Lojistik Bilgi Sistemi Geliştirmede Kullanılabilecek Güncel Yaklaşımlardan Çevik Yöntembilim Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Keskinkılıç M.

in: Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Güncel Yaklaşımlar ve Değerlendirmeler 3, Prof. Dr. Hüseyin Ali KUTLU,Dr. Öğr. Üyesi M. İhsan ÇUBUKÇU,Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih AYDEMİR,Arş. Gör. Ebubekir KARABACAK, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.311-328, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Efe Akademi Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.311-328
  • Editors: Prof. Dr. Hüseyin Ali KUTLU,Dr. Öğr. Üyesi M. İhsan ÇUBUKÇU,Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih AYDEMİR,Arş. Gör. Ebubekir KARABACAK, Editor

Abstract

Bu çalışmada günümüz dijital dönüşüm süreçleri içinde lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelere birçok yararlar sağlayan bilişim sistemlerinin geliştirilmesinde izlenecek yöntemler hakkında kısa bilgiler verilecektir. Birer yazılım olan bilgi sistemlerini geliştirirken dikkate alınması gereken yazılım mühendisliğinin temel konuları tanım seviyesinde özetlenecektir. Sonra yazılım geliştirmede geleneksel yöntemler ile çevik yöntemlerin tarihsel gelişimleri kısaca anlatılıp ikisi arasında karşılaştırmalar yapılacaktır.