Böbrek nakli kronik böbrek yetmezliğinde bilinçsel bozulma anksiyete ve depresyon belirtileri açısından hemodiyaliz ve periton diyalizine göre daha koruyucudur


ÖZCAN H. , YÜCEL A., AVŞAR Ü. Z. , ÇANKAYA E. , YÜCEL N., GÖZÜBÜYÜK H., ...More

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği X.Kongresi Transplantasyon Bildiri Kitabı, Turkey, 15 - 18 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey