A REVIEW ON THE COGNITIVE SKILLS AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCES OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT


Creative Commons License

Kızılaslan A., Sözbilir M.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.29-43, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.29-43

Abstract

Görme yetersizliği olan bireyler, temel kavramları öğrenirken pek çok duyudan (dokunma, işitme, koklama ve tatma) yararlanarak bilgiye erişirler. Bu bireylerde, yetersizlikle beraber bilişsel işleyişte farklılıklar meydana gelebilmektedir. Görme duyusunun yokluğuna bağlı olarak bilişsel düzeyde meydan gelen işleyiş farklılıkları, dış dünyadan bilgiyi alma noktasında diğer duyuları üst düzey performans sergilemeye zorlar. Bu durum beyinde ilgili duyuyla ilgili cross-modal plasticity olarak ifade edilen bilişsel farkındalığın oluşmasına neden olur. Bu nedenle görme yetersizliği olan bireylerin bilişsel becerileri ve psikolojik deneyimleri üzerine yapılacak akademik çalışmalarla eğitim-öğreti m süreçlerine aktif katılımları sağlanabilir. Ayrıca görme yetersizliği olan bireylerin eğitimine yönelik ihtiyaçlar ve analizler yapılırken bireylerin ve ebeveynlerinin duygu durumlarına ilişkin farkındalığa sahip olunması, yapılacak düzenlemelere olumlu yönde katkı sağlayacaktır.