Periton Diyaliz Hastalarında Periton Diyalizinin Sonlandırılmasını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması


GÜLCAN E., KELEŞ M., UYANIK A. , ÇANKAYA E. , EROĞLU F.

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı, Turkey, 13 - 17 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey