consumption and consumption, people cannot find time for anything, neglect their children and cannot take care of their spouses. Violence becomes a phenomenon that infiltrates more and more relationships with each passing day, and people constantly feel tense and angry. Almost every time we go out on the street, we witness a fight, and violence news takes an important part of the news media, especially the violence scenes against women reach further dimensions. In a time when life moves away from the meaning of time, it is progressing at an unstoppable speed, and virtues such as being altruistic, being selfless, being compassionate that cannot be transformed into matter lose value day by day. Studies from psychology to sociology, from microbiology to pedagogy are progressing rapidly, reaching the capillaries of the subjects covered. While this is the case, the peace of the families cannot show a direction in parallel with the developments, and the statistics say otherwise. Why is this happening? Are the aims of the studies far from a true meaning base? Is it because a useful and valid interpretation cannot be made, and the efforts made do not yield sufficient results? Uncompassionate approaches towards spouses are generally handled in a negative way, and the issue is viewed from the perspective of 'Eliminating Violence'. It is possible to destroy the darkness by bringing the sun into existence. It should be more accurate to talk about the sun rather than the dark. For this reason, it is necessary to focus on creating what is desired instead of approaches focused on eliminating the undesirable in the relationship between spouses. Continually expressing positive emotions will ensure that virtuous behaviors are talked about more and their vitality is maintained. For this reason, in this study, in order to make compassionate behaviors effective in the relationship between spouses, The example of the Hz. Prophet will be discussed. 

Çağımızda insanlığın, hayat standartlarını yükseltme meşgalesi, ahlâkî değerlere karşı kör nokta oluşturmaktadır. Aşırı tüketim ve tüketimi karşılamak üzere yoğun koşuşturma içerisinde insanlar hiçbir şeye vakit bulamamakta, çocuklarını ihmal etmekte ve eşleri ile ilgilenememektedirler. Şiddet her geçen gün ilişkilere biraz daha fazla sızan bir olgu haline gelmekte insanlar sürekli olarak kendilerini gergin ve öfkeli hissetmektedir. Hemen hemen her sokağa çıkışımızda bir kavgaya şahit olmakta haber ortamlarının önemli bir zamanını şiddet haberleri almakta özellikle kadınlara yönelik şiddet sahneleri ileri boyutlara varmaktadır. Hayatın anlamında uzaklaştığı bir zaman şeridinde durdurulamayan bir hızla ilerlenmekte maddeye dönüştürülemeyen diğerkâm olma hemdem olma, şefkatli olma gibi erdemler gün geçtikte değer kaybetmektedir. Psikolojiden sosyolojiye, mikrobiyolojiden pedagojiye kadar çalışmalar hızla ilerlemekte, ele alınan konuların kılcal damarlarına kadar inilmektedir. Durum böyleyken ailelerin huzuru, gelişmelere paralel bir istikamet gösterememekte, istatistikler aksini söylemektedir. Niçin böyle olmaktadır? Çalışmaların amaçları doğru bir anlam zemininden uzak mıdır? Faydalı ve geçerli bir anlamlandırma yapılamadığı için mi gösterilen çabalar yeterli sonucu verememektedir? Eşlere yönelik şefkatsiz yaklaşımlar genelde negatif yönden ele alınmakta konuya ‘Şiddeti Yok Etme” penceresinden bakılmaktadır. Karanlığı yok etmek güneşi var etmekle mümkündür. Karanlıktan bahsetmek yerine güneşten söz etmek daha isabetli olmalıdır. O nedenle eşler arası ilişkide istenmeyeni yok etme odaklı yaklaşımlar yerine isteneni var etmeye yoğunlaşmak gerekmektedir. Olumlu duyguları sürekli olarak dile getirmek erdemli davranışların daha çok konuşulmasını haliyle canlılığının sürdürülür kılınmasını sağlayacaktır. Bu sebeple bu çalışmada da eşler arası ilişki de şefkatli davranışları etkin kılmak için Hz. Peygamber’in örnekliği ele alınacaktır.