Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Bilgilerinin Gelişimleri ile İlgili Farkındalıklarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında İncelenmesi


Koçak M. , Karakuş D. , Soylu Y.

ERPA International Congresses on Education, Sakarya, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66

Abstract

Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının mesleki bilgilerinin gelişimleri ile ilgili farkındalıklarının

öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum

çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye’de bir devlet üniversitesinin İlköğretim Matematik

Öğretmenliği bölümünün dördüncü sınıfında öğrenim gören 8 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri

öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında toplanmıştır. Bu süreçte öncelikle öğretmen adaylarının ders öğretimleri dönem

boyunca toplam 4 kez gözlemlenmiş olup, öğretmen adaylarına anlatımlarına ilişkin dönütler verilmiştir. Daha sonra

araştırmacı tarafından hazırlanan öz-değerlendirme formu öğretmen adayları tarafından doldurulmuştur. Çalışmada

gözlemler, öğretmen adaylarının öz-değerlendirme formuna ilişkin yaptıkları açıklamalarını teyit etmek amacıyla

kullanılmıştır. Çalışmanın verileri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretme n

adaylarının, öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında kendi gelişimlerinin çoğunlukla farkında oldukları ancak bu

gelişimlerinin yeterli düzeyde olmadığının farkında olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: öğretmen adayı, öğretmenlik bilgisi, öz-değerlendirme, öğretmenlik uygulaması.