Konvansiyonel YöntemlerlePeriton Diyaliz Katateri Takılamayan Hastalarda Bir Alternatif Laparoskopi


KELEŞ M., ARSLAN Ş., KORKUT E. , ÇANKAYA E. , ÖZDENKAYA T. İ. , UYANIK A.

3. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 9 - 13 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey