Sağlık Hizmetlerinde Aykırı Yörünge Verilerinin Tespiti


Creative Commons License

Yücel Altay Ş. , Haşıloğlu A.

TIP TEKNOLOJİLERİ ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 02 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

Hareketli nesne verilerinin gün geçtikçe artmasıyla mekânsal-zamansal veri madenciliği tekniklerine de yoğun bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tekniklerin çoğu ortak desenler çıkarmaya yönelik olsa bile aykırı verileri bulmak daha yararlı olabilmektedir. Literatürde aykırı yörüngeleri tespit eden bazı yöntemler mevcuttur. Bu çalışmada kullanılan Aykırı Yörünge Algılama algoritması (TRAjectory Outlier Detection -TRAOD) diğer aykırı veri algılama tekniklerinin aksine hareketli nesne yörüngesini bir bütün olarak ele almaz. Yörüngeleri parçalara ayırarak her bir parçanın komşularına göre farklı davranışlar sergileyip sergilemediğini araştırır. Böylece diğer algoritmaların tespit edemediği sapmış yörünge parçalarını algılar. Bu çalışmada diş hekimliği sektöründe hastaların izlemiş oldukları yörüngeler ele alınmıştır. Aykırı Yörünge Algılama algoritmasıyla bütüne uymayan hasta yörüngeleri tespit edilmeye çalışılmıştır.