TüRKİYE DE BÜTÇE AçıKLARI İLE NOMİNAL VE REEL FAİZ ORANLARI İLİşKİLERİ 1985 2000


AKSU H., EMSEN Ö. S., BAŞAR S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, pp.43-53, 2001 (Peer-Reviewed Journal)