A mobile-based approach to monitor biomedical signals


Yalman S., Irmak M. C. , Haşıloğlu A.

IEEE Xplore Digital Librar, Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO), 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : IEEE Xplore Digital Librar, Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO)

Abstract

It developed a model of the human body makes any smart phone that supports the Bluetooth low energy technology process signals sent via the Bluetooth connection of the signals received by sensors (electrode) placed on certain areas. This model, miniature, a flexible substrate that provides low power consumption, low energy-based uses wireless technology (bluetooth). In this article, the ECG signals displayed on the mobile interface, the measurement of oxygen saturation and pulse rate, measurement of body temperature and the practice was carried out by developing the Android mobile interface. 

İnsan vücudunun belirli bölgelerine yerleştirilen sensörler ile (elektrot) alınan sinyallerin bluetooth bağlantısı üzerinden bluetooth düşük enerji teknolojisini destekleyen herhangi bir akıllı telefona sinyal gönderilme işlemi yapan bir model geliştirildi. Bu model, minyatür, esnek bir alt tabakaya sahip, düşük güç tüketimi sağlayan, düşük enerji tabanlı kablosuz bağlantı (bluetooth) teknolojisini kullanmaktadır. Bu makalede, EKG sinyallerinin mobil ara yüzde görüntülenmesi, Oksijen satürasyon ve nabız değerlerinin ölçülmesi, Vücut sıcaklığının ölçülmesi ve Android mobil ara yüzü geliştirilerek uygulama gerçekleştirildi.