Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Aort Darlığı Olmaksızın Görülen Aort Kapak Kalsifikasyonunun Sol Ventrikül Hipertrofisi İle İlişkisi


TÜRKMEN F. M. , ÖZDEMİR A., SEVİNÇ C. , EMRE A.

9.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 30 May 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey