Turkey Turkish Spelling İnformation


Dursunoğlu H.

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2016

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara

Abstract

Türkiye Türkçesinin standart ağzı olan, resmî dilde de esas alınan İstanbul ağzı, Türkiye’de konuşulan ve yazılan Türkçenin belirleyicisi durumundadır. Türk Dil Kurumu tarafından esas alınan Türkçe de bu ağzın Türkçesidir. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Yazım Kılavuzları da “İstanbul Türkçesi” esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu çalışmada verilen kurallar, bu ağız esas alınarak ve Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzları, özellikle İnternet üzerinden sürekli güncellenen Yazım Kılavuzu esas alınarak oluşturulmuştur. Çalışmada, kurallarla ilgili yorumlara, değişik kullanımlara ve eleştirilere de yer verilmiştir. “Dil birliği”nin “yazım birliği”nden geçtiği inancıyla Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Yazım Kılavuzunun esas alınması bir zorunluluktur. Bu eserin temeli de Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzlarına, dolayısıyla bu kılavuzlarda yer alan kurallara dayandırılmıştır. Kesin kurallar, çalışmanın yazıldığı tarihte kullanımda olan son Yazım Kılavuzu- esas alınarak verilmiştir.

Türkçeye karınca kararınca bir hizmet olması temennisiyle...